Workshop "Investice do veřejné infrastruktury"

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop „Investice do veřejné infrastruktury“, který se uskuteční dne 14. 6. 2022 od 10:00 hodin v Hradci Králové na Krajském úřadu v sále zastupitelstva (N2.906). Akce je pořádaná Národní rozvojovou bankou, ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, CzechInvestem a dalšími partnery.

Číst více
První vyhlášená výzva nového programového období

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský vyhlašuje výzvu TEAMING-CZ I. Celková alokace 2 mld. Kč je určena na podporu projektů, které úspěšně prošly oběma koly hodnocení výzvy programu Horizont Evropa Teaming for Excellence.

Číst více
Pro nestátní neziskové organizace je připraveno 47 milionů korun

Ministerstvo pro místní rozvoj dnes vyhlásilo výzvu na podporu nestátních neziskových organizací (NNO). Žádosti o dotace je možné podávat pro oblasti Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb, Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení, Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí a Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni.

Číst více
MPO vydalo dubnové číslo zpravodaje OPIK

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 vydává čtyřměsíčník - Informační zpravodaj „OPIK“, který především podnikatele informuje o dění v programu. 

Číst více
19. Národní stálá konference se sešla v Litoměřicích

Ministerstvo pro místní rozvoj opět sezvalo územní partnery, zástupce resortů a dalších aktérů regionálního rozvoje k jednomu stolu, aby společně jednali o nastavení podpory rozvoje regionů, zejména z EU fondů. Tentokrát se Národní stálá konference (NSK) konala ve dnech 3. a 4. května v Litoměřicích.

Číst více
Seminář Komunitní energetika

Zúčastněte se semináře na téma Komunitní energetika, který pro Vás pořádá Regionální stálá konference Libereckého kraje. Registrujte se včas, počet míst je omezen.

Číst více
Český Dub hostí putovní výstavu

Od dnešního dne si můžete v Městské knihovně v Českém Dubu prohlédnout putovní výstavu Otisky EU v Libereckém kraji. Úspěšné projekty zde bude prezentovat až do 11. května.

Číst více
MPO pomůže obcím i krajům s regenerací brownfieldů i energetickou náročností budov. Přijímá předběžné žádosti o podporu

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spouští nový program, který pomůže obcím i krajům zregenerovat zanedbané budovy a areály a využít je pro podnikatelské účely. Program má také přispět ke snížení energetické náročnosti budov. K dispozici bude 500 milionů korun. Související výzva bude financována z Národního plánu obnovy (NPO).

Číst více
IROP TOUR - Centrum představuje IROP 2021-2027

Centrum pro regionální rozvoj připravilo na jaro letošního roku sérii akcí s názvem IROP TOUR, na kterých představí aktuální informace k IROP 2021-2027. Akce se budou konat po celé České republice, a to od půlky dubna do půlky května. Celkem bude realizováno 50 setkání tematizujících novinky a změny v IROP 2021-2027.

Číst více
ZVEME VÁS NA ONLINE SETKÁNÍ K HSOÚ

Sekretariát Regionální stálé konference Libereckého kraje připravil online seminář k problematice Hospodářsky a sociálně ohrožených území. Cílem je seznámit vymezená města a obce s plánovanými možnostmi podpory těchto území.

Číst více
Soutěž Vesnice roku 2022 vyhlášena

Po dvouleté přestávce, zaviněné pandemií koronaviru, byl slavnostně vyhlášen nový ročník soutěže Vesnice roku. Přihlášky do soutěže mohou obce podávat až do 29. dubna. Vítěz letošního ročníku soutěže bude znám 17. září a jeho vyhlášení proběhne tradičně na Jarmarku venkova v Luhačovicích.

Číst více
IROP nabízí sociální bydlení pro uprchlíky z Ukrajiny

S ohledem na probíhající události na Ukrajině se i mezi příjemci projektů sociálního bydlení z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP 2014 – 2020) začala projevovat vlna solidarity, kterou Řídicí orgán IROP jako poskytovatel dotace vítá a podporuje. Konktrétně se objevují nabídky ze strany příjemců projektů sociálního bydlení, že by rádi v sociálních bytech ubytovali uprchlíky z Ukrajiny.

Číst více
MŠMT pošle školám peníze na digitalizaci

Ministerstvo školství (MŠMT) zveřejňuje informace o mimořádných prostředcích na pořízení digitálních učebních pomůcek. Podpora je určena pro mateřské, základní a střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí. Finančním zdrojem této intervence jsou prostředky tzv. Národního plánu obnovy z fondu Evropské unie – Next Generation EU, které bude Česká republika rozdělovat v letech 2021 – 2026 z evropského Nástroje pro oživení a odolnost.

Číst více
Investice v obcích a městech 2022 online

Hledáte vhodné zdroje financování přípravy a realizace investičních záměrů ve Vaší obci? Potřebujete inspiraci, jak v současné situaci podpořit hospodářský rozvoj Vašeho regionu? Zajímá Vás, jaké novinky v dotačních programech a investičních nástrojích přinese rok 2022? Přemýšlíte o spolupráci se soukromým sektorem a zajímá vás, kde se něco takového již povedlo?

Číst více
Soutěž EU4U ukázala kreativitu studentů středních škol

Do čtvrtého ročníku středoškolské soutěže EU4U 2021/2022 se přihlásilo rekordních 81 příspěvků. Studenti měli za úkol vybrat zrealizovaný projekt podpořený z fondů EU a zpropagovat jej. Výherci kategorie Natoč video Lucie Kršňáková a Kryštof Kubín ukázali rozsáhlou obnovu kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici. Vítězkou kategorie Vytvoř plakát se stala Ivana Poláková, která si vybrala Přírodovědné digitárium v Brně, kde si návštěvníci mohou vyzkoušet let vesmírem.

Číst více
Akce, která změní budoucnost českých měst

Za měsíc odstartuje týdenní soutěž s názvem 5Gthon zaměřená na chytrá řešení pro obce a města. Vyvrcholí 22. února závěrečnou konferencí, odbornými přednáškami a prezentací soutěžních návrhů s vyhlášením vítězů. Cílem je řešit problémy a přicházet s novými nápady a inovativními způsoby řešení.

Číst více
INVESTICE MĚST V PRAXI

Zúčastněte se streamované živé diskuse k problematice investic měst v praxi. Připravena jsou pro Vás 4 témata s odborníky, ale i praktiky z měst. Konferenci pořádá Národní síť zdravých měst dne 20. ledna.

Číst více
Přečtěte si shrnutí evaluací

Zajímá vás, jaká jsou hlavní zjištění z evaluací fondů EU za rok 2021? Evaluační jednotka NOK připravila již tradiční publikaci, která shrnuje evaluace z oblasti fondů EU zveřejněných v roce 2021. Čtenáři se v něm mohou v graficky poutavé a srozumitelné formě seznámit s vybranými zjištěními z evaluačních zpráv.

Číst více
MPO vydalo nové číslo zpravodaje OPIK

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 vydává dvouměsíčník - Informační zpravodaj „OPIK“, který především podnikatele informuje o dění v programu.

Číst více
Pozvánka na seminář k výzvě č. 104 IROP

Řídící orgán IROP ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky pořádá ve čtvrtek 13. ledna 2022 seminář k výzvě č. 104 IROP - Integrovaný záchranný systém - Technika pro Hasičský záchranný sbor ČR, a to prostřednictvím aplikace Microsoft Teams.

Číst více
Chrastava přivítala putovní výstavu

Výstava Otisky EU v Libereckém kraji se přemístila do Chrastavy, na Městském úřadě bude k vidění do konce ledna. Využijte příležitost prohlédnout si, jaké úspěšné projekty se zrealizovaly na našem území v letech 2014 - 2019.

Číst více
V čerpání z ReactEU patří Česko k nejlepším. Téměř 22 miliard korun získalo, do konce roku přijde dalších osm miliard

V čerpání evropské finanční podpory z mimořádného nástroje ReactEU určeného na podporu boje s epidemií patří k nejúspěšnějším Česká republika: té schválila Evropská komise z tohoto zdroje téměř 22 miliard korun jako jedné z prvních zemí. Tato finanční pomoc míří do zdravotnictví, integrovaného záchranného systému či na projekty nízkoenergetické sociální infrastruktury. Do konce roku Česko získá z ReactEU ještě dalších 8 miliard korun na obdobně důležité projekty.

Číst více
Navýšení alokace výzvy č. 97 a 98 IROP

Řídicí orgán IROP oznamuje revizi textu výzvy č. 97 „Integrovaný záchranný systém – Zdravotnické záchranné služby krajů“ a č. 98 „Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby“.

Číst více
vlast cestami proměn - organizátoři připravují 14. ročník putovní výstavy

Výstava Má vlast cestami proměn – příběhy domova již 13 let představuje příběhy zanedbaných a zničených míst. Prostřednictvím fotografií a příběhů prezentuje stav před rekonstrukcí a po ní. Každý rok na výstavě uvidíte opravy různorodých staveb – od sakrálních objektů přes obecní úřady, školy, zastávky, multikulturní centra, náměstí a návsi, po krajinářské úpravy v parcích, sadech a krajině. 

Číst více
Výroční konference představila podobu IROP 2021-2027

V úterý 30. listopadu 2021 se konala on-line výroční konference k představení IROP 2021-2027, kterou pořádal Řídicí orgán IROP společně s Centrem pro regionální rozvoj České republiky. Pokud jste nestihli být připojeni, stáhněte si veškeré prezentace s informacemi z jednotlivých diskuzních skupin.

Číst více
Do regionů půjde v letech 2021-2027 z IROP téměř 8,5 mld.

V regionech fungují tzv. Místní akční skupiny (MAS), přes které mohou obce, místní podnikatelé, ale třeba i neziskovky a další subjekty žádat o dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Na období 2021-2027 je připraveno skoro 8,5 miliardy korun. Peníze půjdou zejména na rozvoj dopravy, vybavení hasičů, infrastrukturu mateřských a základních škol, sociální služby, úpravu veřejných prostranství, rekonstrukce památek a budování veřejné infrastruktury cestovního ruchu.

Číst více
Výzvy k předkládání integrovaných strategií jsou vyhlášeny

Ministerstvo pro místní rozvoj právě vyhlásilo dvě výzvy k předkládání integrovaných strategií územního rozvoje pro implementaci tzv. integrovaných nástrojů v programovém období 2021-2027. Integrované nástroje – Integrované územní investice (ITI) a Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) – představují soubor provázaných a územně zacílených intervencí podpořených z programů fondů EU. Realizace strategií významně přispěje k naplnění rozvojových potřeb a využití rozvojového potenciálu v městských i venkovských územích.

Číst více
Jednání s Evropskou komisí přiblížilo ČR ke startu nového programového období 2021-2027

Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) hostilo ve dnech 18. - 19. října neformální jednání zástupců Evropské komise a českých orgánů odpovědných za čerpání z fondů EU v ČR. Cílem schůzky bylo zhodnotit stav příprav Dohody o partnerství a jednotlivých programů a projednat jejich poslední úpravy před oficiálním předložením dokumentů do Bruselu.

Číst více
7. ročník Evaluační konference: Registrace spuštěna

V pořadí sedmá konference Evaluační jednotky Národního orgánu pro koordinaci na Ministerstvu pro místní rozvoj s podtitulem Ukončeme, prosím, programové období. Příští stanice 2021+ se zaměří na přechod mezi programovými obdobími. Konference se uskuteční 13. a 14. října; první den s hlavním programem se uskuteční online, druhý den s pracovními workshopy proběhne prezenčně v Akademii veřejného investování MMR.

Číst více
IROP 2014-2020 končí, IROP 2021-2027 startuje

Integrovaný regionální operační program (IROP) je největším programem, přes který se v Česku rozdělují peníze z evropských fondů. V současné době se blíží ke konci programové období 2014-2020, v němž mohli žadatelé žádat o dotace z částky 145 mld. Kč. I přes vysokou alokaci a různorodost podporovaných oblastí se České republice daří úspěšně čerpat celou částku, kdy byla většina financí už rozdělena na více než 11 600 projektů. Příjemcům bylo dosud proplaceno 80 mld. Kč.

Číst více
Návod na projektové a finanční řízení projektů z evropských fondů představí semináře ve všech regionech

Ministerstvo pro místní rozvoj na podzim připravilo další sérii oblíbených seminářů zaměřených na projektové a finanční řízení. Cílem seminářů je podpořit správnou realizaci projektů spolufinancovaných z fondů EU. Konat se budou v každém krajském městě v termínech od září do prosince 2021. V Libereckém kraji se uskuteční již v říjnu.

Číst více
IROP podpořil vzdělávací projekty za 23,7 mld.

Vzdělávání v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) představuje více než šestinu podpořených projektů. Celkem byly k začátku září z IROP podpořeny téměř 3 tisíce projektů za 23,7 mld. Kč. Díky evropským dotacím tak mohou žáci a studenti využívat například 4 164 nových učeben s moderním vybavením, které přispějí k přípravě na budoucí zaměstnání.

Číst více
Díky IROP vzniknou nová místa pro předškoláky

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, podpořil na 386 projektů mateřských škol za téměř 5,4 miliardy korun. Dotace tak umožní zvýšit kapacitu školek o více než 9 000 míst.

Číst více
Národní sportovní agentura vyhlásí Výzvu Regiony 2021

Nová Výzva reaguje na zrušení výzvy Investice nad 10 mil. Kč. Má vyšší alokaci, takže by měla podpořit větší množství projektů a poskytnout více času na start realizace. Národní sportovní agentura bude pořádat živé vysílání o dotačních možnostech na sportoviště přes aktuální vyhlášenou výzvu "Regiony 2021".

Číst více
Semináře pro příjemce k výzvě OPZ č. 139

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování si Vás dovoluje pozvat na semináře pro příjemce k výzvě OPZ č. 139, a to k pravidlům realizace projektů a ke zprávám o realizaci projektu.

Číst více
Dokument Územní dimenze v operačních programech schválen vládou

Vláda na svém dnešním jednání schválila dokument Územní dimenze v operačních programech 2021+ (ÚDOP). Jde o významný nástroj regionální politiky, který v souladu se Strategií regionálního rozvoje ČR 2021+ určuje, v jakém objemu a do kterých konkrétních území budou alokovány desítky miliard Kč z fondů EU.

Číst více
Přihlaste se na seminář k představení ISPZ

Sekretariát Regionální stálé konference Libereckého kraje ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj pořádá online seminář k seznámení s Informačním systémem projektových záměrů. Registrujte se včas na jeden ze tří nabízených termínů.

Číst více
Téměř 80 mil. připravilo MMR pro obce na demolice budov a studie využití brownfieldů

Ministerstvo pro místní rozvoj letos podruhé podpoří obce ve snaze odstranit zchátralé a nebezpečné objekty na jejich území. Vyhlásilo výzvu, ve které mohou obce žádat o dotaci na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách. V programu je připraveno 69 milionů korun. Podpora směřuje i na vypracování studií a analýz možností využití brownfieldů.

Číst více
MMR připraveno celkem 60 milionů korun na podporu marketingových aktivit v cestovním ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na podporu marketingových aktivit v cestovním ruchu. Dotace mohou využít organizace destinačního managementu například na tvorbu tematických regionálních, případně nadregionálních produktů cestovního ruchu, na zajištění propagačních materiálů, kampaní, turistických karet nebo monitoring návštěvnosti destinace.

Číst více
Na 17. zasedání Národní stálé konference nebyla nouze o zajímavá témata

V Praze se ve dnech 23. a 24. června již po sedmnácté setkali nejdůležitější aktéři regionálního rozvoje z celé ČR. Z důvodu stále trvající epidemické situace byla pouze část hostů přítomna fyzicky v prostorách Ministerstva pro místní rozvoj, ani to však účastníkům nezabránilo rozvíjet zajímavou a užitečnou diskusi. Přispěli k ní i řečníci připojeni prostřednictvím online nástrojů.

Číst více
Regionální mapy i letos pozvou na 280 výletů k projektům podpořeným z evropských fondů

I na letošní léto připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj sadu regionálních map s tipy na výlety na zajímavá místa, která vznikla, byla opravena nebo ožila díky dotacím z fondů EU. Výletníci tak mohou zavítat do sportovních areálů, na zámky a hrady, kolonády, do skanzenů nebo do zoo a na řadu dalších atraktivních míst. Každý kraj má vytvořenou svou vlastní mapu s dvaceti tipy na výlet, na výběr je tak ze čtrnácti map.

Číst více
Sledujte konferenci Dostupnost bydlení ve městech České republiky a Koncepce bydlení České republiky 2021+

Ministerstvo pro místní rozvoj organizuje 23. června 2021 online konferenci Dostupnost bydlení ve městech České republiky a Koncepce bydlení České republiky 2021+. Akce, kterou zahájí náměstkyně Daniela Grabmüllerová, bude příležitostí k prezentaci závěrečné zprávy a výsledků projektu „Dostupnost bydlení ve městech v České republice“. 

Číst více
Konference „Zelené a digitální Česko? A co lidé …“ představí cíle a příležitosti evropských fondů v období 2021-2027

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo na 29. června online konferenci Zelené a digitální Česko? A co lidé ..., která představí naplňování hlavních cílů evropských fondů a investiční příležitosti v novém programovém období 2021-2027. Zájemci se dozvědí vize a výzvy hlavních cílů přímo od zástupců Evropské komise.

Číst více
Pro nutný restart cestovního ruchu chceme využít i evropské fondy

Cestovní ruch je jednou z oblastí, která byla koronakrizí zasažena nejvíce. Pandemická situace se zlepšuje, se zrušením omezujících opatření ale podpora odvětví skončit nemůže. Ministerstvo pro místní rozvoj využilo na dotační tituly pro cestovní ruch už 8,5 miliardy korun, a to na zmírnění následků pandemie. Teď chce prosadit podporu cestovního ruchu z evropských fondů.

Číst více
DATA pro MĚSTA: Konference Zdravých měst

Jste město/obec/region a chcete získat informace o stavu a trendu rozvoje jednotlivých oblastí? Pojďte zjistit, jak lze sledovat a vyhodnocovat data! Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM) pořádá 15. 6. 2021 od 9.00 online konferenci.

Číst více
MPO podporuje rozvoj vysokorychlostního internetu

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) podpoří téměř dvěma miliardami korun z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) výstavbu přístupových sítí k vysokorychlostnímu internetu. Do května 2023 zrychlí internet pro 47 tisíc domácností.

Číst více
Vláda schválila Koncepci Smart Cities

Ministerstvo pro místní rozvoj chce tímto dokumentem podporovat a motivovat obce k chytrému řešení nových problémů a výzev, které vyvstaly i díky pandemii koronaviru. Na základě tohoto dokumentu bude připravována a poskytována podpora aktivitám v území.

Číst více