MMR připraveno 500 milionů na podporu bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci programu Podpora bydlení vyhlásilo tři výzvy pro podávání žádostí o dotace, a to z podprogramů Podporované byty, Bytové domy bez bariér a Technická infrastruktura. Žádosti budou přijímány do 9. dubna 2021.

Číst více
Zaměření prostředků z REACT-EU bylo schváleno Monitorovacím výborem IROP

Jedná se o podstatnou revizi Programového dokumentu IROP, která do stávajících specifických cílů včleňuje 2 nové specifické cíle v souvislosti s dodatečně poskytnutými finančními prostředky z Evropské unie prostřednictvím nového investičního nástroje REACT-EU na pomoc s bojem proti pandemii covid-19 a zvýšení odolnosti proti obdobným hrozbám.

Číst více
Na zateplení SFPI připravenou jednu miliardu korun

Vzhledem ke skončení výzev týkajících se energetických úspor v bytových domech ministerstvo přichází s výhodnými úvěry pro majitele bytových domů a bytová družstva na zateplení. Žádosti přijímá Státní fond podpory investic, který má pro bezúročné úvěry připravenu 1 miliardu korun.

Číst více
Lyžařská střediska se dočkají podpory

Nový program COVID – SPORT III Lyžařská střediska, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu podpoří střediska, která zasáhly negativní dopady omezení spojených s opatřeními v boji proti pandemii nemoci COVID‑19. Tento program dnes schválila vláda.

Číst více
Využijte možnost připomínkovat návrh Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR a také Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR na rozvoj území

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo návrh Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR na udržitelný rozvoj území a umožnilo tak obcím a veřejnosti uplatnit připomínky k těmto materiálům v souladu se zákonem o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Číst více
Výzva k předkládání projektových záměrů RES+

Státní fond životního prostředí ČR jako zprostředkovatel Programu „Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+)“ financovaného z prostředků Modernizačního fondu, vyhlašuje výzvu pro předkládání projektových záměrů z uvedeného Programu.

Číst více
Proběhla aktualizace výzev k sociálnímu podnikání

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dnes byly vydány revize Specifických pravidel u Specifického cíle (SC) 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, a to spolu s revizemi Specifických pravidel u SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

Číst více
AVPO ČR zve na On-line kulatý stůl Libereckého kraje

Kulatý stůl s tématem „Co pro Vás AVPO ČR může udělat?" připravila v online prostředí Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR). Registrujte se k networkingovému vzdělávacímu setkání pro neziskové organizace Libereckého kraje ještě dnes.

Číst více
Připojte se k online konferenci Evropské fondy po roce 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá online konferenci, kde představí budoucí podobu dotací EU. Národní orgán pro koordinaci evropských fondů představí společně s partnery aktuální stav příprav a zaměření chystaných programů a iniciativ nejen politiky soudržnosti.

Číst více
Putujte za projekty i v zimě

Evropské fondy pomáhají realizovat malé i velké projekty po celé České republice. Zajímá vás, kde konkrétně fondy EU pomohly? Prohlédněte si regionální mapy s tipy na zimní výlety.

Číst více
Využití internetu v domácnosti

Zveme Vás k účasti na průzkumu "Využití internetu v domácnosti". Průzkum je realizován poradenskou společností Grant Thornton za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu.

Číst více
Podmínky podpory "COVID podpora cestovního ruchu"

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo podporu s názvem COVID – podpora cestovního ruchu, která pomůže cestovním kancelářím, agenturám a průvodcům v cestovním ruchu. Celkově je připraveno půl miliardy korun. Přečtěte si podmínky k podpoře.

Číst více
Od zítřka mohou obce a kraje žádat o peníze na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotace na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách pro rok 2021. Cílem výzvy je finančně podpořit obce a kraje, kteří bojují s objekty dříve využívanými k bydlení, ubytování či rekreaci, které ohrožují okolí a svou zchátralostí brání jak dalšímu využití prostoru, tak rozvoji obce a podílí se významně na vzniku oblastí se sociální segregací.

Číst více
Projekty IROP pomáhají ke zvládnutí epidemie covid-19

Projekty podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) slouží nejen ke zlepšování životních podmínek obyvatel Česka. Výstupy z projektů se však dají využít i při mimořádných situacích, jako byla koronavirová epidemie. Konkrétně se v rámci IROP jedná o hasiče, zdravotní záchranné služby a také podporu zdravotnictví.

Číst více
Jak na dotace

Přes šedesát účastníků navštívilo středeční seminář Jak na dotace, který představil ucelené informace o dotačních možnostech.

Číst více
České republice se i nadále daří úspěšně čerpat z fondů EU

Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (Rada ESIF) na svém pravidelném setkání projednala pokrok v čerpání evropských fondů. Celkem už programy vyhlásily více než tisíc výzev a českým příjemcům bylo vyplaceno 341 miliard korun, což činí téměř 54 % celkového množství vyjednaných prostředků pro období 2014-2020.

Číst více
Roadshow IROP v Liberci

Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a Centrum pro regionální rozvoj České republiky (Centrum) zvou na seminář k Představení návrhu IROP 2021-2027.

Číst více
Kraj žádá o další peníze na nové kotle a tepelná čerpadla

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo v úterý 23. června 2020 záměr kraje na financování projektů, které splnily podmínky třetí vlny kotlíkových dotací, ale na něž nezbyly finanční prostředky z aktuálně vyhlášeného programu. Celkem 55 milionů korun by mělo podpořit přibližně 450 žádostí z tzv. zásobníku projektů, který již před časem schválila rada kraje.

Číst více
Jak je to s 5G sítěmi

Příprava na zavádění mobilních sítí v České republice je doprovázeno zvýšenými obavami o škodlivosti sítí páté generace (sítě 5G). V poslední době se objevují spekulace o spojitosti mezi onemocněním COVID-19 a zaváděním 5G sítí.

Číst více
Přeměna odpadů na zdroje

Přihlaste se do 4. ročníku soutěže Přeměna odpadů na zdroje. Příjem přihlášek je prodloužen Ministerstvem průmyslu a obchodu do 31. března 2021.

Číst více
Program Antivirus - podpora zaměstnanosti i pro NNO

Program MPSV Antivirus – podpora zaměstnanosti je určen i neziskovým organizacím, které jsou zaměstnavatelem. Program ochrany zaměstnanosti Antivirus má pomoci firmám ochránit pracovní místa. Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky.

Číst více
Pomozte seniorům s nákupem i vy

V této nelehké situaci související s onemocněním COVID-19 se skoro každý snaží dobrovolnicky podílet na spoustě potřebných činností. Vznikla rovněž i iniciativa podpořit seniory, kteří zůstali doma sami.

Číst více