Jednání s Evropskou komisí přiblížilo ČR ke startu nového programového období 2021-2027

Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) hostilo ve dnech 18. - 19. října neformální jednání zástupců Evropské komise a českých orgánů odpovědných za čerpání z fondů EU v ČR. Cílem schůzky bylo zhodnotit stav příprav Dohody o partnerství a jednotlivých programů a projednat jejich poslední úpravy před oficiálním předložením dokumentů do Bruselu.

Číst více
7. ročník Evaluační konference: Registrace spuštěna

V pořadí sedmá konference Evaluační jednotky Národního orgánu pro koordinaci na Ministerstvu pro místní rozvoj s podtitulem Ukončeme, prosím, programové období. Příští stanice 2021+ se zaměří na přechod mezi programovými obdobími. Konference se uskuteční 13. a 14. října; první den s hlavním programem se uskuteční online, druhý den s pracovními workshopy proběhne prezenčně v Akademii veřejného investování MMR.

Číst více
IROP 2014-2020 končí, IROP 2021-2027 startuje

Integrovaný regionální operační program (IROP) je největším programem, přes který se v Česku rozdělují peníze z evropských fondů. V současné době se blíží ke konci programové období 2014-2020, v němž mohli žadatelé žádat o dotace z částky 145 mld. Kč. I přes vysokou alokaci a různorodost podporovaných oblastí se České republice daří úspěšně čerpat celou částku, kdy byla většina financí už rozdělena na více než 11 600 projektů. Příjemcům bylo dosud proplaceno 80 mld. Kč.

Číst více
Návod na projektové a finanční řízení projektů z evropských fondů představí semináře ve všech regionech

Ministerstvo pro místní rozvoj na podzim připravilo další sérii oblíbených seminářů zaměřených na projektové a finanční řízení. Cílem seminářů je podpořit správnou realizaci projektů spolufinancovaných z fondů EU. Konat se budou v každém krajském městě v termínech od září do prosince 2021. V Libereckém kraji se uskuteční již v říjnu.

Číst více
IROP podpořil vzdělávací projekty za 23,7 mld.

Vzdělávání v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) představuje více než šestinu podpořených projektů. Celkem byly k začátku září z IROP podpořeny téměř 3 tisíce projektů za 23,7 mld. Kč. Díky evropským dotacím tak mohou žáci a studenti využívat například 4 164 nových učeben s moderním vybavením, které přispějí k přípravě na budoucí zaměstnání.

Číst více
Díky IROP vzniknou nová místa pro předškoláky

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, podpořil na 386 projektů mateřských škol za téměř 5,4 miliardy korun. Dotace tak umožní zvýšit kapacitu školek o více než 9 000 míst.

Číst více
Národní sportovní agentura vyhlásí Výzvu Regiony 2021

Nová Výzva reaguje na zrušení výzvy Investice nad 10 mil. Kč. Má vyšší alokaci, takže by měla podpořit větší množství projektů a poskytnout více času na start realizace. Národní sportovní agentura bude pořádat živé vysílání o dotačních možnostech na sportoviště přes aktuální vyhlášenou výzvu "Regiony 2021".

Číst více
Semináře pro příjemce k výzvě OPZ č. 139

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování si Vás dovoluje pozvat na semináře pro příjemce k výzvě OPZ č. 139, a to k pravidlům realizace projektů a ke zprávám o realizaci projektu.

Číst více
Dokument Územní dimenze v operačních programech schválen vládou

Vláda na svém dnešním jednání schválila dokument Územní dimenze v operačních programech 2021+ (ÚDOP). Jde o významný nástroj regionální politiky, který v souladu se Strategií regionálního rozvoje ČR 2021+ určuje, v jakém objemu a do kterých konkrétních území budou alokovány desítky miliard Kč z fondů EU.

Číst více
Přihlaste se na seminář k představení ISPZ

Sekretariát Regionální stálé konference Libereckého kraje ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj pořádá online seminář k seznámení s Informačním systémem projektových záměrů. Registrujte se včas na jeden ze tří nabízených termínů.

Číst více
Téměř 80 mil. připravilo MMR pro obce na demolice budov a studie využití brownfieldů

Ministerstvo pro místní rozvoj letos podruhé podpoří obce ve snaze odstranit zchátralé a nebezpečné objekty na jejich území. Vyhlásilo výzvu, ve které mohou obce žádat o dotaci na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách. V programu je připraveno 69 milionů korun. Podpora směřuje i na vypracování studií a analýz možností využití brownfieldů.

Číst více
MMR připraveno celkem 60 milionů korun na podporu marketingových aktivit v cestovním ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na podporu marketingových aktivit v cestovním ruchu. Dotace mohou využít organizace destinačního managementu například na tvorbu tematických regionálních, případně nadregionálních produktů cestovního ruchu, na zajištění propagačních materiálů, kampaní, turistických karet nebo monitoring návštěvnosti destinace.

Číst více
Na 17. zasedání Národní stálé konference nebyla nouze o zajímavá témata

V Praze se ve dnech 23. a 24. června již po sedmnácté setkali nejdůležitější aktéři regionálního rozvoje z celé ČR. Z důvodu stále trvající epidemické situace byla pouze část hostů přítomna fyzicky v prostorách Ministerstva pro místní rozvoj, ani to však účastníkům nezabránilo rozvíjet zajímavou a užitečnou diskusi. Přispěli k ní i řečníci připojeni prostřednictvím online nástrojů.

Číst více
Regionální mapy i letos pozvou na 280 výletů k projektům podpořeným z evropských fondů

I na letošní léto připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj sadu regionálních map s tipy na výlety na zajímavá místa, která vznikla, byla opravena nebo ožila díky dotacím z fondů EU. Výletníci tak mohou zavítat do sportovních areálů, na zámky a hrady, kolonády, do skanzenů nebo do zoo a na řadu dalších atraktivních míst. Každý kraj má vytvořenou svou vlastní mapu s dvaceti tipy na výlet, na výběr je tak ze čtrnácti map.

Číst více
Sledujte konferenci Dostupnost bydlení ve městech České republiky a Koncepce bydlení České republiky 2021+

Ministerstvo pro místní rozvoj organizuje 23. června 2021 online konferenci Dostupnost bydlení ve městech České republiky a Koncepce bydlení České republiky 2021+. Akce, kterou zahájí náměstkyně Daniela Grabmüllerová, bude příležitostí k prezentaci závěrečné zprávy a výsledků projektu „Dostupnost bydlení ve městech v České republice“. 

Číst více
Konference „Zelené a digitální Česko? A co lidé …“ představí cíle a příležitosti evropských fondů v období 2021-2027

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo na 29. června online konferenci Zelené a digitální Česko? A co lidé ..., která představí naplňování hlavních cílů evropských fondů a investiční příležitosti v novém programovém období 2021-2027. Zájemci se dozvědí vize a výzvy hlavních cílů přímo od zástupců Evropské komise.

Číst více
Pro nutný restart cestovního ruchu chceme využít i evropské fondy

Cestovní ruch je jednou z oblastí, která byla koronakrizí zasažena nejvíce. Pandemická situace se zlepšuje, se zrušením omezujících opatření ale podpora odvětví skončit nemůže. Ministerstvo pro místní rozvoj využilo na dotační tituly pro cestovní ruch už 8,5 miliardy korun, a to na zmírnění následků pandemie. Teď chce prosadit podporu cestovního ruchu z evropských fondů.

Číst více
DATA pro MĚSTA: Konference Zdravých měst

Jste město/obec/region a chcete získat informace o stavu a trendu rozvoje jednotlivých oblastí? Pojďte zjistit, jak lze sledovat a vyhodnocovat data! Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM) pořádá 15. 6. 2021 od 9.00 online konferenci.

Číst více
MPO podporuje rozvoj vysokorychlostního internetu

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) podpoří téměř dvěma miliardami korun z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) výstavbu přístupových sítí k vysokorychlostnímu internetu. Do května 2023 zrychlí internet pro 47 tisíc domácností.

Číst více
Vláda schválila Koncepci Smart Cities

Ministerstvo pro místní rozvoj chce tímto dokumentem podporovat a motivovat obce k chytrému řešení nových problémů a výzev, které vyvstaly i díky pandemii koronaviru. Na základě tohoto dokumentu bude připravována a poskytována podpora aktivitám v území.

Číst více
Adapterra Awards 2021 hodnotí projekty

 Inspirativní projekty, které pomáhají přizpůsobit naše města, domy a krajinu klimatické změně. Adapterra Awards 2021 vytváří unikátní databázi nejlepších příkladů adaptačních opatření, ve které najde inspiraci domácí kutil i odborník.

Číst více
Opera Civitatem - výzva k účasti v soutěži pro města

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje soutěž o Zvláštní cenu Opera Civitatem ministryně pro místní rozvoj za architektonicky či urbanisticky nejkvalitnější soubory staveb vybudované za uplynulých 30 let ve městech ku prospěchu jejich občanů a návštěvníků v rámci projektu Architecture Week Praha. 

Číst více
Seminář pro obce, DSO a MAS

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo online seminář určený obcím, Dobrovolným svazkům obcí a Místním akčním skupinám. Uskuteční se 11. května, registrace probíhají už nyní.

Číst více
IROP vyhlašuje výzvy REACT-EU na oblast zdravotnictví

Řídicí orgán IROP vyhlašuje výzvy pro oblast zdravotnictví. Jsou zaměřené na posílení odolnosti systému českého zdravotnictví. Celkem je na zdravotnictví vyčleněno s využitím nového evropského investičního nástroje REACT-EU 15 miliard na pomoc při podpoře zotavení z krize v souvislosti s pandemií Covid19. REACT-EU je součástí IROP ve stávajícím programovém období 2014-2020 v rámci nově vytvořené prioritní osy 6 REACT-EU.

Číst více
MMR spustilo systém pro sběr projektových záměrů

Ministerstvo pro místní rozvoj spouští Informační systém projektových záměrů (ISPZ), který bude centrálním místem pro průběžný sběr, správu a ukládání projektových záměrů z celé České republiky a stane se tak jednou velkou základnou pro projekty Národního investičního plánu, ale i projekty menšího rázu. Prostřednictvím těchto dat dojde také k efektivnějšímu zacílení dotačních titulů.

Číst více
Soubor Podcastů uzavírá díl věnovaný přeshraniční spolupráci

Evropské fondy se snaží přispět k rozvoji regionů, a to nejen v rámci jednoho státu. Existují programy přeshraniční, nadnárodní i mezinárodní spolupráce, které umožňují spolupráci a řešení problémů napříč Evropskou unií bez ohledu na státní hranice. Podpora z takových programů bude k dispozici i v novém programovém období.

Číst více
Letos se již popáté v Česku uskuteční národní soutěž CHYTRÁ MĚSTA 2021

V soutěži se opět mohou mezi sebou poměřit zajímavá řešení, ať již v podobě projektů, modelů nebo vizí. CHYTRÁ MĚSTA v každém svém ročníku propagovala a podporovala využití inovativních postupů a moderních technologií, které mají přinést veřejnosti zkvalitnění života v regionech, krajích, městech a obcích a nejinak tomu bude také v letošním ročníku.

Číst více
SMART záruka pomůže firmám s digitalizací

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) připravila pro malé a střední podnikatele tzv. SMART záruku, která jim usnadní přístup k úvěrům od komerčních bank na digitalizaci.

Číst více
Proběhlo čtvrté jednání platformy pro přípravu OP TAK

Čistá mobilita, energetická účinnost, otázky duálního vzdělávání či podpora ochrany duševního vlastnictví. Prostřednictvím videokonference proběhlo čtvrté jednání Platformy pro přípravu Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), které bylo uspořádáno v návaznosti na dopracování programového dokumentu OP TAK.

Číst více
K dispozici je aktualizovaná verze návrhu Programového dokumentu Operačního programu Jan Amos Komenský

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje aktualizovaný návrh Programového dokumentu Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Hlavním cílem operačního programu pro období 2021-2027 je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce.

Číst více
Hejtmani i města chtějí v Národním plánu obnovy 2,5 miliardy na cyklostezky

Evropské státy včetně České republiky nyní připravují vlastní Národní plány obnovy (NPO). V jeho rámci Česko přerozděluje částku 172 miliard korun z Evropské unie pro roky 2021-2023. Cyklodoprava tady (zatím) chybí.
Hejtmani se proto obrátili společným dopisem na ministra Karla Havlíčka a chtějí vyčlenit na cyklodopravu 2,5 miliardy korun.

Číst více
Operační program Zaměstnanost+ je dalším tématem v sérii podcastů

Nový Operační program Zaměstnanost+ je tématem dalšího dílu podcastů Evropské fondy v období 2021-2027. Host Tomáše Novotný, poradce náměstkyně pro řízení Sekce evropských fondů a mezinárodní spolupráce na Ministerstvu práce a sociálních věcí, společně s moderátorkou Klárou Droznovou představí Operační program Zaměstnanost+, který bude v období 2021 až 2027 disponovat více než 36 miliardami korun.

Číst více
Nový díl podcastů Evropské fondy v období 2021-2027 se zaměřil na Operační program Doprava

Efektivní, dostupná a k životnímu prostředí šetrná doprava tvoří jeden ze základních pilířů evropské politiky soudržnosti a na jeho naplnění je určena nemalá část evropských prostředků. Jaké projekty bude podporovat Operační program Doprava? Bude peněz na výstavbu dopravní infrastruktury dostatek? Tyto a další otázky zodpoví další díl podcastů Evropské fondy v období 2021-2027, tentokrát s ředitelem Odboru fondů EU Markem Pastuchou z Ministerstva dopravy.

Číst více
Tématem dalšího dílu podcastů Evropské fondy v období 2021-2027 je OP ŽP

V období 2021 až 2027 obdrží Česko více než 500 miliard korun z fondů EU. Velká část, přibližně 61 miliard korun, je připravena pro žadatele v Operačním programu Životní prostředí. Co všechno bude z OP Životní prostředí podporováno, to v novém dílu podcastů Evropské fondy v období 2021-2027 představí náměstek Jan Kříž z Ministerstva životního prostředí.

Číst více
Příprava Národního plánu obnovy se blíží do svého finále

Národní plán obnovy (NPO), který se začal chystat loni po zveřejnění záměru Evropské komise (EK) na financování oživení ekonomik po koronaviru, je ve finále. Před odesláním EK materiál prochází řadou jednání. Aktuálně se předpokládá, že by Česká republika (ČR) mohla z prostředků Evropské unie na NPO celkem dostat cca 171,4 mld. Kč ve formě grantového financování.

Číst více
INFORMACE O NOVÝCH MOŽNOSTECH FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V PODCASTECH

Ministerstvo pro místní rozvoj společně s partnery z dalších resortů připravilo sérii podcastů, ve kterých postupně představí podobu a možnosti financování projektů z evropských fondů v letech 2021-2027. Dva díly představují fungování evropských fondů a finančních nástrojů; dalších devět aktuální informace o připravovaných programech.

Číst více
Online seminář představí novinky k nástroji NEN

Seminář seznámí zadavatele s novým prostředím Národního elektronického nástroje "NEN" a poskytne návod, jak tento nástroj samostatně používat. Obsahem budou také novinky v oblasti elektronizace veřejných zakázek a názorné ukázky práce s NEN.

Číst více
4. ročník soutěže Přeměna odpadů na zdroje

Je surovina na konci své životnosti? Máte nápad, jak surovinu přetvořit, aby plnila nový účel? Díky skvělému nápadu se z odpadu stal zdroj pro nový produkt? Přihlaste se do 4. ročníku soutěže Přeměna odpadů na zdroje pořádané Ministerstvem průmyslu a obchodu spolu s agenturou CzechInvest, kteří opět hledají příklady dobré praxe v nakládání s druhotnými surovinami.

Číst více
Vláda schválila zprávy o postupu udržitelného rozvoje

Vláda schválila první Zprávu o kvalitě života a udržitelnosti vyhodnocující naplňování Strategického rámce ČR 2030 a také Zprávu o naplňování Agendy 2030, která hodnotí dosažení plnění mezinárodních závazků. Oba dokumenty hodnotí postup České republiky ve snaze dosáhnout udržitelného rozvoje, jak vůči vlastním cílům Strategie ČR 2030, tak v naplňování mezinárodních Cílů udržitelného rozvoje (SDGs).

Číst více