Workshop "Investice do veřejné infrastruktury"

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop „Investice do veřejné infrastruktury“, který se uskuteční dne 14. 6. 2022 od 10:00 hodin v Hradci Králové na Krajském úřadu v sále zastupitelstva (N2.906). Akce je pořádaná Národní rozvojovou bankou, ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, CzechInvestem a dalšími partnery.

dovolujeme si Vás pozvat na workshop „Investice do veřejné infrastruktury“, který se uskuteční dne 14. 6. 2022 od 10:00 hodin v Hradci Králové na Krajském úřadu KHK v sále zastupitelstva (N2.906). Akce je pořádaná Národní rozvojovou bankou, ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, CzechInvestem a dalšími partnery.

Během setkání budete seznámeni s možnostmi financování veřejné infrastruktury, s programy Národní rozvojové banky a budou Vám představeny možnosti poradenství. Po skončení workshopu bude následovat oběd s možností konzultace projektových záměrů a neformální diskuse.

Akce je určena pro subjekty a organizace z Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje a Libereckého kraje (NUTS II SV). V příloze naleznete pozvánku s programem. Parkovat lze za hodinovou sazbu přímo v parkovacím domě RegioCentrum Nový Pivovar.

Svoji účast prosím potvrďte do 8. 6. 2022 přes registrační formulář na webu akce, kde bude postupně aktualizován celý program workshopu.