Závěrečná konference projektu KAP LK otevírala zajímavá témata

Projekt Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje zakončil 6 let realizace. Pro zájemce o rozvoj vzdělávání v našem kraji upořádal realizační tým závěrečnou konferenci projektu se zajímavými odbornými tématy.

V úterý 14. 12. 2021 se v budově Krajského úřadu Libereckého kraje uskutečnila závěrečná konference projektu Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje (KAP LK). Konference shrnovala 6 let realizace projektu, její součástí byly i 2 odborné přednášky.

Z důvodu protiepidemických opatření se závěrečná konference projektu uskutečnila v hybridním formátu. Zahájil ji náměstek hejtmana pověřený vedením resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Ing. Dan Ramzer, v úvodním slovu mimo jiné poděkoval účastníkům za jejich práci ve vzdělávání i ve stávajících obtížných podmínkách. Vedoucí oddělení projektů ve vzdělávání Ing. Iva Prokopová pak navázala shrnutím vývoje a přínosu projektu KAP LK a stručně informovala o navazujícím projektu Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje II.

Více informací a prezentace ke stažení naleznete ZDE.

Zdroj: https://edulk.cz/management-skol/projekty-lk/krajsky-akcni-plan-libereckeho-kraje/zaverecna-konference-projektu-kap-lk-otevirala-zajimava-temata-n466289.htm