Informační den pro obce

Sekretariát Regionální stálé konference Libereckého kraje Vás zve na seminář "Informační den pro obce", který se koná dne 7. února 2024 v prostorách Krajského úřadu Libereckého kraje. Program představí dotační možnosti, surovinovou politiku nebo také investiční příležitosti.

Jak pomocí dotací rozvíjet obec

Sekretariát Regionální stálé konference Libereckého kraje Vás zve na seminář „Jak pomocí dotací rozvíjet obec“. Cílem je jednotlivými příspěvky především inspirovat obce k využití dotačních příležitostí ke svému rozvoji.

Dotace EU a audity 2023

Seminář se koná pod záštitou Eurocentra Liberec. Mezi pozvanými hosty je také Regionální stálá konference Libereckého kraje, o jejíž činnostech se můžete dozvědět více.

Seminář Komunitní energetika

Zúčastněte se semináře na téma Komunitní energetika, který pro Vás pořádá Regionální stálá konference Libereckého kraje. Registrujte se včas, počet míst je omezen.

ZVEME VÁS NA ONLINE SETKÁNÍ K HSOÚ

Sekretariát Regionální stálé konference Libereckého kraje připravil online seminář k problematice Hospodářsky a sociálně ohrožených území. Cílem je seznámit vymezená města a obce s plánovanými možnostmi podpory těchto území.

SEMINÁŘ "JAK NA DOTACE"

Proběhl seminář "Jak na dotace", který pro Vás připravujil Sekretariát Regionální stálé konference Libereckého kraje. Přečtěte si o jeho průběhu.

workshop pro Místní akční skupiny pro podporu absorpční kapacity v oblasti PR

sekretariát Regionální stálé konference ve spolupráci s Eurocentrem Liberec připravil nové odborné školení pro Místní akční skupiny (MAS) v Libereckém kraji. Školení je zcela jedinečné svým zaměřením v oblasti public relations, které by mělo Místním akčním skupinám pomoci s absorpční kapacitou v jejich regionu.