SEMINÁŘ "JAK NA DOTACE"

Proběhl seminář "Jak na dotace", který pro Vás připravujil Sekretariát Regionální stálé konference Libereckého kraje. Přečtěte si o jeho průběhu.

workshop pro Místní akční skupiny pro podporu absorpční kapacity v oblasti PR

sekretariát Regionální stálé konference ve spolupráci s Eurocentrem Liberec připravil nové odborné školení pro Místní akční skupiny (MAS) v Libereckém kraji. Školení je zcela jedinečné svým zaměřením v oblasti public relations, které by mělo Místním akčním skupinám pomoci s absorpční kapacitou v jejich regionu.