Soutěž "Cena hejtmana Libereckého kraje za společenskou zodpovědnost" je v plném proudu

Na červnovém jednání krajského zastupitelstva vyhlásil hejtman Martin Půta další ročník soutěže „Cena hejtmana za společenskou odpovědnost“. Přihlášky mohou organizace zasílat až do 31. 12. 2021.

"Společenská odpovědnost organizací (Corporate Social Responsibility – CSR) představuje dobrovolný závazek organizace zohledňovat při svém rozhodování a každodenních činnostech potřeby svých zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců a dalších aktérů, jichž se její činnost dotýká, ať již přímo či nepřímo. CSR se týká ekonomických, sociálních i environmentálních aspektů činnosti organizace. Na cestě k udržitelnému rozvoji celé společnosti představuje společenská odpovědnost organizací jeden ze základních předpokladů."

Cena hejtmana za společenskou odpovědnost je soutěž, jejímž cílem je ocenit organizace v Libereckém kraji, které jsou aktivní při naplňování zásad společenské odpovědnosti a jsou vzorem pro ostatní. Soutěž je určena pro firmy, neziskové organizace, obce, mikropodnikatele a živnostníky. Účast v soutěži není zpoplatněna. Za rok 2020 si odnesly hlavní ceny E M B A, spol. s r. o. se sídlem v Pasekách nad Jizerou a Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec.

Organizace, která má zájem zúčastnit se Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost, vyplní přihlášku a dotazník. Kompletní informace, přihlášku a dotazníky najdete zde. Dokumenty mohou být Krajskému úřadu Libereckého kraje zaslány datovou schránkou (ID datové schránky: c5kbvkw), e-mailem (podatelna@kraj-lbc.cz) nebo poštou (Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2).

Kontaktní osoba: Petr Pilař, manažer kvality - petr.pilar@kraj-lbc.cz, tel. 485 226 366

Spolecenska odpovednost logo

Zdroj:https://zdravykraj.kraj-lbc.cz/projekt-zdravy-liberecky-kraj/aktuality/cena-hejtmana-libereckeho-kraje-za-spolecenskou-odpovednost-je-v-plnem-proudu-uzaverka-prihlasek-je-letos-az-31-prosince-n1102251.htm