CzechInvest pořádá konzultační den k podpoře brownfieldů

Zúčastněte se konzultačního dne k podpoře z komponenty 2.8 Národního plánu obnovy (Revitalizace území se starou stavební zátěží), který pořádá v dubnu Agentura CzechInvest.

Na konzultačním dni budou k dispozici pracovníci Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj, kteří jsou vlastníky subkomponent 2.8.1, 2.8.2 či 2.8.3. Zároveň zde budou přítomni zástupci z CzechInvestu, kteří zpracovávali mapování absorpční kapacity. Bude tak možné zkonzultovat záměry bez nutnosti rozdělování do subkomponent (podnikatelské, nepodnikatelské nebo specifické) pro získání co nejvíce relevantních informací.

Konzultační den je připravován pro všechny potenciální projekty, nicméně stěžejní roli v současných podmínkách hraje jejich připravenost. Je důležité, aby byly k danému záměru již vypracovány relevantní podklady, nad kterými se daná konzultace odehraje.

Konzultační den se uskuteční dne 12. dubna 2022 v čase od 10:00 v prostorách regionální kanceláře CzechInvestu v Liberci (U Jezu 525/4, Liberec, 1. patro).

Pro více informací a k potvrzení účasti kontaktujte:

Jan Mašek
ředitel regionální kanceláře
+420 296 342 971
Jan.Masek@czechinvest.org

Zdroj: CzechInvest