Pozvánka na seminář k výzvě č. 104 IROP

Řídící orgán IROP ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky pořádá ve čtvrtek 13. ledna 2022 seminář k výzvě č. 104 IROP - Integrovaný záchranný systém - Technika pro Hasičský záchranný sbor ČR, a to prostřednictvím aplikace Microsoft Teams.

Na semináři budete detailněji seznámeni s parametry výzev, podporovanými aktivitami, způsobilými výdaji, povinnými přílohami žádosti o podporu apod. (více viz program). Registraci proveďte na tomto odkazu - Seminář k výzvě č. 104 IROP. Účastníkům bude ráno v den konání semináře na e-mail uvedený v přihlášce zaslána adresa s přístupem na seminář. Doporučujeme seznámit se s vydanými Specifickými pravidly k výzvě. Více naleznete zde: Výzva č. 104 Integrovaný záchranný systém - technika pro hasičský záchranný sbor ČR .

Dotazy k výzvám a přípravě projektových žádostí je možné podávat přes konzultační servis IROP.

Zdroj: https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-prijemci/kalendar-akci/akce-a-vyzvy-ro-irop/seminar-k-vyzve-c-104