MAS Libereckého kraje představují nové propagační video

Místní akční skupiny Libereckého kraje si Vám dovolují představit nově vzniklé video, které prezentuje jejich dosavadní úspěchy, a to prostřednictvím projektů, které byly podpořeny v uplynulém období.

Místní akční skupiny jsou společenstvím sdružujícím obce, občany, neziskové organizace či zástupce soukromé podnikatelské sféry. Spolupracují na udržitelném rozvoji venkova a zemědělství a při získávání finanční podpory z evropských a národních dotačních programů. Liberecký kraj podporuje činnost místních akčních skupin prostřednictvím každoročních finančních dotací na jejich činnost a realizaci projektů, spolupracují na tvorbě databáze projektů či na přípravě různých akcí. Zastřešující organizací je Krajská síť Národní sítě místních akčních skupin ČR Libereckého kraje.

Na území kraje působí celkem 9 místních akčních skupin, informace naleznete na nové webové stránce https://maslik.eu/, která slouží jako rozcestník. 

Nově vzniklé video představuje příklady projektů, které MAS LK podpořily v rámci našeho regionu v uplynulém období. Celkem pro venkov rozdělily téměř 683 mil. korun. Video naleznete ke shlédnutí níže.

MAS video