Výhodnější podmínky v programu LIFE

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 18. dubna 2024 národní výzvu k předkládání žádostí o podporu z národních zdrojů alokovaných pro program LIFE 2024 v tématech Životní prostředí a Opatření v oblasti klimatu. Součástí výzvy je také finanční příspěvek na přípravu a zpracování projektové dokumentace i podpora spolufinancování partnera projektu. Podpora z národní výzvy se během posledních let výrazně vyplácí. I díky ní došlo k navýšení počtu podaných žádostí do národní výzvy, a i do výzvy evropské.

Národní výzva je určena žadatelům, kteří předkládají žádost o podporu do řádných výzev unijního programu LIFE vyhlašovaných Evropskou komisí v roce 2024 na financování standardních akčních projektů a koordinačních a podpůrných akcí a rovněž pro projekty schválené v evropské výzvě 2023 v rámci podprogramu Přechod na čistou energii.

Vyšší příspěvek na jeden projekt až 25 milionů korun

Po navýšení finančních prostředků z národních zdrojů může spolufinancování projektu činit oproti loňským 20 %, nově 25 % z konečných způsobilých výdajů projektu, a zároveň ne více než 25 milionů korun na jeden projekt. Stejně tak spolufinancování partnera projektu může nově činit místo 20 % maximálně 25 % z konečných způsobilých výdajů projektu připadajících na partnera a zároveň ne více než 2 miliony Kč na jednoho partnera.

Poskytnutí finančních prostředků je podmíněno úspěchem projektů v evropské výzvě vyhlašované Evropskou komisí a předložením projektových návrhů splňujících požadavky národní výzvy programu LIFE. O podporu na přípravu projektové dokumentace standardního akčního projektu nebo koordinační a podpůrné akce mohou žádat předkladatelé, kteří jsou v pozici hlavního žadatele.

O podporu na spolufinancování standardního akčního projektu nebo koordinační a podpůrné akce mohou žádat předkladatelé, kteří jsou v pozici hlavního žadatele nebo partnera projektu.

Dotazy k vyhlášené výzvě je možné zasílat v průběhu celé výzvy na e-mailovou life@mzp.cz.

Další informace o programu jsou dostupné na webu MŽP nebo programu LIFE.

Zdroj: https://www.mzp.cz/cz/news_20240418_Vyhodnejsimi-podminkami-v-programu-Life-motivujeme-zajemce-nove-jde-na-pripravu-a-spolufinancovani-projektu-rekordnich-100-milionu