Navýšení alokace výzvy č. 97 a 98 IROP

Řídicí orgán IROP oznamuje revizi textu výzvy č. 97 „Integrovaný záchranný systém – Zdravotnické záchranné služby krajů“ a č. 98 „Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby“.

Revize obou výzev spočívají v navýšení alokace výzvy z Evropského fondu pro regionální rozvoj. U výzvy č. 97 na 1 082 876 098 Kč a u výzvy č. 98 na na celkovou částku 18 608 864 634 Kč. K navýšení alokace výzev mohlo dojít díky dodatečným prostředkům v rámci 2. tranše REACT-EU. Důvodem je zajištění širšího rozsahu podpory projektů předložených do výzvy č. 97 a o využití dodatečných prostředků ve prospěch zdravotnictví rozhodla vláda ČR a následně došlo ke schválení ze strany Evropské komise. Důvodem je zajištění širšího rozsahu regionální podpory projektů předložených do výzvy č. 98 a tím i zajištění širší podpory zdravotní péče zajišťované v rámci páteřní sítě.
 
Dokumentaci k oběma výzvám naleznete na níže uvedených odkazech.
 
Výzva č. 97 - Integrovaný záchranný systém – Zdravotnické záchranné služby krajů
Výzva č. 98 - Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby

Zdroj: https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/navyseni-alokace-97-a-98-vyzvy-z-2-transe-react-eu