Národní plán obnovy Výzva programu Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití

Vyhlášení výzvy v programu Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití

Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 19.7.2022 zahajuje příjem žádostí o podporu v programu Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití, který pomůže obcím i krajům zregenerovat zanedbané budovy a areály a využít je pro podnikatelské účely. Výzva bude financována z Národního plánu obnovy (NPO). Příjem žádostí bude ukončen 22.8.2022.

Kraje, obce, města i městské části z celé ČR, které mají na svém území brownfieldy vhodné pro budoucí převažující podnikatelské i částečně nepodnikatelské využití, včetně výstavby obecních bytů, mohou již od 21.3.2022 podávat předběžné žádosti o podporu. Podání předběžné žádosti je podmínkou pro vznik uznatelných nákladů a pro zahájení fyzické realizace projektu.

Cílem programu je podpořit projekty ve vlastnictví krajů, obcí a městských částí pro revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldy) se záměrem provést energeticky účinnou renovaci budov, příp. demolici a výstavbu nových energeticky účinných budov. Rovněž mohou být podpořeny projekty, kde proběhne částečná rekonstrukce a částečná dostavba budovy. Koncovými uživateli jsou převážně podnikatelské subjekty s NACE na podnikatelskou činnost.

Podmínky výzvy a programu naleznete níže v přílohách ke stažení.

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/podpora-brownfieldu/narodni-plan-obnovy-_-vyzva-programu-regenerace-brownfieldu-pro-podnikatelske-vyuziti--268697/?fbclid=IwAR3ya-Gm_oaEkssO5QrlyIKM5zDqFep5FnWmTzZ_uFm1KjJu20uyiGVGB68