Operační program Technická pomoc vyhlašuje pět výzev pro programové období 2021-2027

Operační program Technická pomoc (dále OPTP) vyhlašuje 1. září 2022 pět výzev pro programové období 2021-2027 o celkové částce téměř 8,3 mld. Kč.

Zdroj: https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/novinky/mmr-operacni-program-technicka-pomoc-vyhlasuje-pet