Výzvy k předkládání integrovaných strategií jsou vyhlášeny

Ministerstvo pro místní rozvoj právě vyhlásilo dvě výzvy k předkládání integrovaných strategií územního rozvoje pro implementaci tzv. integrovaných nástrojů v programovém období 2021-2027. Integrované nástroje – Integrované územní investice (ITI) a Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) – představují soubor provázaných a územně zacílených intervencí podpořených z programů fondů EU. Realizace strategií významně přispěje k naplnění rozvojových potřeb a využití rozvojového potenciálu v městských i venkovských územích.

Prvním krokem pro čerpání prostředků z vybraných programů fondů EU je schválení integrovaných strategií územního/místního rozvoje. Na základě schválených strategií budou v regionech připravovány integrované projekty, které budou následně překládány do specifických výzev řídících orgánů programů.

Výzva k předkládání žádosti ITI je ke stažení zde.

Výzva k předkládání žádosti CLLD je ke stažení zde.
 
Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů je k dispozici zde. Více informací na https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-realizace-integrovanych-nastroju-v-programovem .

Zdroj: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-realizace-integrovanych-nastroju-v-programovem