Výroční konference představila podobu IROP 2021-2027

V úterý 30. listopadu 2021 se konala on-line výroční konference k představení IROP 2021-2027, kterou pořádal Řídicí orgán IROP společně s Centrem pro regionální rozvoj České republiky. Pokud jste nestihli být připojeni, stáhněte si veškeré prezentace s informacemi z jednotlivých diskuzních skupin.

IROP pokračuje i v programovém období 2021-2027. Oproti období 2014-2020 nás čeká několik novinek, nepříklad přibudou nová témata podpory. Bude se jednat o podporu udržitelného cestovního ruchu, revitalizace měst a obcí nebo o podporu ochrany veřejného zdraví. Oblasti, které v novém období nebudou podporovány z IROP, jsou sociální podnikání, zateplování bytových domů, dokumenty územního rozvoje a komunitní centra. Většina témat tedy bude pokračovat v dalších letech s určitými změnami, na co bude možné čerpat dotaci.

Konferenci zahájil ředitel řídícího orgánu IROP Rostislav Mazal, poté si mohli účastníci vybrat jednu z paralelních diskuzních skupin, které byly zaměřeny na jednotlivé oblasti IROP 2021-2027. Zájemci se tak dozvěděli novinky ve své oblasti zájmu a mohli s garanty specifických cílů zkonzultovat konkrétní otázky či záměry. Výroční konference představila jednotlivé oblasti podpory skrz otevřené diskuzní skupiny, které probíhaly paralelně v oddělených online místnostech na témata:

Letošní konference nebyla zaměřena na jednu specifickou oblast podpory IROP, jak tomu bylo v předchozích letech, tentokrát bylo představeno nové programové období a současný vývoj v IROP 2021-2027. Výroční konference tak navázala na Roadshow IROP, která proběhla v krajských městech a přinesla aktuální informace o možnostech podpory z IROP v dalších letech. Výroční on-line konference se zúčastnilo více než 400 účastníků.

Veškeré prezentace z konference, včetně úvodní, jsou také k dispozici ke stažení na tomto odkazu.

Oblasti podpory jsou shrnuty také ve strategickém dokumentu Programový dokument IROP 2021-2027, tato verze byla dne 5. 11. 2021 schválena vládou ČR. Schválení programového dokumentu vládou ČR je zásadním krokem, který posouvá IROP 2021-2027 do další fáze vyjednávání, tentokrát již na pole formálního vyjednávání s Evropskou komisí. Předpoklad vyhlášení prvních výzev je na jaře roku 2022. Více viz tisková zpráva na webových stránkách IROP.

Zdroj: https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027