První vyhlášená výzva nového programového období

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský vyhlašuje výzvu TEAMING-CZ I. Celková alokace 2 mld. Kč je určena na podporu projektů, které úspěšně prošly oběma koly hodnocení výzvy programu Horizont Evropa Teaming for Excellence.

Výzva Teaming je určená excelentním výzkumným záměrům, kterým se podařilo uspět v prvním kole evropské výzvy programu Horizont. Do druhého kola postoupily za Českou republiky čtyři záměry a pokud záměry uspějí také ve druhém kole, budou komplementárně financovány z komunitárních a kohezních zdrojů. Cílem výzvy je financování a modernizace infrastrukturního zázemí excelentního výzkumu v České republice, v souladu s cíli výzvy Horizont.

Žádosti o podporu do výzvy TEAMING-CZ I mohou žadatelé předkládat v prvním kole od 18. 5. 2022 do 17 .6. 2022 do 12:00, ve druhém od 1. 2. 2023 do 31. 5. 2023 do 12:00 (nebo do vyčerpání alokace). Více informací naleznete na stránkách OP JAK v sekci výzvy. K této výzvě je také zřízen informační e-mail TeamingOPJAK@msmt.cz. Veškeré potřebné kontakty naleznete ZDE.

Zdroj: https://opjak.cz/aktuality/horizont-a-komensky-prvni-vyhlasena-vyzva-noveho-programoveho-obdobi/?fbclid=IwAR20KPZqQLw0cp5_9Ggyjhv5_v_Z4i3zIbIpzFgtcZJybjUG8JTGhpkJTuU