Digitalizace a inovace pro města všech velikostí

Různorodost českých regionů a rozptýlené rozmístění obyvatelstva představuje již dlouhou dobu výzvu z hlediska infrastruktury a veřejných služeb. Výzvu, kterou by mohla pomoci vyřešit digitální a inovativní řešení. Pro obce a města však může být obtížné orientovat se v tak rozsáhlé nabídce možností a najít správný program pro získání financování z EU. Právě touto problematikou se bude Policy Lab zabývat.

Na jedné straně dojde ke zmapování stávajících možností na úrovni EU a na druhé straně k výměně zkušeností mezi místními samosprávami.

Ministerstvo pro místní rozvoj proto investovalo do budování digitální budoucnosti prostřednictvím několika iniciativ:

Koncepce Smart Cities, národní strategie definující sedm hlavních zásad pro chytrá řešení a odolná města; 
Projekt 5G pro 5 měst, který podporuje pět vybraných měst při využívání sítí 5G při zavádění chytrých řešení;
Zavádění systematického přístupu k financování chytrých řešení, mezinárodní projekt na podporu realizování a šíření řešení Smart City na úrovni měst, obcí a regionů. 

Akce se uskuteční 14. července 2022 od 14:00-16:00, online, a to v angličtině se simultánním tlumočením do češtiny. Registrace je zdarma. Více informací na Digitalizace a inovace pro města všech velikostí

policy lab

Zdroj: https://digitalizaceainovacepromstavec.splashthat.com/