Souhrnná zpráva k bydlení je nyní dostupná i pro starostky a starosty

Souhrnná zpráva k projektu "Dostupné a udržitelné bydlení ve strategických plánech sídel" je nyní dostupná i pro starostky a starosty. Projekt zpracovalo ČVUT a nyní své výstupy předává dále. Svaz měst a obcí podpořil projekt jako aplikační garant.

V odkazu dále naleznete volně ke stažení výběr klíčových zjištění a souvislostí projektu "Dostupné a udržitelné bydlení ve strategických plánech sídel" - https://www.smocr.cz/Shared/Clanky/11664/dostupne-bydleni-digest.pdf .

Autoři publikaci uvádějí mimo jiné takto: "Výzkum v rámci projektu Dostupné a udržitelné bydlení ve strategickém plánování sídel se zabýval tématem dostupnosti a udržitelnosti bydlení. Cílem výzkumu bylo popsat a interpretovat aspekty s dopadem na udržitelnost a dostupnost bydlení ve městech a obcích a  zkoumat možnost jejich ovlivnění prostřednictvím přípravy a implementace strategických plánů měst a obcí, případně jiných nástrojů bytové politiky a politiky udržitelného rozvoje."

Zdroj: https://www.smocr.cz/cs/novinky/a/souhrnna-zprava-k-projektu-dostupne-a-udrzitelne-bydleni-ve-strategickych-planech-sidel-je-nyni-dostupna-i-pro-starostky-a-starosty