Seminář v Továrně Mastných přiblíží brownfieldy a greenfieldy v kraji

Další z cyklu seminářů na téma brownfieldů a greenfieldů v regionu pořádá Liberecký kraj spolu s Agenturou regionálního rozvoje a agenturou Czechinvest. Tentokrát se akce koná v Továrně Mastných v Lomnici nad Popelkou ve čtvrtek 30. září od 10 hodin.

Začátek semináře přinese souhrnné informace o aktivitách Libereckého kraje v oblasti brownfieldů a greenfieldů. Představí se portál Investičních příležitostí Libereckého kraje, který je k dispozici na internetové adrese www.investujpodjestedem.cz; jeho součástí je i databáze těchto míst v Libereckém kraji. Následovat bude komentovaná prohlídka Továrny Mastných a dojde také na prezentaci úspěšných projektů obnovy brownfieldů v kraji představení dotačních titulů, které jsou určeny pro úpravy brownfieldů a greenfieldů, a možnostmi jejich čerpání.

Na seminář se lze přihlásit prostřednictvím elektronické přihlášky na adrese https://investujpodjestedem.cz/seminare/elektronicka-prihlaska-na-seminar/, popřípadě na e-mailové adrese m.psenicka@arr-nisa.cz. Kapacita semináře je omezena a účast je bezplatná.

Užitečné informace jsou k nalezení na webu odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz, dále na stránkách Portálu investičních příležitostí Libereckého kraje www.investujpodjestedem.cz a na stránkách Agentury regionálního rozvoje http://www.arr-nisa.cz a agentury CzechInvest http://www.czechinvest.org. Továrna Mastných má svoji webovou prezentaci na webu http://www.tovarna-mastnych.eu/.

Zdroj: https://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/aktuality/seminar-v-tovarne-mastnych-priblizi-brownfieldy-a-greenfieldy-v-kraji-n1100249.htm