Nabídka workshopu k problematice plánování sociálních služeb

Proběhne vzdělávací akce pořádaná v rámci projektu „Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování“, jedná se o workshop k problematice plánování sociálních služeb.

Workshop je zaměřen prakticky a vychází ze zkušeností s komunitním plánováním lektorů Mgr. Martiny Macurové (ředitelky pobočky CpKP Střední Čechy) a Bc. Daniela Roseckého (ředitele pobočky CpKP Jižní Čechy). Lektoři na konkrétních příkladech provedou účastníky workshopu procesem plánování sociálních služeb. Zmíní také využití komunitního plánování v jiných oblastech. V rámci workshopu dále proběhne diskuze na téma práce s daty. Využití dat bude diskutováno v souvislosti s jejich dostupností, možnostmi interpretace a propojením s konkrétními zkušenostmi jednotlivých aktérů.

Akce proběhne 15. listopadu 2021 od 9:00 hodin prezenční formou v prostorách Akademie veřejného investování MMR v Praze a její konec je předběžně naplánovaný na 16:00 hodin (bude upřesněno).

Pokud máte zájem se akce zúčastnit, je nezbytné vyplnění registračního formuláře do středy 3. listopadu 2021. Další informace k workshopu včetně časového harmonogramu budou zaslány zaregistrovaným účastníkům po ukončení registrací.

Zdroj: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pfIngjhC0k26qcuNT1ei6KSWsd_yf15Kv66G_8cEUHdURVNMS0JIMzZPOERPRlozSE9SNEkxVkNaMC4u&wdLOR=c3E91B961-C8CD-49BD-96A7-B29CF28349B7