Firmy mohou začít žádat o dotace na výstavbu větrných elektráren

Výzvu vyhlásilo 15. srpna 2022 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP TAK. Žádosti bude API přijímat do 1. února 2024. Pro žadatele je připraveno celkem půl miliardy korun.

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), zahájila příjem žádostí o dotace ve výzvě Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny. Malé, střední i velké podniky s licencí na výrobu elektrické energie tak mohou získat finanční podporu pro výstavbu větrných elektráren. Na jeden podnik nebo projekt je možné získat až 15 milionů EUR. 

Cílem výzvy je zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie, podpora jejich efektivního a šetrného využívání a tím pádem snížení spotřeby primárních energetických zdrojů. Využití obnovitelných zdrojů energie podporuje snižování podílu fosilních paliv při výrobě energie a tím i znečištění ovzduší a dále snižuje energetickou závislost ČR na dovozu energií ze zahraničí a na omezených domácích fosilních palivech.

Firmy mohou podat i více než jednu žádost. Získat mohou až 80 % způsobilých výdajů zpět formou dotace, a to maximálně 15 milionů EUR na jeden podnik nebo projekt. Podrobné informace o aktuální výzvě jsou dostupné na: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie-vetrne-elektrarny-vyzva-i/.

Program OP TAK navazuje svým zaměřením na program OP PIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost). Je tak pokračujícím stěžejním programem na podporu českých podnikatelů s financováním ze strukturálních fondů Evropské unie.

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP PIK a OP TAK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem na zelené lince 800 800 777, programy@agentura-api.org. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/firmy-mohou-zacit-zadat-o-dotace-na-vystavbu-vetrnych-elektraren--pro-zadatele-je-pripraveno-celkem-pul-miliardy-korun--269780/