REGIONÁLNÍ ONLINE KONFERENCE PRO LIBERECKÝ KRAJ: TENKÁ HRANICE MEZI VZDĚLÁVÁNÍM A SOCIÁLNÍ OBLASTÍ

Zveme Vás na online konferenci pro Liberecký kraj: „Tenká hranice mezi vzděláváním a sociální oblastí“. Do 18.10.2021 se můžete přihlašovat.

Cílem konference je představit působení a strategii fungování Odboru pro sociální začleňování MMR (Agentury) v Libereckém kraji, seznámit účastníky s inkluzivním vzděláváním z pohledu zřizovatele, a také poukázat na příčiny chování a vývoje dětí v rámci vzdělávání. Účastníkům budou představeny dobré praxe z Libereckého kraje. Regionální konference je určena zejména pro pracovníky škol a školských zařízení, zástupce zřizovatelů škol a školských zařízení, pro neziskové organizace a další aktéry ve vzdělávání.

Pro přihlášení na konferenci využijte registrační formulář níže. Adresu pro připojení ke konferenci vám zašleme po uzávěrce registrací.

Akce se koná dne 21. 10. 2021 od 8:30 do 16:30 hod.

Program konference:
08:30 – 09:00 – Registrace účastníků

09:00 – 09:30 – Zahájení a úvodní slovo – PhDr. David Beňák, Ph.D., DiS, ředitel Odboru pro sociální začleňování MMR (Agentura)
Šest let s „Agenturou“ v Libereckém kraji – Mgr. Ilona Dvořáková, metodička, Ing. Markéta Nešporová, konzultantka, Odbor pro sociální začleňování MMR, Regionální centrum Střed

09:30 – 10:00 – Inkluzivní vzdělávání v Libereckém kraji z pohledu zřizovatele škol, Města Velké Hamry – Ing. Jaroslav Najman, starosta, Ing. Zdeňka Juklová, ředitelka ZŠ a MŠ Velké Hamry, p. o.

10:00 – 10:40 – Náklady sociálních a vzdělávacích nerovností a situace v Libereckém kraji – PhDr. Václav Korbel, Ph.D., Prokop Analysis and Quantitative Research, s.r.o.

10:40 – 11:00 – Přestávka

11:00 – 11:40 – Strategie sociálního začleňování Libereckého kraje – Mgr. Ivana Hrubá, Mgr. Ester Lomová, Odbor pro sociální začleňování MMR, Oddělení inovací a tvorby sociálních politik

11:40 – 12:20 – Vliv životní situace na chování, prožívání a učení dětí – Mgr. Anna Kubíčková, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z. s.

12:20 – 12:30 – Shrnutí

12:30 – 13:30 – Přestávka

13:30 – 14:10 – MAP Frýdlantsko II – příčiny selhávání dětí a žáků v systému vzdělávání – Mgr. Lucie Winklerová, MAS Frýdlantsko, z. s.

14:10 – 14:50 – Jak na inkluzi s Rodinou v centru – Mgr. Petra Vlčková, Bc. Kateřina Hřebřinová, Rodina v centru, z. ú.

14:50 – 15:10 – Přestávka

15:10 – 15:50 – Projekt Férové školy v Liberci II – Mgr. Eva Nováková, Mgr. Lenka Řebíčková, Statutární město Liberec

15:50 – 16:20 – Představení Centra na podporu integrace cizinců pro Liberecký kraj – činnost a poskytované služby, cílová skupina, koordinační činnost – Žaneta Kaprasová, CPIC Liberec

16:20 – 16:30 – Závěrečné shrnutí a evaluace

Registrace na konferenci

Zdroj: https://www.socialni-zaclenovani.cz/konference-liberecky-kraj/