Prodloužení příjmu žádostí v 68. výzvě IROP podporující zejména veřejnou dopravu

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 16. 4. 2024 byla vydána změna textu 68. výzvy IROP - Multimodální osobní doprava - SC 6.1 (MRR).

Předmětem změny je posun data ukončení příjmu žádostí o podporu o 8 měsíců – z 26. 4. 2024 na 20. 12. 2024. Dále se mění nejzazší datum ukončení realizace projektu na 31. 12. 2027. Dochází tak k rozšíření prostoru pro přípravu i realizaci projektů přestupních terminálů, záchytných parkovišť či preferenčních opatření na území méně rozvinutých regionů a pro dočerpání alokace výzvy. Změny jsou účinné od 26. 4. 2024.

Zdroj: https://irop.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/prodlouzeni-prijmu-zadosti-68v-verejna-doprava