Díky IROP vzniknou nová místa pro předškoláky

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, podpořil na 386 projektů mateřských škol za téměř 5,4 miliardy korun. Dotace tak umožní zvýšit kapacitu školek o více než 9 000 míst.

Finance, které IROP v letech 2014-2020 rozdělil mezi mateřské školky a předškolní zařízení, byly využity na výstavbu nových budov nebo pavilonů, přístavby nebo rekonstrukce stávajících budov. Z dotací bylo pořízeno nejen nové vybavení pro děti, ale vybavily se z nich i jídelny nebo technické a hygienické zázemí.
 
S podporou mateřských škol se počítá rovněž v období 2021-2027, kdy je v IROP připraveno přes 3,7 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podpora bude určena na navyšování kapacit mateřských škol a zlepšování podmínek v mateřských školách, jako např. hygienické zázemí, bezbariérovost nebo venkovní prostory MŠ.

Kolik se investovalo do infastruktury předškolního vzdělávání:

Kraj realizace       Počet projektů       Celkové způsobilé výdaje       Dotace z IROP (EFRR)*

Liberecký kraj               26                         595 963 001 Kč                    508 016 185 Kč

*Pozn.: EFRR – Evropský fond pro regionální rozvoj

Podívejte se na školku z našeho kraje podpořenou z IROP: https://www.youtube.com/watch?v=afv1wqHq1Zo

Zdroj: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/dostalova-vice-nez-9-000-novych-mist-pro-predskola