Seminář na kraji přiblížil téma komunitní energetiky

Komunitní energetika. Takové bylo téma semináře, který hostil ve čtvrtek 2. června Krajský úřad Libereckého kraje. Jednotlivé okruhy prezentovali Vladimír Sochor z ministerstva životního prostředí spolu se zástupcem Krajského sdružení Národní sítě Místních akčních skupin České republiky Markem Hartychem. 

„Cílem semináře je předat obcím, zástupcům místních akčních skupin, mikroregionů a dobrovolných svazků obcí vhled do této problematiky a přiblížit jim možnosti dotační podpory, nové trendy, benefity a řadu dalších užitečných informací," uvedl Jiří Ulvr, krajský radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Během dopoledních hodin hovořil Vladimír Sochor mimo jiné  o základní strategii ministerstva životního prostředí v oblasti komunitní anergetiky a její implementace do České republiky, o nových trendech v energetice, energetickém managementu v obcích, úspoře energií a o dotačních možnostech pro úspory energií a obnovitelné energetické zdroje v období 2021 až 2027.

V druhém bloku Marek Hartych promluvil o tom, že komunitní energetika představuje pro kraj velkou příležitost. Mluvil rovněž o směřování a činosti Národní sítě Místních akčních skupin v oblasti energetických komunit či o úspěšně realizovaných projektech.

Zdroj: https://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/aktuality/seminar-na-kraji-priblizil-tema-komunitni-energetiky-n1111954.htm