Přečtěte si shrnutí evaluací

Zajímá vás, jaká jsou hlavní zjištění z evaluací fondů EU za rok 2021? Evaluační jednotka NOK připravila již tradiční publikaci, která shrnuje evaluace z oblasti fondů EU zveřejněných v roce 2021. Čtenáři se v něm mohou v graficky poutavé a srozumitelné formě seznámit s vybranými zjištěními z evaluačních zpráv.

Ve shrnutí najdou celkem 35 evaluací, které jsou rozděleny do tematických oblastí podle operačních programů. Témata, kterým se evaluace věnují, jsou rozmanitá, od procesního hodnocení po výsledkové evaluace a vyhodnocení integrovaných nástrojů. Některé evaluace se rovněž zaměřují na nastavení politiky soudržnosti v období 2021–2027. Shrnutí obsahuje i pár příkladů zajímavých evaluací ze zahraničí.
Publikaci si můžete stáhnout na odkazu zde.

Zdroj: https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/novinky/zajima-vas,-jaka-jsou-hlavni-zjisteni-z-evaluaci-f