Program Interreg Česko Polsko představil plány pro nové období

Ve čtvrtek 26. května proběhla v Praze zahajovací konference k přeshraničnímu programu Interreg Česko – Polsko, který představil nové programové období 2021–2027.

Konference se konala pod záštitou náměstka ministra pro místní rozvoj Zdeňka Semoráda, přičemž účastníky na dálku pozdravil také zástupce Evropské komise Pascal Boijmans, který ocenil dosavadní činnost česko-polského programu a poukázal na dobré předpoklady pro úspěšnou realizaci nadcházejícího období.

Hlavní náplní události bylo představení tematického zaměření programu v novém období. Celková finanční alokace ve výši 167 mil. eur umožní financovat projekty v oblasti prevence a bezpečnosti řízení rizik, ochrany životního prostředí, podpory udržitelného cestovního ruchu, dopravní infrastruktury, institucionální spolupráce a fond mikroprojektů. Novinkou je také oblast podpory malých a středních podniků.  Největší alokace bude směřována do cestovního ruchu, a to ve výši 40 % z celkového rozpočtu. Díky širokému zaměření programu tak příhraniční regiony získají více příležitostí ke svému rozvoji.

Žadatelé se mohou také těšit na zjednodušený způsob vykazování výdajů, který jim usnadní přípravu projektu i závěrečného vyúčtování. První programové výzvy k podání projektů mohou očekávat již během letošního podzimu.

Generální ředitel Zdeněk Vašák prezentoval roli Centra pro regionální rozvoj České republiky, které úspěšně administruje celou řadu programů Evropské územní spolupráce již od roku 2004. V rámci česko-polského programu Centrum zaštiťuje Společný sekretariát a zastává významnou roli v oblasti kontroly, která je nezbytnou podmínkou pro úspěšnou realizaci projektů.

Program česko-polské spolupráce přispívá již 15. rokem ke zkvalitnění životních podmínek v pohraničních regionech, kde tak dochází k odstraňování bariér a překračování hranic.

Zdroj: https://www.crr.cz/interreg-cz-pl-predstavuje-prog2021-2027/