Seminář pro žadatele IROP Mateřské školy (SC 4.1 6. výzva IROP) - Liberec

Centrum pro regionální rozvoj České republiky si vás dovoluje pozvat na Seminář pro žadatele IROP – Mateřské školy (SC 4.1 – 6. výzva IROP), který se bude konat dne 5. 9. 2022.

Místem konání bude Evropský dům, U Jezu 525/4, 460 01 Liberec (zasedací místnost č. 3.07 ve 2. patře).

Prezentace přednesou a Vaše dotazy zodpoví zástupci Centra pro regionální rozvoj České republiky.

Prosíme, potvrďte svou účast nejpozději do 2. 9. 2022 do 12 hodin přes registrační formulář.

V rámci akce “Seminář pro žadatele IROP” pořádaného Centrem pro regionální rozvoj České republiky, státní příspěvkovou organizací, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce, které mohou být následně zveřejněny na webových stránkách organizace, v tisku a v dalších médiích. Centrum nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Pozvánka

Program

Zdroj: https://www.crr.cz/kalendar/seminar-pro-zadatele-irop-materske-skoly-sc-4-1-6-vyzva-irop-liberec/