Národní sportovní agentura vyhlásí Výzvu Regiony 2021

Nová Výzva reaguje na zrušení výzvy Investice nad 10 mil. Kč. Má vyšší alokaci, takže by měla podpořit větší množství projektů a poskytnout více času na start realizace. Národní sportovní agentura bude pořádat živé vysílání o dotačních možnostech na sportoviště přes aktuální vyhlášenou výzvu "Regiony 2021".

Národní sportovní agentura zveřejňuje v rámci dotačního investičního programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 –2024, tuto Výzvu 11/2021 Regiony 2021. Výzva je cílená především na organizovaný sport a podporu majetku, který sportovní organizace dostaly zpět po revoluci, ale bez šance na podporu investic těchto sportovišť. Specifická výzva cíli předně na podporu regionálních sportovišť. Je zacílená pro podporu organizovaného sportu lokálního charakteru a podporuje sportování dětí i využití sportovišť školami. Bližší informace o výzvě „Regiony 2021“ naleznete zde: Výzva Regiony 2021 - Národní sportovní agentura (agenturasport.cz)

Národní sportovní agentura bude 31. 8. 2021 od 14.00 pořádat živé vysílání na Youtube kanále o dotačních možnostech na sportoviště přes aktuální vyhlášenou výzvu „Regiony 2021“, link na živé vysílání: Dotace NSA - Regiony 2021 - dotace na sportoviště - YouTube .

(pozn.: Výzva je zaměřena na všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury v ČR prostřednictvím realizace akcí, jejichž předmětem může být široké spektrum sportovních zařízení místního významu, vyjma těch, která jsou ze zaměření Výzvy přímo vyloučena či která nesplní podmínky stanovené Výzvou. Výsledkem realizace akce musí být sportovní zařízení, které je způsobilé k provozování sportu, a které bude po dobu udržitelnosti k provozování sportu skutečně využíváno. Sportovní zařízení bude sloužit místním klubům a tělovýchovným jednotám, případně dalším sportovním organizacím a veřejnosti. Touto výzvou nejsou podporována sportovní zařízení, která budou sloužit především pro ekonomickou činnost.)

Případné další dotazy lze směřovat na email: labasta@agenturasport.cz 

Zdroj: https://agenturasport.cz/narodni-sportovni-agentura-vyhlasila-vyzvu-regiony-2021/