pozvánka na seminář pro žadatele z národních dotačních titulů MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Regionální stálou konferencí Ústeckého kraje pořádají seminář pro žadatele o dotace z národních programů pro rok 2018 zaměřených na podporu regionů. Akce proběhne v Ústí nad Labem ve čtvrtek 30. 11. 2017 od 10 hodin v Konferenčním sále Krajského úřadu Ústeckého kraje, budova A, 2. patro, Velká Hradební 48. Seminář je přístupný také žadatelům z Libereckého kraje.

Číst více
Pozvánka na seminář pro NNO

Krajský úřad Libereckého kraje pořádá seminář pro neziskové organizace s názvem "Metodika pro neziskovky aneb Jak na to?", který se koná ve středu 11. dubna 2018 od 13 hodin v multimediálním sále. Registrace probíhá on-line prostřednictvím odkazu ZDE

Číst více
Eurocentrum zve na Den otevřených dveří

Eurocentrum Liberec srdečně zve na Den otevřených dveří, během kterého se návštěvníci můžou seznámit s činností Eurocentra a získat důležité informace o EU a Evropských strukturálních a investičních fondech. Akce probíhá 17. ledna 2018 od 9.00 – 15.00 hod. na adrese Evropský dům, U Jezu 525/4, Liberec, 460 01 ve 2. patře, kanc. č. 309, 310.

Číst více
Pozvánka na Den Země

Liberecký kraj srdečně zve na Krajský DEN ZEMĚ 2018 zaměřený na ZERO WASTE. 
Happening environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty proběhne 20. dubna 2018.

Číst více
Pozvánka na veřejné setkání "Frýdlantsko 2030"

Mikroregion Frýdlantsko sdrečně zve na veřejné setkání s diskusí o budoucnosti Frýdlantska. Veřejné setkání proběhne v pátek 10.11. od 17 hodin v Zámeckém pivovaru ve Frýdlantě a následovat bude pracovní diskuse v sobotu 11.11. od 14 hodin v MASiF (Děkanská 74, Frýdlant).

Číst více
Pozvánka na workshop na téma SMART ŘEŠENÍ V DOPRAVĚ

Centrum investic, rozvoje a inovací (CIRI) společně s Královéhradeckým krajem si Vás dovolují pozvat na workshop na téma SMART ŘEŠENÍ V DOPRAVĚ.
Setkání se bude konat v úterý 17. října 2017 od 13:00 hod. v Hradci Králové na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje (Pivovarské náměstí 1245, zasedací místnost P1.906 Albrechta z Valdštejna).

Číst více
Seminář "Dotace EU a audity"

Eurocentrum Liberec ve spolupráci s Auditním orgánem srdečně zve na seminář "DOTACE EU a AUDITY" věnovaný nejčastějším pochybením u projektů z evropských fondů a jak jim předejít. Akce se koná 4. 10. 2017 od 9:30 v prostorách KÚLK.

Číst více