Aktualizovaný Programový dokument IROP 2021-2027 ke dni 20. 8. 2021

Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) uveřejnil novou verzi návrhu Programového dokumentu IROP 2021-2027, která bude postoupena k projednání vládě ČR v následujících týdnech.

Aktuální verze Programového dokumentu je k dispozici na níže uvedeném odkazu. Jsou v ní zohledněny výsledky meziresortního připomínkového řízení a vyjednávání s Evropskou komisí. V následujících týdnech bude Programový dokument předložen vládě ČR a po jeho schválení bude oficiálně předložen ke schválení Evropské komisi.

Programový dokument IROP 2021-2027 k 20. srpnu 2021
 
První výzvy pro nové období lze očekávat po schválení Programového dokumentu ze strany Evropské komise pravděpodobně v 1. čtvrtletí roku 2022. Potenciální žadatelé, zastupitelé měst, obcí a krajů tak mají dostatek času zvažovat své priority a projektové záměry.
 
Pro konzultace týkající se IROP 2021-2027 již byl zpřístupněn Konzultační servis IROP provozovaný Centrem pro regionální rozvoj České republiky. Konzultační servis IROP je služba určená ke zjednodušení komunikace při řešení dotazů před podáním žádosti o podporu v rámci IROP.

Zdroj: https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/nova-verze-pd-irop-2021-2027