Schválení hodnotících kritérií a systému hodnocení projektů IROP a zveřejnění harmonogramu výzev IROP pro programové období 2021-2027

Dne 1. 7. 2022 byl Evropskou komisí schválen Programový dokument IROP pro nové programové období 2021–2027. V návaznosti na tuto skutečnost proběhl dne 12. 7. 2022 první řádný Monitorovací výbor IROP, a to za účasti regionálních a sociálních partnerů, jednotlivých ministerstev, neziskových organizací a Evropské komise. 

Programový dokument IROP 

Na tomto jednání došlo ke schválení kritérií hodnocení projektů v jednotlivých podporovaných aktivitách. Rovněž byl schválen systém hodnocení projektů IROP harmonogram výzev pro rok 2022. Pro budoucí žadatele to znamená, že na konci července mohou očekávat vyhlášení prvních výzev.

Zdroj: https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/schvaleni-hodnoticich-kriterii-a-systemu-hodnoceni