Ve srovnání čerpání z fondů EU si Česko vede historicky nejlépe, v žebříčku sedmadvacítky je na 9. místě

Ke konci prosince loňského roku bylo příjemcům v součtu proplaceno 481 miliard korun, což je téměř 73 % z celkových 660 miliard, které má ČR k dispozici na rozvoj regionů v doznívajícím programovém období 2014-2020. Pro ČR se jedná o dosud nejlepší umístění.

Nejvíce peněz přišlo na účty příjemců v OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – do konce loňského roku bylo proplaceno přes 69 miliard korun, tedy více než 97 % z celkového objemu peněz. Druhým v pořadí je OP Technická pomoc, ve kterém bylo proplaceno skoro 4,5 miliardy korun, tedy vice než 82 % prostředků. V závěsu za ním je OP Zaměstnanost, ze kterého příjemci obdrželi přes 50,5 miliard korun, tedy přes 81 % celkové částky.
 
Díky včasnému splnění pravidla n+3 nepřichází ČR o žádné finanční prostředky přidělené z fondů EU. Toto pravidlo v praxi znamená, že peníze alokované členskému státu např. pro rok 2018, musí být reálně vyčerpány nejpozději do tří let - tj. do konce roku 2021, což se Česku podařilo dokonce s předstihem.
 
S blížícím se předsednictvím Rady EU chce Česko zahájit debatu s dalšími státy Evropské unie o budoucí podobě kohezní politiky. Cílem je ukázat přínosy a význam fondů EU pro všechny regiony, nejen ty nejchudší, a zajistit, aby z těchto zdrojů bylo možné čerpat podporu i v dalších letech.

Více ZDE.

Zdroj: https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/novinky/ve-srovnani-cerpani-z-fondu-eu-si-cesko-vede-histo