Webinář Komunitní energetika pro města a obce

Hlavním tématem bude představení připravované výzvy Ministerstva životního prostředí k předkládání žádostí o poskytnutí podpory na zakládání energetických společenství. Jednotliví řečníci poradí, co vše je třeba si připravit před podáním žádosti, jak může obec podpořit komunitní energetiku a v neposlední řadě, jak si pořídit obnovitelný zdroj energie a jak energetické společenství v obci založit.

Číst více
MMR poskytne 3,6 miliardy korun na rozvoj komunitní péče

Integrovaný regionální operační program, který spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj, vyhlásil dvě výzvy na podporu deinstitucionalizace sociálních služeb. Na vybudování nových zařízení pro komunitní péči a zajištění sociálních služeb půjde téměř 3,6 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Cílem je podpořit přechod od ústavní péče ke komunitní, nabídnout lidem s postižením individuální přístup a umožnit jim zůstat se svou rodinou, blízkými a přáteli.

Číst více
MMR podpoří digitalizaci zdravotnictví 2,4 miliardy korun

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, spouští tři výzvy na podporu digitalizace zdravotnictví. Zhruba 2,4 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) půjde na elektronizaci zdravotnické dokumentace a navazující služby.

Číst více
Evropská komise otevřela možnost přihlásit se do dalšího ročníku soutěže o ceny Nového evropského Bauhausu 2024

Nový evropský Bauhaus (NEB) je environmentální, hospodářská a kulturní iniciativa, která se zaměřuje na propojení designu, udržitelnosti, investic a dalších hodnot. Soutěž Ceny NEB 2024 hledá projekty a také koncepty mladých tvůrců, které dokazují, že udržitelná řešení mohou být inkluzivní, krásná a přinášet lidem kvalitní zážitky v každodenním životě.

Číst více
Pozvánka na exkurzi po zajímavých energo zařízeních v kraji

Věděli jste o tom, že i v našem kraji existuje několik míst, ve kterých obce nebo soukromí investoři vybudovali a provozují zajímavá energetická zařízení? Agentura regionálního rozvoje a Liberecký kraj se v rámci projektu Smart Akcelerátor LK snaží rozvíjet moderní energetická témata, a proto si Vás dovolují pozvat na exkurzi po energetických zařízeních.

Číst více
Na MMR se konala 22. Národní stálá konference

Jak dosáhnout toho, aby podpora regionálního rozvoje z evropských fondů a dalších zdrojů měla maximální efekt, bylo náplní dnešního jednání Národní stálé konference na Ministerstvu pro místní rozvoj. Na tradiční platformě pro výměnu informací mezi státem a regiony o tom debatovali zástupci MMR, ostatních resortů a územních partnerů z celé České republiky.

Číst více
Přihlaste se na 9. ročník konference k evaluaci evropských fondů

Největší setkání expertů věnujících se tématu evaluací v oblasti evropských fondů se uskuteční 8.–9. listopadu 2023 v Praze. Konference pořádaná Ministerstvem pro místní rozvoj každoročně přiláká téměř dvě stovky profesionálů nejen z České republiky, ale i z dalších zemí Evropské unie. Letošní ročník nese téma „Politika soudržnosti: společná cesta k výsledkům a dopadům“.

Číst více
MPO vydalo nové číslo zpravodaje Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídící orgán Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 vydává čtvrtletník - Informační zpravodaj „tak“, který především podnikatele informuje o dění v programu. MPO se snaží informovat veřejnost zejména o nových příležitostech pro získání finančních prostředků, o záměrech Řídícího orgánu na poli podpory podnikání a přináší další aktuální zprávy týkající se dotační politiky.

Číst více
MPO podporuje udržitelné podnikání. Ve výzvách z OP TAK je připraveno 3,7 miliardy korun

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvy v Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), které jsou zaměřené na nízkouhlíkové hospodářství, efektivnější nakládání se zdroji a na obnovitelné zdroje. MPO tak podpoří inciativu v rozvoji udržitelného podnikání v České republice. Pro firmy ve výzvách připravilo až 3,7 miliardy korun.

Číst více
Jak správně zpracovat cost-benefit analýzu u projektů spolufinancovaných z fondů EU? Poradí série seminářů MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj vstupuje do podzimu s další sérií seminářů zaměřených na cost-benefit analýzu (CBA) projektů financovaných z evropských fondů. Semináře pořádané regionálními Eurocentry nabídnou žadatelům i příjemcům dotací užitečné nástroje pro lepší plánování a realizaci projektů. Teoretické základy i praktické ukázky CBA čekají účastníky v šesti krajských městech.

Číst více
Česká republika si z Národní plánu obnovy půjčí 19,4 miliardy korun

Vláda schválila půjčku z Národního plánu obnovy (NPO) ve výši zhruba 19,4 miliardy korun. Finance z evropských peněz půjdou na investice do dostupného bydlení, na digitalizaci nebo vývoj čipů. Úprava částky z původních 137 miliard korun vychází z průběžných konzultací s Evropskou komisí (EK) a má za cíl dosáhnout větší kompatibility a relevance projektů v souladu s požadavky EK.

Číst více
Ohlédnutí za projektem Regionální stálá konference Libereckého kraje IV

K 31. srpnu byl ukončen projekt Regionální stálá konference Libereckého kraje IV. Během jeho trvání sekretariát uspořádal několik seminářů, propagoval fondy EU v Libereckém kraji nebo také zajišťoval přenos informací mezi krajem a ministerstvy. Plynule naváže pokračování projektu Regionální stálá konference Libereckého kraje V, který je opět na následující dva roky.

Číst více
Liberecký kraj stále přijímá žádosti o dotace na nové akumulační nádoby. Podporuje tím ekologické vytápění
Do konce roku 2023 Liberecký kraj přijímá žádosti o dotace v rámci programu Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva. Dotace může činit až 70 % ze způsobilých nákladů s limitem 50 000 korun. Určena je na pořízení akumulační nádoby a na její připojení na otopnou soustavu.
Číst více
"Oprav dům po babičce" nabídne zálohově více než milion korun a možnost výhodného úvěru na komplexní rekonstrukce starších rodinných domů
Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR spustí v září motivační dotační program pro české domácnosti. Jedinečná podpora má navýšit tempo renovací energeticky nevyhovujících rodinných domů a napomoci obnově stávajícího bytového fondu. Úspěšní žadatelé zároveň získají od ledna 2024 možnost čerpat od stavebních spořitelen zvýhodněný úvěr. Dotace je financována z Modernizačního fondu, tedy z peněz Evropské unie, celkově je pro dotace z Nové zelené úsporám připraveno 55 miliard korun.
Číst více
MMR podpoří 35 projektů zaměřených na rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
Naučné stezky, skateparky, ptačí pozorovatelna, interaktivní expozice v muzeích nebo hvězdárna. To je jen zlomek projektů, které Ministerstvo pro místní rozvoj navrhlo k podpoře v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, konkrétně v podprogramu určeného pro rozvoj infrastruktury. Celkem rozdělí přes 82 milionů korun.
Číst více
Sedmý ročník soutěže CHYTRÁ MĚSTA 2023 je v plném proudu
Máte chytré řešení a chcete se s ním pochlubit? Přihlaste ho do soutěže Chytrá města 2023. Nemusí jít o hotový projekt, stačí pilotní realizace nebo jen nápad, který byste v budoucnu rádi uskutečnili. Možná se právě ten Váš stane vítězem své kategorie letošního už 7. ročníku.
Číst více
MPO podpoří začínající inovativní firmy, vypsalo výzvu z Národního plánu obnovy

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s agenturou CzechInvest vyhlásilo výzvu z Národního plánu obnovy, v rámci které podpoří inovativní podnikání start-upů a nových firem v České republice. A to prostřednictvím regionálních inovačních center, které mají nejlepší znalosti o inovačním potenciálu firem v regionu a jsou schopny takovýmto firmám zajistit bezprostřední pomoc. Žádosti o podporu začal resort přijímat 1. srpna 2023.

Číst více
více než 2,9 miliardy korun z evropských fondů na rozvoj neveřejné síťové infrastruktury

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, spouští tři výzvy zaměřené na rozvoj neveřejné síťové infrastruktury. Ta je důležitá pro výkon a zajištění veřejné správy a veřejných služeb. Více než 2,9 miliardy korun přispěje k propojení subjektů veřejné správy a zlepšení jejich výkonu. Dotace pomohou budovat či modernizovat metropolitní, krajské, ale i státní sítě.

Číst více
Obce mohou díky nové metodice MMR lépe plánovat změny v krajině
Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Státním pozemkovým úřadem dva nové metodické materiály k územním studiím krajiny. Využijí je například obce s rozšířenou působností, které mají zájem vytvořit územní studie krajiny pro svůj správní obvod s podporou z Operačního programu Životní prostředí nebo z Operačního programu Spravedlivá transformace.
Číst více
Evropské fondy: Schváleno již přes 7 tisíc projektů, proplaceno přes 9 miliard korun
V novém programovém období evropských fondů 2021–2027 bylo zatím schváleno 7 056 projektů v hodnotě 55,6 miliard korun. Z nich bylo 9,2 miliard oprávněným příjemcům proplaceno. Česká republika již Evropskou komisi zažádala o platbu 134 milionů korun. Na svém jednání na Ministerstvu pro místní rozvoj o tom 19. června informovala Rada pro evropské fondy. Druhá část jednání se týkala nadcházejícího českého předsednictví zemí Visegrádské skupiny.
Číst více
MMR vyčlenilo na památky v ČR přes 1,5 miliardy korun

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, spouští v novém programovém období dvě výzvy, které se zaměřují na revitalizaci národních kulturních památek a památek UNESCO. Více než 1,5 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) půjde na zajištění ochrany kulturního dědictví a otevření dosud nepřístupných částí památek. Podpora zvýší atraktivitu turistických cílů v České republice.

Číst více
MPO podpoří firmy s infrastrukturou pro výzkum a vývoj ve výši jedné miliardy korun

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo první výzvu Potenciál v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 (OP TAK). Výzva je určena nejen malým, ale i středním podnikům a také malým společnostem se střední tržní kapitalizací a společnostem se střední tržní kapitalizací. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 2. června do 25. září 2023.

Číst více
Kreativní vouchery
Dne 26.4.2023 vyhlásilo Ministerstvo kultury výzvu z Národního plánu obnovy - Kreativní vouchery. Datum příjmu žádostí a otevření Celostátní galerie kreativců bude upřesněn (odhadovaný termín je konec května).
Číst více
závěrečná konference projektu Podpora strategického řízení a plánování ve veřejné správě
V pátek 9. června se pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj uskuteční závěrečná konference projektu „Podpora strategického řízení a plánování ve veřejné správě ČR“. Program konference naváže na už realizované workshopy strategické práce a představí klíčové výstupy, které se podařilo v rámci projektu uskutečnit. Konference proběhne hybridní formou
Číst více
Krajské setkání nejen Zdravých obcí a měst Libereckého kraje
Srdečně Vás zveme ke společnému diskusnímu setkání nad možnostmi sdílení dobré praxe a příležitostmi pro rozvoj našeho kraje. Diskuse bude inspirována zkušenostmi „Zdravých měst“ na území Libereckého kraje, z nichž vybraná přímo na akci představí své ukázkové aktivity. Akce proběhne pod záštitou Martina Půty, hejtmana Libereckého kraje.
Číst více
Jak na inovace? Poradí seminář pořádaný na MPO
„Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví a Technologickou agenturou ČR pořádá ve středu 24. května 2023 od 9:00 do 15:00 seminář „Inovace v čase krize“, který se uskuteční v budově Ministerstva průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1.
Číst více
Diskusní fórum pro a o HSOÚ - záznam
V březnu proběhlo v Akademii veřejného investování MMR diskuzní fórum, kde zaznělo mnoho zajímavých poznatků, které se týkají pomoci hospodářsky a sociálně ohrožených území ČR. Záznam z Diskusního fóra pro a o HSOÚ: Zaostřeno na rozvoj ohrožených území jsme pro Vás nahráli na YouTube, a vy jej můžete shlédnout z pohodlí Vašeho domova.
 
Číst více
Přes 20 miliard korun v příštích letech na dostupné bydlení
Státní fond podpory investic (SFPI) spadající pod MMR spouští program Nájemní bydlení. Ten podpoří 800 miliony korun výstavbu hlavně obecních nájemních bytů. Ministr Ivan Bartoš při té příležitosti představil sérii souvisejících kroků, kterými resort plánuje zlepšit bytovou situaci v České republice. Kromě investic ze státního rozpočtu a evropských zdrojů ve výši přes 11 miliard korun, je to například zákon o podpoře v bydlení. V dubnu se dostal do vnitroresortního připomínkového řízení.
Číst více
V Plzni se konalo 21. zasedání Národní stálé konference
Podpora regionálního rozvoje ať už prostřednictvím politiky soudržnosti nebo Národního plánu obnovy – nad těmito otázkami diskutovali zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, dalších resortů a územních partnerů. Tradiční zasedání se uskutečnilo ve dnech 13. – 14. dubna 2023 v západočeské metropoli.
Číst více
MPO a CzechInvest spustily nový web o brownfieldech v České republice
Ministerstvo průmyslu a obchodu a CzechInvest spustily nový webový portál věnující se rozvoji brownfieldů. Bude sloužit jako centrální informační zdroj pro podporu obnovy a revitalizace zanedbaných a nevyužitých lokalit v České republice. Součástí bude i Národní databáze brownfieldů, která obsahuje více než 4 tisíce lokalit.
Číst více
Na propojení více typů městské dopravy půjde z IROP více než 1,4 miliardy korun
Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, spouští v novém programovém období dvě výzvy, které cílí na podporu udržitelné multimodální městské mobility. Více než 1,4 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) půjde na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů pro veřejnou dopravu a parkovacích systémů pro přestup na veřejnou dopravu. Připojují se tak k výzvám, které podporují atraktivní a kvalitní veřejnou hromadnou dopravu v ČR.
Číst více
Vláda schválila podmínky programu Nájemní bydlení. Státní fond podpory investic připravil na výstavbu bytů 800 milionů korun
Větší část podpory – půl miliardy korun – je vyhrazena obcím. O 300 milionů korun mohou žádat spolky, charity i soukromí investoři. Státní fond podpory investic spadající pod MMR chce programem Nájemní bydlení podpořit hlavně rozšíření obecních bytových fondů. Stejně jako další kroky resortu v této oblasti přispěje k tomu, aby bylo bydlení v Česku dostupnější.
Číst více
MMR připravilo téměř 2,4 miliardy korun na rozvoj malých a středních obcí v regionech
Prostředky by měly směřovat prioritně do hospodářsky a sociálně ohrožených území, ale o podporu mohou žádat obce z celé ČR. Všechny obce do 10 tisíc obyvatel mohou v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+ žádat o dotaci na opravy místních komunikací, obce do 3 tisíc obyvatel také o dotaci na rekonstrukci veřejných budov. Na tuto mohou získat až 80 procent vynaložených nákladů. Celková alokace výzvy, kterou vypsalo Ministerstvo pro místní rozvoj, je téměř 2,4 mld. korun.
Číst více
MPO podpoří malé a střední podniky 1 miliardou korun na pořízení nových technologií
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje I. výzvu Technologie pro MAS (CLLD) z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost na podporu malých a středních podniků (MSP). Podpora je zaměřena na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení, softwaru, IT infrastruktury a služeb. Žádosti mohou podnikatelé podávat od 1. června 2023 do 31. prosince 2024.
Číst více
Provozovatelé distribučních soustav mohou žádat o dotace, MPO vyhlásilo novou výzvu
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo výzvu Energetická infrastruktura – Smart Grids – AMM (Advanced/Automatic Meter Management) v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027. V té má resort připraveny 3 miliardy korun. Cílem výzvy je implementace inteligentních sítí, které umožní úspornější nakládání s elektřinou a zajistí spolehlivý a bezpečný provoz distribučních soustav. Žádosti bude možné podávat od 2. května 2023 do 25. ledna 2024.
Číst více
Vyšlo nové číslo zpravodaje OP TAK
Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídící orgán Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 vydává čtvrtletník - Informační zpravodaj „tak“, který především podnikatele informuje o dění ve výše uvedeném programu. MPO se snaží informovat veřejnost zejména o nových příležitostech pro získání finančních prostředků, o záměrech Řídícího orgánu na poli podpory podnikání a přináší další aktuální zprávy týkající se dotační politiky.
 
Číst více
Obce mohou žádat o dotaci na podporu architektonických a urbanistických soutěží
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci na podporu architektonických a urbanistických soutěží obcí. Využívání těchto soutěží patří mezi způsoby, jak obce mohou zlepšit kvalitu a atraktivitu vystavěného prostředí. Pro žadatele je připraveno celkem 5 milionů korun. Žádost o dotaci mohou obce podávat od dnešního dne.
 
Číst více
Menší obce do 5 tisíc obyvatel mohou žádat o dotaci na digitalizaci územních plánů

Od prvního ledna mají obce povinnost převést v případě změny svůj územní plán do jednotného digitálního standardu. Ten má umožnit kvalitnější rozhodování veřejné správy a přípravu investic v území. MMR za tímto účelem pro obce do 5 tisíc obyvatel připravilo dotace v celkové výši 90 milionů korun. Žádat mohou o podporu na zpracování nového územního plánu nebo převod toho stávajícího v souladu se standardem.

Číst více
300 milionů korun pro rozvoj 5G sítí na venkově

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo výzvu z Národního plánu obnovy, v rámci které podpoří vybudování infrastruktury základnových stanic sítě 5G. Zajistí tak pokrytí venkovských lokalit signálem 5G, jež umožní spolehlivé poskytování mobilních služeb koncovým zákazníkům. Žádosti o dotaci je možné podávat do 5. června 2023.

Číst více
Na podporu zelené infrastruktury MMR připravilo přes 6 mld. korun

Na revitalizaci zelených prostranství, ale i snížení dopadů klimatických změn ve městech a obcích cílí tři výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Žadatelé získají podporu například na výsadbu stromů, projekty zaměřené na hospodaření se srážkovou vodou a nebo třeba na ježčí příbytky.

Číst více
Podpora jednotného standardu územních plánů

V lednu a únoru uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s krajskými úřady sérii školení k jednotnému standardu územně plánovacích dokumentací, který je vyžadován novelizovanou vyhláškou od 1. ledna 2023. Ve všech krajích bylo proškoleno celkem 1040 pořizovatelů a projektantů, což má jednoznačně pozitivní vliv na hladký náběh této povinnosti.

Číst více
MPO navyšuje prostředky na regeneraci brownfieldů

Další finanční prostředky z Národního plánu obnovy určené na regeneraci brownfieldů pro podnikatelské využití poputují vybraným projektům, které splní podmínky Ministerstva průmyslu a obchodu. Díky navýšení alokace o částku ve výši 50 milionů korun bude nově realizováno čtyři až šest brownfieldových projektů, které předložili představitelé obcí, měst a krajů z celé České republiky.

Číst více
Třetí modifikace výzvy k předkládání žádostí o podporu CLLD pro období 2021–2027

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení jako správce Výzvy k předkládání žádostí o podporu integrovaných strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro programové období 2021–2027 (Výzva), tímto informuje o modifikaci Výzvy pro Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Výzva č. CLLD_21_001, určená místním akčním skupinám (MAS) jako nositelům integrovaného nástroje komunitně vedený místní rozvoj, byla vyhlášena k 1. 11. 2021.

Číst více
MMR připravuje již čtvrtý workshop zaměřený na podporu strategického řízení a plánování ve veřejné správě

Pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj se připravuje v pořadí již čtvrtý workshop strategické práce, který se uskuteční ve čtvrtek 2. března v Praze. Workshopy jsou organizovány v rámci aktivit projektu „Podpora strategického řízení a plánování ve veřejné správě ČR“ a jsou určeny všem zájemcům o témata strategického plánování a řízení.

Číst více
IROP vyhlašuje CLLD výzvu zaměřenou na dopravu

IROP, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, dnes 21. 2. 2023 vyhlašuje 60. výzvu IROP - Doprava - SC 5.1 (CLLD). Výzva je zaměřena na podporu integrovaných projektů, které se soustřeďují na infrastrukturu určenou pro bezpečnou nemotorovou dopravu a infrastrukturu pro cyklistickou dopravu na území místních akčních skupin.

Číst více
vlast cestami proměn - organizátoři připravují 15. ročník putovní výstavy

Podařila se vám zajímavá proměna budovy nebo místa? Představte ji ostatním. Již osm let je Liberecký kraj partnerem celostátní putovní výstavy Má vlast cestami proměn. Výstava představuje osudy zchátralých budov proměněných v krásné a užitečné stavby, svědectví o obnovených náměstích a návsích, rekonstruovaných nádražích, zachráněných sakrálních stavbách i znovuoživené přírodě.

Číst více
Motivační semináře k soutěži Vesnice roku 2023

Vyhlašovatelé a spoluvyhlašovatelé soutěže Vesnice roku pořádají ve spolupráci s vítězi krajských kol posledního ročníku soutěže sérii motivačních seminářů pro obce. Jejich cílem je zvýšit povědomí o soutěži a motivovat obce k podání přihlášky do soutěže.

Číst více
Dobrá zpráva pro obce. Získají pozemky na výstavbu dostupných bytů. MMR na přípravu projektů 1,6 miliardy korun

Z nové aplikace Ministerstva financí obce zjistí, které pozemky či nemovitosti mohou od státu získat na svém území. Ministerstvo pro místní rozvoj jim pomůže s přípravou projektů, přičemž upřednostní projekty pro dostupné bydlení. Na přímou podporu přípravy investic bude žádat 1,6 miliardy korun z Národního plánu obnovy.

Číst více
Strategie inteligentní specializace se již dva roky zaměřuje na podporu priorit výzkumu a inovací

V lednu 2023 uplynuly dva roky, kdy vláda schválila Národní výzkumnou a inovační strategii pro inteligentní specializaci (RIS3). Tento dokument navazující na předchozí strategii pro období 2014-2020 zajišťuje kontinuitu pro účelné a efektivní nakládání s evropskými, národními, regionálními a soukromými prostředky určenými na podporu aplikovaného a orientovaného výzkumu a inovací v Česku.

Číst více
2,8 miliardy korun na revitalizaci brownfieldů

Státní fond podpory investic (SFPI), který spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj, vyhlásil čtyři výzvy na revitalizaci území se starou stavební zátěží. Peníze z Národního plánu obnovy podpoří projekty na obnovu velkých i menších brownfieldů. Jednou z podmínek je realizace do prosince 2025. Přípravu žádostí MMR konzultuje se zájemci, aby v případě udělení dotace mohli včas zahájit stavební práce. Příjem žádostí Fond spustí 20. února.

Číst více
MMR posuzuje projekty na podporu cestovního ruchu v regionech za 135 milionů korun. Žadatelé mají vysokou šanci uspět

Ministerstvo pro místní rozvoj posuzuje 93 žádostí o podporu cestovního ruchu v regionech na letošní rok. Celkem na ni ze státního rozpočtu získalo 140 milionů korun, přičemž požadavky na dotace dosahují 135 milionů korun. Peníze půjdou na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu i marketingové aktivity. Na další období resort připravuje pro oblast cestovního ruchu dva nové dotační programy a usiluje také až o pět miliard z Národního plánu obnovy.

Číst více