Je zveřejněna první verze Obecných pravidel IROP 2021-2027

Řídicí orgán IROP dne 1. dubna 2022 vydal první verzi Obecných pravidel pro žadatele a příjemce pro období 2021-2027 (Obecná pravidla).

Obecná pravidla vycházejí zejména z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021 a z Jednotného národního rámce pravidel a postupů v rámci EU fondů pro programové období 2021-2027, který je připravován Národním orgánem pro koordinaci.

Stejně jako v období 2014-2020 budou i nadále Obecná pravidla základním dokumentem pro všechny žadatele a příjemce, ve kterém naleznou důležité informace, mimo jiné k procesu podání žádosti o podporu, hodnocení a výběru žádostí a také k realizaci a udržitelnosti projektů.

Řídicí orgán si také dovoluje upozornit všechny potenciální žadatele, že je s ohledem na vývoj metodických postupů na národní i EU úrovni pravděpodobné, že před vyhlášením prvních výzev IROP dojde k revizi tohoto dokumentu.

Obecná pravidla

Zdroj: https://www.crr.cz/obecna-pravidla-irop-2021-2027-prvni-verze/