Návod na projektové a finanční řízení projektů z evropských fondů představí semináře ve všech regionech

Ministerstvo pro místní rozvoj na podzim připravilo další sérii oblíbených seminářů zaměřených na projektové a finanční řízení. Cílem seminářů je podpořit správnou realizaci projektů spolufinancovaných z fondů EU. Konat se budou v každém krajském městě v termínech od září do prosince 2021. V Libereckém kraji se uskuteční již v říjnu.

Celkem dvě série seminářů připravují regionální kanceláře Eurocenter a uskuteční se pod lektorským vedením Lukáše Meleckého, vedoucího Katedry mezinárodních ekonomických vztahů Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Účastníci seminářů získají přehled o jednotlivých tématech projektového i finančního řízení ve všech jeho fázích. Důležitou součástí semináře budou také praktické ukázky. V závěru seminářů bude prostor pro všechny případné dotazy a náměty.
 
Účast na akcích je bezplatná. Další informace k jednotlivým seminářům jsou k dispozici na níže uvedených kontaktech pro konkrétní města. Z kapacitních důvodů je nutné se s dostatečným předstihem registrovat.

Termín konání semináře Dotace EU a projektové řízení:

Město:                   Termín:                                 Kontaktní osoba:                                                    Podrobnosti k semináři:

Liberec 7. 10. 2021 Mgr. Bc. Alena Beršíková
alena.bersikova@mmr.cz
mob. 731 628 252
ZDE

 

Termín konání semináře Dotace EU a finanční řízení:

Město:                   Termín:                                 Kontaktní osoba:                                                    Podrobnosti k semináři:

Liberec 8. 10. 2021 Mgr. Bc. Alena Beršíková
alena.bersikova@mmr.cz
tel. 731 628 252
ZDE

Více informací a termínů pro další regiony naleznete ZDE.

Zdroj: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/navod-na-projektove-a-financni-rizeni-projektu-z-e