Využití internetu v domácnosti

Zveme Vás k účasti na průzkumu "Využití internetu v domácnosti". Průzkum je realizován poradenskou společností Grant Thornton za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu.

Číst více
Podmínky podpory "COVID podpora cestovního ruchu"

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo podporu s názvem COVID – podpora cestovního ruchu, která pomůže cestovním kancelářím, agenturám a průvodcům v cestovním ruchu. Celkově je připraveno půl miliardy korun. Přečtěte si podmínky k podpoře.

Číst více
Od zítřka mohou obce a kraje žádat o peníze na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotace na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách pro rok 2021. Cílem výzvy je finančně podpořit obce a kraje, kteří bojují s objekty dříve využívanými k bydlení, ubytování či rekreaci, které ohrožují okolí a svou zchátralostí brání jak dalšímu využití prostoru, tak rozvoji obce a podílí se významně na vzniku oblastí se sociální segregací.

Číst více
Projekty IROP pomáhají ke zvládnutí epidemie covid-19

Projekty podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) slouží nejen ke zlepšování životních podmínek obyvatel Česka. Výstupy z projektů se však dají využít i při mimořádných situacích, jako byla koronavirová epidemie. Konkrétně se v rámci IROP jedná o hasiče, zdravotní záchranné služby a také podporu zdravotnictví.

Číst více
Jak na dotace

Přes šedesát účastníků navštívilo středeční seminář Jak na dotace, který představil ucelené informace o dotačních možnostech.

Číst více
České republice se i nadále daří úspěšně čerpat z fondů EU

Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (Rada ESIF) na svém pravidelném setkání projednala pokrok v čerpání evropských fondů. Celkem už programy vyhlásily více než tisíc výzev a českým příjemcům bylo vyplaceno 341 miliard korun, což činí téměř 54 % celkového množství vyjednaných prostředků pro období 2014-2020.

Číst více
Roadshow IROP v Liberci

Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a Centrum pro regionální rozvoj České republiky (Centrum) zvou na seminář k Představení návrhu IROP 2021-2027.

Číst více
Kraj žádá o další peníze na nové kotle a tepelná čerpadla

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo v úterý 23. června 2020 záměr kraje na financování projektů, které splnily podmínky třetí vlny kotlíkových dotací, ale na něž nezbyly finanční prostředky z aktuálně vyhlášeného programu. Celkem 55 milionů korun by mělo podpořit přibližně 450 žádostí z tzv. zásobníku projektů, který již před časem schválila rada kraje.

Číst více
Jak je to s 5G sítěmi

Příprava na zavádění mobilních sítí v České republice je doprovázeno zvýšenými obavami o škodlivosti sítí páté generace (sítě 5G). V poslední době se objevují spekulace o spojitosti mezi onemocněním COVID-19 a zaváděním 5G sítí.

Číst více
Přeměna odpadů na zdroje

Přihlaste se do 4. ročníku soutěže Přeměna odpadů na zdroje. Příjem přihlášek je prodloužen Ministerstvem průmyslu a obchodu do 31. března 2021.

Číst více
Program Antivirus - podpora zaměstnanosti i pro NNO

Program MPSV Antivirus – podpora zaměstnanosti je určen i neziskovým organizacím, které jsou zaměstnavatelem. Program ochrany zaměstnanosti Antivirus má pomoci firmám ochránit pracovní místa. Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky.

Číst více
Pomozte seniorům s nákupem i vy

V této nelehké situaci související s onemocněním COVID-19 se skoro každý snaží dobrovolnicky podílet na spoustě potřebných činností. Vznikla rovněž i iniciativa podpořit seniory, kteří zůstali doma sami.

Číst více
Nezapomeňte nás sledovat i na Facebooku

Jaké jsou nově přidané, aktualizované nebo končící výzvy? Co nového pro Vás chystá sekretariát nebo jeho partneři? Sledujte náš Facebook! Naleznete zde mimo jiné i aktuální fotografie z akcí, které pořádáme.

Číst více
Místní agenda 21

Dotační program 2.6 na podporu místní Agendy 21 bude ve výboru pro hospodářský a regionální rozvoj projednán 3. prosince.

Číst více
Staňte se prosperujícím městem nebo obcí budoucnosti

Pro oblast Smart City je připraven týdenní akreditovaný vzdělávací program SMART Česko za účelem rozvinutí znalostí v novém pojetí, které zahrnuje jak technologická řešení, tak inovativní přístupy nutné k zajištění udržitelného rozvoje obcí a měst.

Číst více
8. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

V 8. kole budou podpořeny investice do potravinářských a  lesnických podniků, projekty na diverzifikaci příjmů zemědělců, vzdělávání i projekty spolupráce za více než 1,6 miliardy korun. Kolo příjmu reaguje i na aktuální situaci v boji s kůrovcem, kdy je spouštěna většina lesnických operací. 

Číst více
Abeceda fondů

Publikace Ministerstva pro místní rozvoj představuje evropské fondy v ČR, možnosti čerpání a jednotlivé operační programy. Současně shrnuje jednotlivé kroky v procesu žádosti o dotaci a slouží jako základní souhrn informací o programovém období 2014 - 2020.

Číst více
Soutěž Vesnice roku 2019 své finalisty

Letošní již 25. ročník soutěže Vesnice roku 2019 jde pomalu do finále. Během května a června probíhala krajská hodnocení obcí, které se do soutěže přihlásily. Každý kraj má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Vítěze a nositele titulu "Vesnice roku 2019" budeme znát v polovině září, kdy bude vyhlášen na Jarmarku venkova v Luhačovicích.

Číst více