Čerpání z fondů EU startuje: Česká republika Komisí schválenou většinu programů pro období 2021-2027

Česká republika má Komisí schválenou většinu programů pro čerpání prostředků z fondů EU v novém období. Došlo tak ke splnění poslední formální povinnost a Česko, jako jedna z mála členských zemí, může oficiálně zahájit čerpání v téměř všech programech připravených pro období 2021-2027, na které je připraveno 550 miliard korun. Schválení posledního programu se očekává v srpnu.

Česká republika je na čerpání v novém období připravena, a dokonce v některých programech již byly vyhlášeny první výzvy. Vyhlašování výzev bude nyní akcelerovat a aktuální přehled je vždy na zastřešujících stránkách www.dotaceEU.cz/výzvy.

Pro základní seznámení s aktuálně startujícím programovým obdobím připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj publikaciAbeceda fondů EU. Na podzim pak MMR připravuje pro žadatele další sérii úspěšných seminářů k projektovému a finančnímu řízení, které přispějí ke zkvalitnění předkládaných projektů. Semináře budou organizovány regionálními Eurocentry a přihlašování bude probíhat nawww.dotaceEU.cz.

Zdroj: https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/novinky/cerpani-z-fondu-eu-startuje-ceska-republika-ma-kom?fbclid=IwAR39aBWGajpNz2S2p-kDG1UHDeIVTUYgtXYc_k139kBltGuECngsPAmnJF8