Do regionů půjde v letech 2021-2027 z IROP téměř 8,5 mld.

V regionech fungují tzv. Místní akční skupiny (MAS), přes které mohou obce, místní podnikatelé, ale třeba i neziskovky a další subjekty žádat o dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Na období 2021-2027 je připraveno skoro 8,5 miliardy korun. Peníze půjdou zejména na rozvoj dopravy, vybavení hasičů, infrastrukturu mateřských a základních škol, sociální služby, úpravu veřejných prostranství, rekonstrukce památek a budování veřejné infrastruktury cestovního ruchu.

Na místní rozvoj připadá nejvíc projektů
 
Zhruba polovinu financí místním akčním skupinám poskytuje Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. V posledním období EU dotací (tzv. programovém období) to bylo zhruba 8 mld. Kč. To bylo okolo šesti procent z celkového objemu podpory IROP. Z hlediska počtu podpořených projektů je právě tzv. Komunitně vedený místní rozvoj, který je v rámci IROP určen pro financování Místních akčních skupin, vůbec nejpočetnější. Místní aktivity představují třetinu z bezmála dvanácti tisíc projektů.

Konkrétní řešení vycházejí z potřeb regionů
 
Obec Palkovice v Moravskoslezském kraji získala díky podpoře z IROP 1,8 mil. Kč na novou lávku pro pěší. Ta místním obyvatelům umožní bezpečně přecházet přes řeku Olešná. Původní stará lávka totiž ústila přímo do vozovky, což zapříčinilo několik dopravních nehod. Nová lávka stojí blízko autobusové zastávky a obyvatelé se tak rychle a bezpečně dostanou na autobus ve směru na Frýdek-Místek.

Městys Divišov ve Středočeském kraji se zase potýkal s nedostatečnými kapacitami pro předškolní vzdělávání. Provizorně zde využívali prostory v blízké základní škole. S podporou z IROP ve výši 9,5 mil. Kč v Divišově vystavěli zcela nový pavilon mateřské školy s kapacitou 24 dětí.

Spolupráce s IROP je klíčová
 
První místní akční skupiny začaly v České republice vznikat v roce 2002. Model převzaly země Evropské unie z Francie, kde vznikly koncem osmdesátých let. Podle předsedy Národní sítě Místních akčních skupin je přístup lidí v jednotlivých MAS velmi zodpovědný.

Oproti období 2014-2020 nově přibyla podpora rekonstrukcí veřejných prostranství a budování veřejné infrastruktury udržitelného cestovního ruchu.

Zdroj: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-do-regionu-pujde-v-letech-2021-2027-z-irop-tem