MPO poskytne obcím, městům a krajům dotace na regeneraci brownfieldů, chystá výzvu z Národního plánu obnovy

Ministerstvo průmyslu a obchodu letos v únoru či nejpozději v březnu vyhlásí výzvu pro obce, města a kraje, ve které budou moci žádat o dotace na renovaci tzv. brownfieldů.

Konkrétně budou podpořeny buď rekonstrukce nebo demolice a výstavby budov. Podpora se dále vztahuje i na projekty, kde proběhne částečná rekonstrukce a částečná dostavba budovy. Jedná se o investiční podporu regenerace lokalit zejména tzv. brownfields ve vlastnictví obcí a krajů pro podnikatelské využití nebo i částečné využití pro nepodnikatelské účely.

MPO využije prostředky z Národního plánu obnovy (komponenta 2.8.3., investice č. 3), o které je více informací na tomto odkazu: Fyzická infrastruktura a zelená tranzice | Národní plán obnovy (planobnovycr.cz)  Brownfieldem se rozumí lokality, které jsou ovlivněny dřívějším používáním, jsou opuštěné anebo nedostatečně využívané, mohou mít problémy s kontaminací a vyžadují intervenci, aby se vrátily k smysluplnému využití.

MPO uvítá od měst, obcí a krajů informaci, zda se na jejich území nachází lokalita, která by byla vhodná pro získání podpory z tohoto programu. Více na tomto odkazu: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-poskytne-obcim--mestum-a-krajum-dotace-na-regeneraci-brownfieldu--chysta-vyzvu-z-narodniho-planu-obnovy---265750/ .

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-poskytne-obcim--mestum-a-krajum-dotace-na-regeneraci-brownfieldu--chysta-vyzvu-z-narodniho-planu-obnovy---265750/