Otevření výzvy HORIZON-MISS-2021-CIT-02

V lednu se otevřela sada výzev z programu Horizont Evropa, které se týkají mise „Klimaticky neutrální a chytrá města“. Uzávěrka je 26. dubna 2022.

Dne 11. ledna 2022 byla otevřena druhá výzva mise Climate Neutral and Smart Cities, HORIZON-MISS-2021-CIT-02, která má uzávěrku 26. 4. 2022. Výzva obsahuje 5 témat, 3x IA, 1x FPA (Framework Partnership Agreement) a 1x CSA. Její rozpočet činí 117 mil. €.

Výzvy jsou dostupné na této stránce. Základní informace o nich jsou také k dispozici zde.

Zdroj: https://www.horizontevropa.cz/cs/struktura-programu-he/mise/klimaticky-neutralni-chytra-mesta/informace/yiifnews/825/otevreni-vyzvy-horizon-miss-2021-cit-02-s-uzaverkou-26