Jak na dotace

Přes šedesát účastníků navštívilo středeční seminář Jak na dotace, který představil ucelené informace o dotačních možnostech.

Číst více
České republice se i nadále daří úspěšně čerpat z fondů EU

Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (Rada ESIF) na svém pravidelném setkání projednala pokrok v čerpání evropských fondů. Celkem už programy vyhlásily více než tisíc výzev a českým příjemcům bylo vyplaceno 341 miliard korun, což činí téměř 54 % celkového množství vyjednaných prostředků pro období 2014-2020.

Číst více
Roadshow IROP v Liberci

Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a Centrum pro regionální rozvoj České republiky (Centrum) zvou na seminář k Představení návrhu IROP 2021-2027.

Číst více
Kraj žádá o další peníze na nové kotle a tepelná čerpadla

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo v úterý 23. června 2020 záměr kraje na financování projektů, které splnily podmínky třetí vlny kotlíkových dotací, ale na něž nezbyly finanční prostředky z aktuálně vyhlášeného programu. Celkem 55 milionů korun by mělo podpořit přibližně 450 žádostí z tzv. zásobníku projektů, který již před časem schválila rada kraje.

Číst více
Jak je to s 5G sítěmi

Příprava na zavádění mobilních sítí v České republice je doprovázeno zvýšenými obavami o škodlivosti sítí páté generace (sítě 5G). V poslední době se objevují spekulace o spojitosti mezi onemocněním COVID-19 a zaváděním 5G sítí.

Číst více
Přeměna odpadů na zdroje

Přihlaste se do 4. ročníku soutěže Přeměna odpadů na zdroje. Příjem přihlášek je prodloužen Ministerstvem průmyslu a obchodu do 31. března 2021.

Číst více
Program Antivirus - podpora zaměstnanosti i pro NNO

Program MPSV Antivirus – podpora zaměstnanosti je určen i neziskovým organizacím, které jsou zaměstnavatelem. Program ochrany zaměstnanosti Antivirus má pomoci firmám ochránit pracovní místa. Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky.

Číst více
Pomozte seniorům s nákupem i vy

V této nelehké situaci související s onemocněním COVID-19 se skoro každý snaží dobrovolnicky podílet na spoustě potřebných činností. Vznikla rovněž i iniciativa podpořit seniory, kteří zůstali doma sami.

Číst více
Nezapomeňte nás sledovat i na Facebooku

Jaké jsou nově přidané, aktualizované nebo končící výzvy? Co nového pro Vás chystá sekretariát nebo jeho partneři? Sledujte náš Facebook! Naleznete zde mimo jiné i aktuální fotografie z akcí, které pořádáme.

Číst více
Místní agenda 21

Dotační program 2.6 na podporu místní Agendy 21 bude ve výboru pro hospodářský a regionální rozvoj projednán 3. prosince.

Číst více
Staňte se prosperujícím městem nebo obcí budoucnosti

Pro oblast Smart City je připraven týdenní akreditovaný vzdělávací program SMART Česko za účelem rozvinutí znalostí v novém pojetí, které zahrnuje jak technologická řešení, tak inovativní přístupy nutné k zajištění udržitelného rozvoje obcí a měst.

Číst více
8. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

V 8. kole budou podpořeny investice do potravinářských a  lesnických podniků, projekty na diverzifikaci příjmů zemědělců, vzdělávání i projekty spolupráce za více než 1,6 miliardy korun. Kolo příjmu reaguje i na aktuální situaci v boji s kůrovcem, kdy je spouštěna většina lesnických operací. 

Číst více
Abeceda fondů

Publikace Ministerstva pro místní rozvoj představuje evropské fondy v ČR, možnosti čerpání a jednotlivé operační programy. Současně shrnuje jednotlivé kroky v procesu žádosti o dotaci a slouží jako základní souhrn informací o programovém období 2014 - 2020.

Číst více
Soutěž Vesnice roku 2019 své finalisty

Letošní již 25. ročník soutěže Vesnice roku 2019 jde pomalu do finále. Během května a června probíhala krajská hodnocení obcí, které se do soutěže přihlásily. Každý kraj má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Vítěze a nositele titulu "Vesnice roku 2019" budeme znát v polovině září, kdy bude vyhlášen na Jarmarku venkova v Luhačovicích.

Číst více
Česká republika převzala 1. července 2019 předsednictví V4

Česká republika převzala 1. července 2019 předsednictví Visegrádské skupiny. Naše předsednictví potrvá až do 30. června roku 2020, kdy ho ujme Polsko. ministerstvo pro místní rozvoj u této příležitosti pořádá řadu zajímavých akcí v rámci priorit českého předsednictví mezi nimiž jsou workshopy k elektronizaci veřejných zakázek či různá jednání k přípravě a koordinaci nového programového období 2021 - 2027.

Číst více
Novou Strategii rozvoje kraje pomohlo tvořit 271 lidí

Dne 18. června 2019 proběhlo 3. jednání pracovní skupiny Vzdělávání, zaměstnanost a zaměstnatelnost, které uzavřelo nejen 3. kolo, ale vlastně celé projednávání dokumentu Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021+ v rámci tematických pracovních skupin.

Číst více
Vysokorychlostní internet II. výzva

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje novou výzvu Vysokorychlostní internet II., která je určená pro obyvatelé a podnikatelé, kteří nemají možnost využívat vysokorychlostní přístup k internetu o běžně dostupné rychlosti alespoň 30 Mbit/s.

Číst více
Právě vychází publikace Národní dotační zdroje 2019

Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

Číst více