Vyhlášení výzev z programu Podpora rozvoje regionů 2019+

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje s účinností ke dni 1. října 2021 výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2022 v podprogramech Podpora obnovy a rozvoje venkova a Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli.

Podpora obnovy a rozvoje venkova
Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3000 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení podprogramu předpokládá participaci místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí v souladu s místními tradicemi. Zahájení příjmu žádostí: 1. října 2021; Ukončení příjmu žádostí: 17. prosince 2021. Více informací naleznete ZDE.

Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli
Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj středně velkých obcí, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení podprogramu předpokládá zapojení místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí. Zahájení příjmu žádostí: 1. října 2021; Ukončení příjmu žádostí: 17. prosince 2021. Více informací naleznete ZDE.

Zdroj: https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2022