Menší obce do 5 tisíc obyvatel mohou žádat o dotaci na digitalizaci územních plánů

Od prvního ledna mají obce povinnost převést v případě změny svůj územní plán do jednotného digitálního standardu. Ten má umožnit kvalitnější rozhodování veřejné správy a přípravu investic v území. MMR za tímto účelem pro obce do 5 tisíc obyvatel připravilo dotace v celkové výši 90 milionů korun. Žádat mohou o podporu na zpracování nového územního plánu nebo převod toho stávajícího v souladu se standardem.

Číst více
300 milionů korun pro rozvoj 5G sítí na venkově

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo výzvu z Národního plánu obnovy, v rámci které podpoří vybudování infrastruktury základnových stanic sítě 5G. Zajistí tak pokrytí venkovských lokalit signálem 5G, jež umožní spolehlivé poskytování mobilních služeb koncovým zákazníkům. Žádosti o dotaci je možné podávat do 5. června 2023.

Číst více
Na podporu zelené infrastruktury MMR připravilo přes 6 mld. korun

Na revitalizaci zelených prostranství, ale i snížení dopadů klimatických změn ve městech a obcích cílí tři výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Žadatelé získají podporu například na výsadbu stromů, projekty zaměřené na hospodaření se srážkovou vodou a nebo třeba na ježčí příbytky.

Číst více
Podpora jednotného standardu územních plánů

V lednu a únoru uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s krajskými úřady sérii školení k jednotnému standardu územně plánovacích dokumentací, který je vyžadován novelizovanou vyhláškou od 1. ledna 2023. Ve všech krajích bylo proškoleno celkem 1040 pořizovatelů a projektantů, což má jednoznačně pozitivní vliv na hladký náběh této povinnosti.

Číst více
MPO navyšuje prostředky na regeneraci brownfieldů

Další finanční prostředky z Národního plánu obnovy určené na regeneraci brownfieldů pro podnikatelské využití poputují vybraným projektům, které splní podmínky Ministerstva průmyslu a obchodu. Díky navýšení alokace o částku ve výši 50 milionů korun bude nově realizováno čtyři až šest brownfieldových projektů, které předložili představitelé obcí, měst a krajů z celé České republiky.

Číst více
Třetí modifikace výzvy k předkládání žádostí o podporu CLLD pro období 2021–2027

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení jako správce Výzvy k předkládání žádostí o podporu integrovaných strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro programové období 2021–2027 (Výzva), tímto informuje o modifikaci Výzvy pro Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Výzva č. CLLD_21_001, určená místním akčním skupinám (MAS) jako nositelům integrovaného nástroje komunitně vedený místní rozvoj, byla vyhlášena k 1. 11. 2021.

Číst více
MMR připravuje již čtvrtý workshop zaměřený na podporu strategického řízení a plánování ve veřejné správě

Pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj se připravuje v pořadí již čtvrtý workshop strategické práce, který se uskuteční ve čtvrtek 2. března v Praze. Workshopy jsou organizovány v rámci aktivit projektu „Podpora strategického řízení a plánování ve veřejné správě ČR“ a jsou určeny všem zájemcům o témata strategického plánování a řízení.

Číst více
IROP vyhlašuje CLLD výzvu zaměřenou na dopravu

IROP, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, dnes 21. 2. 2023 vyhlašuje 60. výzvu IROP - Doprava - SC 5.1 (CLLD). Výzva je zaměřena na podporu integrovaných projektů, které se soustřeďují na infrastrukturu určenou pro bezpečnou nemotorovou dopravu a infrastrukturu pro cyklistickou dopravu na území místních akčních skupin.

Číst více
vlast cestami proměn - organizátoři připravují 15. ročník putovní výstavy

Podařila se vám zajímavá proměna budovy nebo místa? Představte ji ostatním. Již osm let je Liberecký kraj partnerem celostátní putovní výstavy Má vlast cestami proměn. Výstava představuje osudy zchátralých budov proměněných v krásné a užitečné stavby, svědectví o obnovených náměstích a návsích, rekonstruovaných nádražích, zachráněných sakrálních stavbách i znovuoživené přírodě.

Číst více
Motivační semináře k soutěži Vesnice roku 2023

Vyhlašovatelé a spoluvyhlašovatelé soutěže Vesnice roku pořádají ve spolupráci s vítězi krajských kol posledního ročníku soutěže sérii motivačních seminářů pro obce. Jejich cílem je zvýšit povědomí o soutěži a motivovat obce k podání přihlášky do soutěže.

Číst více
Dobrá zpráva pro obce. Získají pozemky na výstavbu dostupných bytů. MMR na přípravu projektů 1,6 miliardy korun

Z nové aplikace Ministerstva financí obce zjistí, které pozemky či nemovitosti mohou od státu získat na svém území. Ministerstvo pro místní rozvoj jim pomůže s přípravou projektů, přičemž upřednostní projekty pro dostupné bydlení. Na přímou podporu přípravy investic bude žádat 1,6 miliardy korun z Národního plánu obnovy.

Číst více
Strategie inteligentní specializace se již dva roky zaměřuje na podporu priorit výzkumu a inovací

V lednu 2023 uplynuly dva roky, kdy vláda schválila Národní výzkumnou a inovační strategii pro inteligentní specializaci (RIS3). Tento dokument navazující na předchozí strategii pro období 2014-2020 zajišťuje kontinuitu pro účelné a efektivní nakládání s evropskými, národními, regionálními a soukromými prostředky určenými na podporu aplikovaného a orientovaného výzkumu a inovací v Česku.

Číst více
2,8 miliardy korun na revitalizaci brownfieldů

Státní fond podpory investic (SFPI), který spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj, vyhlásil čtyři výzvy na revitalizaci území se starou stavební zátěží. Peníze z Národního plánu obnovy podpoří projekty na obnovu velkých i menších brownfieldů. Jednou z podmínek je realizace do prosince 2025. Přípravu žádostí MMR konzultuje se zájemci, aby v případě udělení dotace mohli včas zahájit stavební práce. Příjem žádostí Fond spustí 20. února.

Číst více
MMR posuzuje projekty na podporu cestovního ruchu v regionech za 135 milionů korun. Žadatelé mají vysokou šanci uspět

Ministerstvo pro místní rozvoj posuzuje 93 žádostí o podporu cestovního ruchu v regionech na letošní rok. Celkem na ni ze státního rozpočtu získalo 140 milionů korun, přičemž požadavky na dotace dosahují 135 milionů korun. Peníze půjdou na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu i marketingové aktivity. Na další období resort připravuje pro oblast cestovního ruchu dva nové dotační programy a usiluje také až o pět miliard z Národního plánu obnovy.

Číst více
Nový nástroj pomůže k posílení konkurenceschopnosti Evropy

Na základě žádosti českého předsednictví prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu vypracoval Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) stanovisko ke konkurenceschopnosti Evropské unie (EU) a právním předpisům, které se vztahují na podniky. Vzhledem ke snížení podílu Evropy na světovém hospodářství je podle EHSV zásadní zvýšit konkurenceschopnost evropského hospodářství pomocí tzv. testu konkurenceschopnosti.

Číst více
Soutěž EU4U propojila kreativitu studentů s rozmanitostí realizovaných projektů

Do 5. ročníku středoškolské soutěže EU4U Ministerstva pro místní rozvoj se letos zapojilo 63 studentů. Utkali ve dvou kategoriích zaměřených na propagaci projektů podpořených z fondů EU – o nejoriginálnější plakát a o nejlepší video. Porotu nejvíce zaujalo poutavé video o Lesoparku Žižkův vrch v Jablonci nad Nisou, které zaslali studenti Daniel Šilhán a Štěpán Tomek z tamního gymnázia.

Číst více
Jak pomocí dotací rozvíjet obec

Sekretariát Regionální stálé konference Libereckého kraje Vás zve na seminář „Jak pomocí dotací rozvíjet obec“. Cílem je jednotlivými příspěvky především inspirovat obce k využití dotačních příležitostí ke svému rozvoji.

Číst více
Jak se vyvarovat chyb při realizaci projektů financovaných z fondů EU a úspěšně zvládnout audity poradí semináře v regionech

Národní orgán pro koordinaci EU fondů při Ministerstvu pro místní rozvoj ve spolupráci s Auditním orgánem Ministerstva financí po čase opět společně organizují cyklus seminářů Dotace EU a audity. Cílem chystané série seminářů je podpořit správnou realizaci projektů spolufinancovaných z evropských fondů a snížit obavy obcí i podnikatelů z povinných kontrol. Semináře jsou pro předem přihlášené zájemce zdarma.

Číst více
PF 2023

Krásné a pohodové svátky Vám přeje Regionální stálá konference Libereckého kraje.

Číst více
Ministerstvo opakovaně vyhlásilo výzvy na podporu základních škol

Ministerstvo pro místní rozvoj kvůli dřívějším technickým problémům informačního systému opakovaně vyhlásilo výzvy na podporu základních škol v hodnotě 3,2 miliardy korun. K dnešnímu dni už evidujeme 715 žádostí v částce 10,2 miliard. Hladký průběh předkládání žádostí zajistila navýšená kapacita monitorovacího systému. Dotace mohou žadatelé využít například na vznik nových chemických a biologických laboratoří, odborných učeben zeměpisu nebo multimediálních jazykových učeben.

Číst více
Avíza 31. a 32. výzvy IROP

Řídicí orgán dne 21. 11. 2022 zveřejnil avíza 31. a 32. výzvy IROP Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče, které jsou v plánu k vyhlášení dne 29. 11. 2022.

Číst více
Příjemcům byly vyplaceny první finance z nového období 2021-2027

Zástupci Evropské komise a řídících orgánů programů financovaných z Evropských fondů dne 7. listopadu vyhodnotili rozjezd nového programového období 2021-2027 jako úspěšný. Žadatelům se otevřela možnost pro získání prostředků ve výši až 550 mld. Kč, které jsou v nové sedmiletce pro Českou republiku připraveny v devíti operačních programech.

Číst více
Více než 3,2 mld. na nové odborné učebny

Více než 3,2 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) půjde na nové odborné učebny základních škol nebo jejich rekonstrukci a na modernizaci školních dílen. Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, totiž spouští další dvě výzvy v novém programovém období na zlepšení kvality vzdělávací infrastruktury pro základní školy.

Číst více
Ministerstvo vyhlásilo 33. výzvu IROP na podporu muzeí

Nové expozice, revitalizace budov a depozitářů, restaurování sbírek i budování návštěvnických a edukačních center. Na to přispějí dvě nové výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) spravovaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, které se zaměřují na česká muzea. Celkem je pro ně připraveno více než 1,1 miliarda korun.

Číst více
MAS mohou předkládat své integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) do druhé modifikace výzvy v programovém období 2021–2027

V návaznosti na schválení programů financovaných z evropských fondů ze strany EK přechází proces hodnocení strategií CLLD do své druhé fáze, kdy budou řídicí orgány programů posuzovat soulad tzv. programových rámců (část akčního plánu strategie) s podmínkami příslušného programu.

Číst více
IROP informuje o nastavení výzev pro základní školy

Ministerstvo pro místní rozvoj v pátek (30. 9. 2022) vyhlásí prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) dvě výzvy na podporu základních škol. Pro tzv. méně rozvinuté regiony a přechodové regiony je připraveno celkem 3,2 mld. korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

Číst více
Na Integrovaný záchranný systém půjde z IROP více než 7 miliard korun

Nové hasičské stanice, specializovaná technika i přístroje pro detekci nebezpečných látek. Takovéto vybavení si budou moci pořídit žadatelé Integrovaného záchranného systému (IZS) prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Právě jsme vyhlásili tři výzvy. Týkají se Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR. Připraveno je pro ně více než 7 miliard korun.

Číst více
Pozvánka na online seminář Knowledge valorisation

Součástí Evropského týdne regionů a měst 2022 (European Week of Regions and Cities) se bude konat informační setkání s názvem Zhodnocení znalostí - nová příležitost pro územní soudržnost "Knowledge valorisation - A new opportunity for territorial cohesion", kterou připravilo Generální ředitelství EK pro výzkum a inovace. 

Číst více
Dotace z OP TAK podpora a rozvoj vašeho podnikání

Zúčastněte se některé ze série seminářů Dotace z OP TAK – podpora a rozvoj vašeho podnikání. Prvních 28 seminářů se uskuteční ve městech napříč celou republikou, a to ještě v průběhu měsíce září. Hlavním cílem je představení podmínek aktuálních výzev i obecných pravidel evropských dotací pro firmy co nejblíže jejich reálným působištím.

Číst více
IROP podpoří zdravotnické záchranné služby částkou 1,8 miliardy korun

Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 spravovaný Ministerstvem pro místní rozvoj spustil dvě výzvy, které posílí ochranu obyvatelstva České republiky před stále častějšími výskyty extrémních jevů, jako jsou klimatické změny nebo jiné hrozby. Částkou 1,8 miliardy korun podpoří činnost krajských zdravotnických záchranných služeb.

Číst více
Zveme vás na Konferenci k výzkumu

Srdečně Vás zveme na konferenci k výzkumu. Hlavním tématem bude energetika, cestovní ruch a lokální produkty či oblast cirkulární ekonomiky a udržitelnosti. Do diáře si vložte 15. 9. 2022 a registrujte se.

Číst více
Zorientujte se v Evropských fondech s přehlednou příručkou

Praktická publikace „Abeceda fondů EU 2021-2027“ souhrnně představuje dotační programy financované Evropskou unií v období 2021-2027. V pěti kapitolách se dozvíte, jak fungují Evropské fondy v České republice, v jakých oblastech a na co konkrétně lze žádat o dotaci nebo kam se obrátit pro radu.

Číst více
Čerpání z fondů EU startuje: Česká republika Komisí schválenou většinu programů pro období 2021-2027

Česká republika má Komisí schválenou většinu programů pro čerpání prostředků z fondů EU v novém období. Došlo tak ke splnění poslední formální povinnost a Česko, jako jedna z mála členských zemí, může oficiálně zahájit čerpání v téměř všech programech připravených pro období 2021-2027, na které je připraveno 550 miliard korun. Schválení posledního programu se očekává v srpnu.

Číst více
Schválení hodnotících kritérií a systému hodnocení projektů IROP a zveřejnění harmonogramu výzev IROP pro programové období 2021-2027

Dne 1. 7. 2022 byl Evropskou komisí schválen Programový dokument IROP pro nové programové období 2021–2027. V návaznosti na tuto skutečnost proběhl dne 12. 7. 2022 první řádný Monitorovací výbor IROP, a to za účasti regionálních a sociálních partnerů, jednotlivých ministerstev, neziskových organizací a Evropské komise. 

Číst více
Ministerstvo kultury zveřejnilo výzvu na Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center

Hlavním cílem výzvy a příslušného dotačního titulu je zajistit rozvoj kulturního a kreativního sektoru v rámci ČR. Důraz předkládaných akcí by měl být kladen na zajištění mezisektorové spolupráce a rozvoj inovačního potenciálu kulturního a kreativního sektoru, zefektivnění či zvýšení udržitelnosti kulturní infrastruktury, a přimět jednotlivé stakeholdery ke kooperativnímu financování při realizaci a udržitelnosti projektu.

Číst více
Podnikatelům i obyvatelům venkova pomůže druhá výzva programu Obchůdek 2021+

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo druhou výzvu programu Obchůdek 2021+, který pomůže malým koloniálům na venkově. Provozovatelé prodejen s potravinami a smíšeným zbožím v obcích do 1 000 obyvatel (resp. do 3 000 obyvatel, kdy v jednotlivých částech obce nežije víc než 1 000 lidí) v něm budou moci dostat finanční podporu na provoz až 130 tisíc korun. Příjem žádostí začíná 1. září 2022. 

Číst více
Digitalizace a inovace pro města všech velikostí

Různorodost českých regionů a rozptýlené rozmístění obyvatelstva představuje již dlouhou dobu výzvu z hlediska infrastruktury a veřejných služeb. Výzvu, kterou by mohla pomoci vyřešit digitální a inovativní řešení. Pro obce a města však může být obtížné orientovat se v tak rozsáhlé nabídce možností a najít správný program pro získání financování z EU. Právě touto problematikou se bude Policy Lab zabývat.

Číst více
DO ZÁKUP ZA ÚSPĚŠNÝMI PROJETY EU

Po celé letní prázdniny máte možnost si v Městské knihovně v Zákupech prohlédnout putovní výstavu Otisky EU v Libereckém kraji. Úspěšné projekty zde bude prezentovat až do začátku září.

Číst více
Seminář na kraji přiblížil téma komunitní energetiky

Komunitní energetika. Takové bylo téma semináře, který hostil ve čtvrtek 2. června Krajský úřad Libereckého kraje. Jednotlivé okruhy prezentovali Vladimír Sochor z ministerstva životního prostředí spolu se zástupcem Krajského sdružení Národní sítě Místních akčních skupin České republiky Markem Hartychem. 

Číst více
Evropská komise schválila Česku Dohodu o partnerství a první program pro období 2021-2027

Více než 550 miliard korun je připraveno pro investice do rozvoje regionů, konkurenceschopnosti a inovací, budování infrastruktury i řešení sociálních otázek a zlepšení životního prostředí České republiky. Česká republika je teprve šestým členským státem, který má klíčový dokument schválen Evropskou komisí. Současně komisařka Ferreira oznámila schválení prvního českého programu Technická pomoc, který je třetím schváleným programem v novém období v celé EU a zajišťuje nutnou podporu pro čerpání evropských prostředků politiky soudržnosti.

Číst více
Workshop "Investice do veřejné infrastruktury"

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop „Investice do veřejné infrastruktury“, který se uskuteční dne 14. 6. 2022 od 10:00 hodin v Hradci Králové na Krajském úřadu v sále zastupitelstva (N2.906). Akce je pořádaná Národní rozvojovou bankou, ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, CzechInvestem a dalšími partnery.

Číst více
První vyhlášená výzva nového programového období

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský vyhlašuje výzvu TEAMING-CZ I. Celková alokace 2 mld. Kč je určena na podporu projektů, které úspěšně prošly oběma koly hodnocení výzvy programu Horizont Evropa Teaming for Excellence.

Číst více
Pro nestátní neziskové organizace je připraveno 47 milionů korun

Ministerstvo pro místní rozvoj dnes vyhlásilo výzvu na podporu nestátních neziskových organizací (NNO). Žádosti o dotace je možné podávat pro oblasti Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb, Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení, Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí a Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni.

Číst více
MPO vydalo dubnové číslo zpravodaje OPIK

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 vydává čtyřměsíčník - Informační zpravodaj „OPIK“, který především podnikatele informuje o dění v programu. 

Číst více
19. Národní stálá konference se sešla v Litoměřicích

Ministerstvo pro místní rozvoj opět sezvalo územní partnery, zástupce resortů a dalších aktérů regionálního rozvoje k jednomu stolu, aby společně jednali o nastavení podpory rozvoje regionů, zejména z EU fondů. Tentokrát se Národní stálá konference (NSK) konala ve dnech 3. a 4. května v Litoměřicích.

Číst více