Agentura představila výsledky Indexu sociálního vyloučení

Výsledky Indexu sociálního vyloučení za rok 2023 přinášejí znepokojivou zprávu o zhoršování situace v některých českých obcích. Agentura pro sociální začleňování zaznamenala zhoršení u tří z pěti dimenzí indexu, což ukazuje na rostoucí problémy v sociální oblasti.

Číst více
Pokrytí bílých míst a rychlejší internetové připojení, připraveny jsou 4 miliardy korun

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo I. výzvu aktivity Vysokorychlostní internet z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Cílem výzvy je zvýšit rychlost a kvalitu připojení a pokrýt oblasti s nedostatečným nebo žádným připojením k internetu. Žádosti bude možné podávat od 1. 8. 2024 do 31. 10. 2024 prostřednictvím portálu ISKP2021+. Na jeden projekt lze získat až 228 milionů korun.

Číst více
Rozvoj projektů ve strategických technologiích urychlí program TWIST

Podpora výzkumu, vývoje a inovací v oblastech, jako jsou umělá inteligence, polovodiče nebo kvantové technologie. Vláda schválila program TWIST z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), který podpoří primárně projekty malých a středních firem realizovaných ve spolupráci s vysokými školami a výzkumnými institucemi. Program je navržen na období 2025 až 2031 a první veřejnou soutěž na výběr projektů v oblasti umělé inteligence vyhlásí MPO ještě letos.

Číst více
MMR uspořádalo konferenci k rozvoji cestovního ruchu

Ve čtvrtek 30. května proběhla pod hlavičkou Ministerstva pro místní rozvoj odborná konference Rozvoj cestovního ruchu, jeho podpora a budoucnost. Konference byla rozdělena do tří bloků: Aktivity podpory cestovního ruchu na národní a EU úrovni, Legislativa a Budoucnost cestovního ruchu – směřování na základě zkušeností.

Číst více
Na rozvoj a dostupnost komunitní psychiatrické péče poskytneme přes 141 milionů korun

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, je tahounem v budování center duševního zdraví. Už druhé programové období aktivně podporuje jejich výstavbu a rekonstrukci. Na další podporu komunitní psychiatrické péče resort vyčlenil více než 141 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

Číst více
Firmy mohou žádat o dotace na úsporu energií

 Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), dnes zahájila příjem žádostí o dotace ve výzvě Úspory energie. Firmy a vybrané organizace tak mohou začít žádat o finanční podporu na zlepšení hospodaření s energiemi. Výzvu vyhlásilo 10. května 2024 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP TAK. API bude žádosti přijímat do 31. října 2025. Pro žadatele je připraveno celkem 5 miliard korun.

Číst více
Dotace podpoří bezbariérové bydlení, značení turistických tras i přeshraniční spolupráci

Rovných 55 milionů korun schválilo letos Ministerstvo pro místní rozvoj na podporu 29 projektů nestátních neziskových organizací. Projekty neziskovek cílí na rozvoj datové základny územní infrastruktury, metodickou podporu ohrožených skupin osob v oblasti bydlení, kontrolu a obnovu značení turistických tras nebo zlepšení předpokladů pro pohyb fyzicky znevýhodněných osob.

Číst více
Obce mají druhou šanci získat podporu na výstavbu vodovodů a kanalizací

Vybudování kanalizace, čistírny odpadních vod nebo vodovodních řadů je finančně náročnou záležitostí. Bez podpory státu je realizace takového projektu pro obec téměř nemožná. Nyní dostává druhou šanci 283 kladně vyhodnocených projektů, které obce a vodohospodáři podali skrze 42., 43., a 44. výzvu Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Na podporu ale kvůli vyčerpané alokaci nedosáhli. Ministerstvo životního prostředí pro ně prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR nově otevírá dvě dotační výzvy. Obcím do dvou tisíc obyvatel navíc přidává možnost dofinancovat projekt pomocí výhodné půjčky.

Číst více
Na MMR proběhlo celostátní setkání Místních akčních skupin

Při příležitosti letošní Valné hromady Národní sítě Místních akčních skupin se do Prahy sjelo přes 150 zástupců členských organizací ze všech koutů České republiky. Valná hromada schválila výsledek hospodaření organizace a výroční zprávu za rok 2023. Tématem byl také společný postup v jednáních o programovém období 2028+, aby byl pro venkov zajištěn dostatek finančních prostředků.

Číst více
Seminář: Interreg - meziregionální a přeshraniční spolupráce

Víte jaké jsou programy nadregionální, mezinárodní či přeshraniční spolupráce a jak se můžete do těchto programů zapojit? Přihlaste se na seminář a dozvíte se více informací o programech Interreg, např. o Interreg Europe, Central Europe, Danube, o přeshraniční spolupráci Česko - Polsko, Rakousko - Česko, Bavorsko - Česko, Slovensko - Česko a Sasko - Česko.

Číst více
O titul Vesnice roku 2024 se utká 196 obcí

Skončila lhůta pro podání přihlášek do 28. ročníku soutěže Vesnice roku 2024. Do soutěže se přihlásilo celkem 196 obcí, tedy o 21 víc než v loňském roce. Ministerstvo pro místní rozvoj, jako jeden z vyhlašovatelů soutěže, přišlo v tomto ročníku s řadou změn. Připravilo například nové ocenění v podobě fialové stuhy za inovativní řešení, se kterou se pojí odměna formou dotace v hodnotě 300 000 Kč. Další novinkou je elektronizace přihlašovacího i hodnotícího procesu, které usnadní práci jak zástupcům obcí, tak hodnotícím komisím.

Číst více
400 milionů korun obcím na přípravu bytových projektů

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu, která obcím a krajům pomůže financovat přípravu projektové dokumentace na výstavbu nebo rekonstrukci bytových domů. Resort na ni vyčlenil 400 milionů z evropských zdrojů – Národního plánu obnovy. Žádosti začne přijímat koncem května 2024. Dohromady s předešlými výzvami MMR podpořilo nebo podpoří projektovou přípravu obcí zhruba 1,4 miliardy korun.

Číst více
Výhodnější podmínky v programu LIFE

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 18. dubna 2024 národní výzvu k předkládání žádostí o podporu z národních zdrojů alokovaných pro program LIFE 2024 v tématech Životní prostředí a Opatření v oblasti klimatu. Součástí výzvy je také finanční příspěvek na přípravu a zpracování projektové dokumentace i podpora spolufinancování partnera projektu. Podpora z národní výzvy se během posledních let výrazně vyplácí. I díky ní došlo k navýšení počtu podaných žádostí do národní výzvy, a i do výzvy evropské.

Číst více
K dispozici je nové číslo zpravodaje Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydává čtvrtletník - Informační zpravodaj „tak“, který především podnikatele informuje o dění v Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027. MPO se snaží informovat veřejnost zejména o nových příležitostech pro získání finančních prostředků, o záměrech na poli podpory podnikání a přináší další aktuální zprávy týkající se dotační politiky.

Číst více
Podpora výzkumu, vývoje a inovací. Ve třech výzvách MPO je pro podnikatele připravena jedna miliarda korun

Ministerstvo průmyslu a obchodu podpoří malé a střední podniky a start-upy prostřednictvím třech nových výzev: Partnerství znalostního transferu, Spolupráce – klastry a Proof of Concept. Výzvy podpoří projekty, které spojují firmy a vědecké organizace, pomohou podnikatelům s posílením výzkumných a inovačních kapacit a podpoří rozvoj nových technologií.

Číst více
Brownfieldy se představí na putovní výstavě

Putovní výstavu s názvem Revitalizované brownfieldy Libereckého kraje budou hostit prostory v jabloneckém obchodním domě CENTRAL. Expozici pořádá Liberecký kraj ve spolupráci s Agenturou regionálního rozvoje. Přístupná bude zdarma od 15. do 30. dubna 2024.

Číst více
117 milionů korun je připraveno pro obce na demolice zchátralých budov

Podpora demolic zchátralých budov v sociálně vyloučených lokalitách nebo územích s rizikem vzniku takových lokalit. Na to se zaměřuje nově vyhlášená výzva Ministerstva pro místní rozvoj, která pomůže obcím a krajům částkou 117 milionů korun. Po odstranění objektu bude následovat celková revitalizace prostoru. Dané území pak bude možné znovu využít k rozvoji obce. Žádosti o poskytnutí dotace mohou zájemci podávat do 28. června 2024.

Číst více
Dubnová témata 23. ročníku Národní stálé konference

Budoucnost politiky soudržnosti, aktuální dění v regionální politice, připravované dotační výzvy, Národní plán obnovy i Sociální klimatický fond. To byla témata 23. ročníku Národní stálé konference, na které se sešli zástupci Ministerstva pro místní rozvoj v čele s ministrem se zástupci územních partnerů a dalších resortů.

Číst více
V krajích začala fungovat centra podpory investic do bydlení

Starostkám a starostům centra nabídnou vhodné modely financování projektů dostupného bydlení a poradí například s právními a technickými dotazy. Experti budou působit ve všech krajích. Centra jsou financována z evropských zdrojů, konkrétně z komponenty Národního plánu obnovy Ministerstva pro místní rozvoj pro podporu dostupného bydlení.

Číst více
Šestá modifikace výzvy k předkládání žádostí o podporu CLLD pro období 2021–2027

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení (OSA) jako správce Výzvy k předkládání žádostí o podporu integrovaných strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro programové období 2021–2027 (Výzva), tímto informuje o modifikaci Výzvy pro Operační program Životní prostředí (OP ŽP).

Číst více
37. jednání Regionální stálé konference Libereckého kraje přineslo zhodnocení uplynulého roku

Regionální stálá konference Libereckého kraje (dále jen „RSK LK“) se schází pravidelně, a to čtyřikrát do roka. Březnový bohatý program nabídnul členům například zhodnocení činností za rok 2023 ve zpracované Výroční zprávě nebo také schválení aktualizovaných seznamů projektů Regionálního akčního plánu Libereckého kraje ve třech tematických oblastech.

Číst více
Integrované nástroje jedou na plné obrátky

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, dosáhl dalšího důležitého milníku v podpoře regionů. Po vyhlášení všech výzev pro integrované nástroje dokončil hodnocení programových rámců komunitně vedeného místního rozvoje ve venkovském prostoru (CLLD), čímž dal zelenou všem strategiím, které pomáhají rozvoji území České republiky.

Číst více
Obce a města dostanou peníze na připravené projekty vodovodů a kanalizací

Další miliardy míří na kanalizace, čistírny odpadních vod nebo vodovody napříč Českem. Zelenou dostanou kladně vyhodnocené projekty, které si obce a vodohospodáři z veřejného sektoru podali skrze 42., 43., a 44. výzvu Operačního programu Životní prostředí, ale nedostane se na jejich podporu kvůli vyčerpané alokaci. Pro tyto projekty bude vyčleněno celkem 10 miliard korun.

Číst více
Cestovní ruch v zaostávajících regionech bude podpořen více než 855 miliony korun

Odpočívadla, naučné a vodácké stezky, turistické trasy včetně značení, turistická informační centra nebo cestovatelské aplikace. To a mnohem víc vznikne díky výzvám Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), které se zaměřují na veřejnou infrastrukturu udržitelného cestovního ruchu v hospodářsky a sociálně ohrožených územích. Ministerstvo pro místní rozvoj na to vyčlenilo více než 855 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Příjem žádostí začne 9. dubna.

Číst více
Ministr životního prostředí představil dotační programy realizované v Libereckém kraji

Ministerstvo životního prostředí předložilo během jednání vlády v Jablonci nad Nisou aktuální informace o dotačních programech realizovaných v Libereckém a Královéhradeckém kraji. Oba kraje využívají hned několik titulů. Z evropských programů je to Operační program Životní prostředí 2021-2027 (OPŽP), Program LIFE a Modernizační fond včetně Nové zelené úsporám (NZÚ). Z národních dotačních prostředků pak Národní program Životní prostředí, který je částečně financován z Národního plánu obnovy.

Číst více
IROP podpořil rozsáhlou rekonstrukci v Montessori v Jablonci nad Nisou

Mateřská škola (MŠ) Montessori v Jablonci nad Nisou prošla významnou proměnou. Integrovaný regionální operační program (IROP) v programovém období 2014-2020 přispěl 26,8 mil. korun na rozsáhlou rekonstrukci a modernizaci. Přestavba byla iniciovaná kvůli nedostatečné kapacitě a nevyhovujícímu stavu budovy. Ocenění 1. místa v kategorii Novostavba potvrzuje kvalitu architektonického řešení a prostoru, který mateřinka nyní poskytuje.

Číst více
Úřad práce a Agentura pro sociální začleňování spojují síly v sociálním začleňování

Úřad práce ČR a Agentura pro sociální začleňování otevřeli novou kapitolu spolupráce zaměřené na sociální začleňování a podporu zaměstnanosti mezi dlouhodobě nezaměstnanými a sociálně vyloučenými občany. V rámci partnerství podepsali, generální ředitel Úřadu práce ČR a ředitel Agentury pro sociální začleňování, Memorandum o spolupráci.

Číst více
Čerpání z fondů EU nabírá na obrátkách

Jednání Rady pro fondy Evropské unie na pracovní úrovni dne 8. března 2024 přineslo pozitivní zprávy o čerpání evropských fondů. V programovém období 2014–2020 byla ke konci února proplacena na účty příjemců už celá zbývající alokace vyčleněná pro Českou republiku. V aktuálním programovém období 2021–2027 dosahujeme rovněž velmi dobrých výsledků.

Číst více
Výzvy za 700 milionů z OPŽP podpoří energetické úspory veřejných budov

V novém balíčku výzev z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 je připraveno více než 700 milionů korun. Tyto prostředky pomohou zlepšit energetickou účinnost gastro provozů a prádelen v sektoru školství, zdravotnictví a v sociálních službách. 300 milionů z nich míří cíleně do méně rozvinutých regionů. Aktuálně vypsané výzvy podpoří také stav krajiny, část dotací totiž směřuje na obnovu stability svahů.

Číst více
MMR poskytne dalších 870 milionů korun na přípravu projektů

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo tři výzvy, které hlavně obcím a krajům pomohou s přípravou projektů reagujících na potřebu digitální a zelené tranzice v souladu s cíli EU. Z evropských zdrojů – Národního plánu obnovy – na to vyčlenilo celkem 870 milionů korun. Žadatelé mohou finanční prostředky využít například na pořízení projektové dokumentace, realizaci studie proveditelnosti nebo architektonické a urbanistické soutěže.

Číst více
Česko je na špici v čerpání fondů EU

V posledních letech se Česká republika řadí ke špičce v čerpání evropských fondů. Podle objemu proplacených prostředků členským zemím z rozpočtu EU obsadila v prosinci loňského roku dokonce první příčku. Ke konci roku 2023 bylo českým příjemcům vyplaceno přes 640 miliard korun, to je více než 98 % finančních prostředků vyčleněných pro programové období 2014–2020.

Číst více
Newslettery Ministerstva průmyslu a obchodu na jednom místě

Ministerstvo průmyslu a obchodu na jednom místě zveřejňuje newslettery, které loni a letos rozeslalo obcím. Cílem MPO je informovat starostky a starosty o aktuálních tématech z různých oblastí. Zasílání informací touto formou se osvědčilo během energetické krize, resort proto bude s newslettery pokračovat i nadále. Níže si můžete stáhnout zatím vydaná čísla.

Číst více
Na bezbariérovost měst a obcí máme připraveno 15 milionů korun

Ministerstvo pro místní rozvoj v programu Bezbariérové obce od roku 2017 vyhlašuje dotační výzvy na podporu bezbariérových tras a využívání euroklíče. Úspěšní žadatelé si v podprogramu Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů rozdělí 10 milionů korun a v podprogramu Euroklíč 5 milionů korun.

Číst více
MMR poskytne téměř dvě miliardy korun na sociální byty. Díky novým podmínkám bude podpora pro žadatele atraktivnější

Integrovaný regionální operační program (IROP) vyhlásil čtyři výzvy na podporu sociálního bydlení ve výši 1,9 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Ministerstvo pro místní rozvoj v nich uplatnilo nové podmínky, díky kterým bude čerpání podpory atraktivnější pro více žadatelů. Obce, neziskové organizace a církve mají možná poslední možnost získat dotaci, která pokryje 70–85 % nákladů na výstavbu, rekonstrukci nebo pořízení bytů.

Číst více
konalo se první setkání k založení regionálních center podpory dostupného bydlení

Dne 30. ledna 2024 se v Paláci Orbis v Praze uskutečnilo první setkání k založení Regionálních center. Výsledkem jednání a workshopů byl podpis memorand o vzájemné spolupráci mezi SFPI, Českou asociací rozvojových agentur a MSID na zajištění realizace projektu „Regionální centra, komponenta 2.10“. v rámci komponenty „Reforma dostupného bydlení v České republice“ Národního plánu obnovy.

Číst více
MMR: Vítěze soutěže Vesnice roku 2023 podpoříme 35 miliony korun

Ministerstvo pro místní rozvoj rozšířilo výzvu v programu Podpora rozvoje regionů 2019+. O dotaci nyní mohou žádat obce, které získaly ocenění v soutěži Vesnice roku 2023. Díky téměř 35 milionům korun mohou například opravit místní komunikace, vybudovat veřejná prostranství nebo zrekonstruovat školy, radnice, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice apod.

Číst více
Informační den pro obce

Sekretariát Regionální stálé konference Libereckého kraje Vás zve na seminář "Informační den pro obce", který se koná dne 7. února 2024 v prostorách Krajského úřadu Libereckého kraje. Program představí dotační možnosti, surovinovou politiku nebo také investiční příležitosti.

Číst více
Projekt Akademie moderní ženy rozvíjí ženy ve věku 50+

Hlavní cíle projektu jsou zlepšení situace žen ve věku 50+ v zaměstnání, zvýšení jejich uplatnění na trhu práce (větší jistota v zaměstnání, kariérní růst či zvýšení mzdy) a prevence odchodu do předčasného důchodu. Zlepšení jejich situace i v soukromém životě, zejména v osvětě z hlediska finančního zajištění na stáří. Prohloubení a udržení stávajících a nově získaných znalostí a dovedností cílové skupiny na základě vstupní diagnostiky a individuálního přístupu ke každé účastnici. Udržení žen ve věku 50+ v našem regionu co nejdéle ekonomicky aktivní.

Číst více
MPO vydalo nové číslo zpravodaje OP TAK

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydává čtvrtletník - Informační zpravodaj „tak“, který především podnikatele informuje o dění v Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 (OP TAK).  

Číst více
MMR rozdělí mezi veřejně prospěšné neziskové organizace 55 milionů korun

Ministerstvo pro místní rozvoj odstartovalo příjem žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2024 z programu na podporu nestátních neziskových organizací (NNO). Díky dřívějšímu spuštění už na konci roku 2023 budou mít dostatek prostoru pro realizaci svých projektů. Prostředky se rozdělí mezi aktivity v oblasti bezbariérového užívání staveb, poradenství v bydlení, udržitelného rozvoje regionů, měst a obcí nebo cestovního ruchu.

Číst více
PF 2024

Krásné a pohodové svátky Vám přeje Regionální stálá konference Libereckého kraje.

Číst více
přes 886 milionů korun na vybudování dobíjecích a plnicích stanic pro veřejnou dopravu
Integrovaný regionální operační program, který spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj, vyhlásil dvě výzvy na podporu infrastruktury pro alternativní paliva ve veřejné dopravě na území celé České republiky mimo hlavního města Prahy. Resort na to vyčlenil více než 886 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Příjem žádostí o podporu odstartuje v únoru 2024.
Číst více
MMR získá v příštím roce ze státního rozpočtu více než 15 miliard korun. Prioritou zůstávají hospodářsky a sociálně ohrožená území

Poslanecká sněmovna ve třetím čtení schválila státní rozpočet na rok 2024. Oproti původnímu návrhu se podařilo vyjednat pro resort další téměř 3 miliardy korun. V rozpočtu nebude chybět 120 milionů na program obnovy a rozvoje Terezína a Josefova, který Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje.

Číst více
MMR poskytne vzdělávacím institucím přes 703 milionů korun na vybavení pro žáky se speciálními potřebami
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dvě výzvy na podporu infrastruktury v oblasti speciálního vzdělávání. Integrovaný regionální operační program (IROP), který pod ministerstvo spadá, vyčlenil více než 703 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) na školská poradenská zařízení, speciální vzdělávání a střediska výchovné péče. Příjem žádostí odstartuje v květnu 2024.
Číst více
Zajímá vás využití prostředků z evropských fondů po roce 2027? Zaregistrujte se na debatu u kulatého stolu

Zveme vás ke kulatému stolu Ministerstva pro místní rozvoj, který se uskuteční v pondělí 11. prosince 2023 v Praze. Akci můžete sledovat také živě online na webu DotaceEU.cz. Debata se zaměří na směřování a budoucnost využití prostředků z evropských fondů po roce 2027. Osobní účast na místě je podmíněna registrací do vyčerpání kapacity sálu.

Číst více
Malé a střední podniky mohou žádat o dotace na svou digitalizaci a využití nových technologií

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), dnes zahájila příjem žádostí o dotace ve výzvě Digitální podnik – Technologie 4.0. O finanční podporu na svou digitalizaci a využití nových technologií mohou žádat malé a střední podniky. Výzvu vyhlásilo 25. října 2023 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP TAK. API bude žádosti přijímat do 15. února 2024. Pro žadatele je k dispozici celkem 1,5 miliardy korun.

Číst více
Výroční konference IROP - jak pomáhají evropské fondy sociálnímu bydlení v ČR

Řídicí orgán IROP Vás zve na Výroční konferenci "Jak pomáhají evropské fondy sociálnímu bydlení v České republice". Cílem konference je představit aktivity podporované ze strukturálních a dalších fondů Evropské unie v oblasti sociálního a dalších forem bydlení v novém programovém období 2021 – 2027, a představit dosažené výsledky v oblasti podpory sociálního a dalších forem bydlení ze strukturálních fondů Evropské unie v programovém období 2014 – 2020.

Číst více
MMR poskytne 610 milionů korun na podporu vývoje a zavádění aplikací sítí 5G v regionech

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo už druhou dotační výzvu na podporu vývoje a zavádění aplikací sítí 5G v regionech. Finanční prostředky je možné využít třeba na bezpečnostní kamerové systémy, asistenční a telemedicínské služby nebo moderní systémy řízení dopravy. Z Národního plánu obnovy na to MMR vyčlenilo 610 milionů korun. Příjem žádostí zahájí 1. prosince 2023.

Číst více
Webinář Komunitní energetika pro města a obce

Hlavním tématem bude představení připravované výzvy Ministerstva životního prostředí k předkládání žádostí o poskytnutí podpory na zakládání energetických společenství. Jednotliví řečníci poradí, co vše je třeba si připravit před podáním žádosti, jak může obec podpořit komunitní energetiku a v neposlední řadě, jak si pořídit obnovitelný zdroj energie a jak energetické společenství v obci založit.

Číst více
MMR poskytne 3,6 miliardy korun na rozvoj komunitní péče

Integrovaný regionální operační program, který spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj, vyhlásil dvě výzvy na podporu deinstitucionalizace sociálních služeb. Na vybudování nových zařízení pro komunitní péči a zajištění sociálních služeb půjde téměř 3,6 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Cílem je podpořit přechod od ústavní péče ke komunitní, nabídnout lidem s postižením individuální přístup a umožnit jim zůstat se svou rodinou, blízkými a přáteli.

Číst více
MMR podpoří digitalizaci zdravotnictví 2,4 miliardy korun

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, spouští tři výzvy na podporu digitalizace zdravotnictví. Zhruba 2,4 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) půjde na elektronizaci zdravotnické dokumentace a navazující služby.

Číst více
Evropská komise otevřela možnost přihlásit se do dalšího ročníku soutěže o ceny Nového evropského Bauhausu 2024

Nový evropský Bauhaus (NEB) je environmentální, hospodářská a kulturní iniciativa, která se zaměřuje na propojení designu, udržitelnosti, investic a dalších hodnot. Soutěž Ceny NEB 2024 hledá projekty a také koncepty mladých tvůrců, které dokazují, že udržitelná řešení mohou být inkluzivní, krásná a přinášet lidem kvalitní zážitky v každodenním životě.

Číst více
Pozvánka na exkurzi po zajímavých energo zařízeních v kraji

Věděli jste o tom, že i v našem kraji existuje několik míst, ve kterých obce nebo soukromí investoři vybudovali a provozují zajímavá energetická zařízení? Agentura regionálního rozvoje a Liberecký kraj se v rámci projektu Smart Akcelerátor LK snaží rozvíjet moderní energetická témata, a proto si Vás dovolují pozvat na exkurzi po energetických zařízeních.

Číst více
Na MMR se konala 22. Národní stálá konference

Jak dosáhnout toho, aby podpora regionálního rozvoje z evropských fondů a dalších zdrojů měla maximální efekt, bylo náplní dnešního jednání Národní stálé konference na Ministerstvu pro místní rozvoj. Na tradiční platformě pro výměnu informací mezi státem a regiony o tom debatovali zástupci MMR, ostatních resortů a územních partnerů z celé České republiky.

Číst více
Přihlaste se na 9. ročník konference k evaluaci evropských fondů

Největší setkání expertů věnujících se tématu evaluací v oblasti evropských fondů se uskuteční 8.–9. listopadu 2023 v Praze. Konference pořádaná Ministerstvem pro místní rozvoj každoročně přiláká téměř dvě stovky profesionálů nejen z České republiky, ale i z dalších zemí Evropské unie. Letošní ročník nese téma „Politika soudržnosti: společná cesta k výsledkům a dopadům“.

Číst více