harmonogramy výzev pro rok 2018

Harmonogramy výzev IROP a všech operačních programů, Programu rozvoje venkova a Integrovaného plánu rozvoje území vyhlašovaných pro rok 2018 najdete na našich webových stránkách ZDE.

Eurocentrum zve na Den otevřených dveří

Eurocentrum Liberec srdečně zve na Den otevřených dveří, během kterého se návštěvníci můžou seznámit s činností Eurocentra a získat důležité informace o EU a Evropských strukturálních a investičních fondech. Akce probíhá 17. ledna 2018 od 9.00 – 15.00 hod. na adrese Evropský dům, U Jezu 525/4, Liberec, 460 01 ve 2. patře, kanc. č. 309, 310.

Číst více
Bezplatné WiFi do obcí

V rámci evropského programu WiFi4EU budou mít obce a svazky obcí možnost žádat o instalaci bezplatného WiFi připojení na veřejných místech, jako jsou náměstí, radnice, školy, kulturní zařízení, parky, knihovny apod. Cílem programu je zlepšit obyvatelům i návštěvníkům veřejných míst přístup k internetovému připojení, a to v celé Evropě.

Číst více
PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA 2018

MMR vyhlašuje nové výzvy v programu obnovy a rozvoje venkova pro rok 2018. Cílem podprogramu je podpora obnovy a rozvoje venkovských obcí za účasti obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení na obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi.

Číst více
Informujeme o aktuálních výzvách

Na našich webových stránkách v sekci Výzvy - Aktuální ZDE najdete přehled aktuálně vyhlášených výzev.

Jedná se o výzvy IPRÚ, a to o11. výzvu na udržitelnou mobilitu a 12. výzvu na sociální podnikání III.