MMR poskytne dalších 870 milionů korun na přípravu projektů

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo tři výzvy, které hlavně obcím a krajům pomohou s přípravou projektů reagujících na potřebu digitální a zelené tranzice v souladu s cíli EU. Z evropských zdrojů – Národního plánu obnovy – na to vyčlenilo celkem 870 milionů korun. Žadatelé mohou finanční prostředky využít například na pořízení projektové dokumentace, realizaci studie proveditelnosti nebo architektonické a urbanistické soutěže.

Číst více
Česko je na špici v čerpání fondů EU

V posledních letech se Česká republika řadí ke špičce v čerpání evropských fondů. Podle objemu proplacených prostředků členským zemím z rozpočtu EU obsadila v prosinci loňského roku dokonce první příčku. Ke konci roku 2023 bylo českým příjemcům vyplaceno přes 640 miliard korun, to je více než 98 % finančních prostředků vyčleněných pro programové období 2014–2020.

Číst více
Newslettery Ministerstva průmyslu a obchodu na jednom místě

Ministerstvo průmyslu a obchodu na jednom místě zveřejňuje newslettery, které loni a letos rozeslalo obcím. Cílem MPO je informovat starostky a starosty o aktuálních tématech z různých oblastí. Zasílání informací touto formou se osvědčilo během energetické krize, resort proto bude s newslettery pokračovat i nadále. Níže si můžete stáhnout zatím vydaná čísla.

Číst více
Na bezbariérovost měst a obcí máme připraveno 15 milionů korun

Ministerstvo pro místní rozvoj v programu Bezbariérové obce od roku 2017 vyhlašuje dotační výzvy na podporu bezbariérových tras a využívání euroklíče. Úspěšní žadatelé si v podprogramu Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů rozdělí 10 milionů korun a v podprogramu Euroklíč 5 milionů korun.

Číst více
MMR poskytne téměř dvě miliardy korun na sociální byty. Díky novým podmínkám bude podpora pro žadatele atraktivnější

Integrovaný regionální operační program (IROP) vyhlásil čtyři výzvy na podporu sociálního bydlení ve výši 1,9 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Ministerstvo pro místní rozvoj v nich uplatnilo nové podmínky, díky kterým bude čerpání podpory atraktivnější pro více žadatelů. Obce, neziskové organizace a církve mají možná poslední možnost získat dotaci, která pokryje 70–85 % nákladů na výstavbu, rekonstrukci nebo pořízení bytů.

Číst více
konalo se první setkání k založení regionálních center podpory dostupného bydlení

Dne 30. ledna 2024 se v Paláci Orbis v Praze uskutečnilo první setkání k založení Regionálních center. Výsledkem jednání a workshopů byl podpis memorand o vzájemné spolupráci mezi SFPI, Českou asociací rozvojových agentur a MSID na zajištění realizace projektu „Regionální centra, komponenta 2.10“. v rámci komponenty „Reforma dostupného bydlení v České republice“ Národního plánu obnovy.

Číst více
MMR: Vítěze soutěže Vesnice roku 2023 podpoříme 35 miliony korun

Ministerstvo pro místní rozvoj rozšířilo výzvu v programu Podpora rozvoje regionů 2019+. O dotaci nyní mohou žádat obce, které získaly ocenění v soutěži Vesnice roku 2023. Díky téměř 35 milionům korun mohou například opravit místní komunikace, vybudovat veřejná prostranství nebo zrekonstruovat školy, radnice, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice apod.

Číst více
Informační den pro obce

Sekretariát Regionální stálé konference Libereckého kraje Vás zve na seminář "Informační den pro obce", který se koná dne 7. února 2024 v prostorách Krajského úřadu Libereckého kraje. Program představí dotační možnosti, surovinovou politiku nebo také investiční příležitosti.

Číst více
Projekt Akademie moderní ženy rozvíjí ženy ve věku 50+

Hlavní cíle projektu jsou zlepšení situace žen ve věku 50+ v zaměstnání, zvýšení jejich uplatnění na trhu práce (větší jistota v zaměstnání, kariérní růst či zvýšení mzdy) a prevence odchodu do předčasného důchodu. Zlepšení jejich situace i v soukromém životě, zejména v osvětě z hlediska finančního zajištění na stáří. Prohloubení a udržení stávajících a nově získaných znalostí a dovedností cílové skupiny na základě vstupní diagnostiky a individuálního přístupu ke každé účastnici. Udržení žen ve věku 50+ v našem regionu co nejdéle ekonomicky aktivní.

Číst více
MPO vydalo nové číslo zpravodaje OP TAK

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydává čtvrtletník - Informační zpravodaj „tak“, který především podnikatele informuje o dění v Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 (OP TAK).  

Číst více
MMR rozdělí mezi veřejně prospěšné neziskové organizace 55 milionů korun

Ministerstvo pro místní rozvoj odstartovalo příjem žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2024 z programu na podporu nestátních neziskových organizací (NNO). Díky dřívějšímu spuštění už na konci roku 2023 budou mít dostatek prostoru pro realizaci svých projektů. Prostředky se rozdělí mezi aktivity v oblasti bezbariérového užívání staveb, poradenství v bydlení, udržitelného rozvoje regionů, měst a obcí nebo cestovního ruchu.

Číst více
PF 2024

Krásné a pohodové svátky Vám přeje Regionální stálá konference Libereckého kraje.

Číst více
přes 886 milionů korun na vybudování dobíjecích a plnicích stanic pro veřejnou dopravu
Integrovaný regionální operační program, který spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj, vyhlásil dvě výzvy na podporu infrastruktury pro alternativní paliva ve veřejné dopravě na území celé České republiky mimo hlavního města Prahy. Resort na to vyčlenil více než 886 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Příjem žádostí o podporu odstartuje v únoru 2024.
Číst více
MMR získá v příštím roce ze státního rozpočtu více než 15 miliard korun. Prioritou zůstávají hospodářsky a sociálně ohrožená území

Poslanecká sněmovna ve třetím čtení schválila státní rozpočet na rok 2024. Oproti původnímu návrhu se podařilo vyjednat pro resort další téměř 3 miliardy korun. V rozpočtu nebude chybět 120 milionů na program obnovy a rozvoje Terezína a Josefova, který Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje.

Číst více
MMR poskytne vzdělávacím institucím přes 703 milionů korun na vybavení pro žáky se speciálními potřebami
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dvě výzvy na podporu infrastruktury v oblasti speciálního vzdělávání. Integrovaný regionální operační program (IROP), který pod ministerstvo spadá, vyčlenil více než 703 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) na školská poradenská zařízení, speciální vzdělávání a střediska výchovné péče. Příjem žádostí odstartuje v květnu 2024.
Číst více
Zajímá vás využití prostředků z evropských fondů po roce 2027? Zaregistrujte se na debatu u kulatého stolu

Zveme vás ke kulatému stolu Ministerstva pro místní rozvoj, který se uskuteční v pondělí 11. prosince 2023 v Praze. Akci můžete sledovat také živě online na webu DotaceEU.cz. Debata se zaměří na směřování a budoucnost využití prostředků z evropských fondů po roce 2027. Osobní účast na místě je podmíněna registrací do vyčerpání kapacity sálu.

Číst více
Malé a střední podniky mohou žádat o dotace na svou digitalizaci a využití nových technologií

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), dnes zahájila příjem žádostí o dotace ve výzvě Digitální podnik – Technologie 4.0. O finanční podporu na svou digitalizaci a využití nových technologií mohou žádat malé a střední podniky. Výzvu vyhlásilo 25. října 2023 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP TAK. API bude žádosti přijímat do 15. února 2024. Pro žadatele je k dispozici celkem 1,5 miliardy korun.

Číst více
Výroční konference IROP - jak pomáhají evropské fondy sociálnímu bydlení v ČR

Řídicí orgán IROP Vás zve na Výroční konferenci "Jak pomáhají evropské fondy sociálnímu bydlení v České republice". Cílem konference je představit aktivity podporované ze strukturálních a dalších fondů Evropské unie v oblasti sociálního a dalších forem bydlení v novém programovém období 2021 – 2027, a představit dosažené výsledky v oblasti podpory sociálního a dalších forem bydlení ze strukturálních fondů Evropské unie v programovém období 2014 – 2020.

Číst více
MMR poskytne 610 milionů korun na podporu vývoje a zavádění aplikací sítí 5G v regionech

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo už druhou dotační výzvu na podporu vývoje a zavádění aplikací sítí 5G v regionech. Finanční prostředky je možné využít třeba na bezpečnostní kamerové systémy, asistenční a telemedicínské služby nebo moderní systémy řízení dopravy. Z Národního plánu obnovy na to MMR vyčlenilo 610 milionů korun. Příjem žádostí zahájí 1. prosince 2023.

Číst více
Webinář Komunitní energetika pro města a obce

Hlavním tématem bude představení připravované výzvy Ministerstva životního prostředí k předkládání žádostí o poskytnutí podpory na zakládání energetických společenství. Jednotliví řečníci poradí, co vše je třeba si připravit před podáním žádosti, jak může obec podpořit komunitní energetiku a v neposlední řadě, jak si pořídit obnovitelný zdroj energie a jak energetické společenství v obci založit.

Číst více
MMR poskytne 3,6 miliardy korun na rozvoj komunitní péče

Integrovaný regionální operační program, který spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj, vyhlásil dvě výzvy na podporu deinstitucionalizace sociálních služeb. Na vybudování nových zařízení pro komunitní péči a zajištění sociálních služeb půjde téměř 3,6 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Cílem je podpořit přechod od ústavní péče ke komunitní, nabídnout lidem s postižením individuální přístup a umožnit jim zůstat se svou rodinou, blízkými a přáteli.

Číst více
MMR podpoří digitalizaci zdravotnictví 2,4 miliardy korun

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, spouští tři výzvy na podporu digitalizace zdravotnictví. Zhruba 2,4 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) půjde na elektronizaci zdravotnické dokumentace a navazující služby.

Číst více
Evropská komise otevřela možnost přihlásit se do dalšího ročníku soutěže o ceny Nového evropského Bauhausu 2024

Nový evropský Bauhaus (NEB) je environmentální, hospodářská a kulturní iniciativa, která se zaměřuje na propojení designu, udržitelnosti, investic a dalších hodnot. Soutěž Ceny NEB 2024 hledá projekty a také koncepty mladých tvůrců, které dokazují, že udržitelná řešení mohou být inkluzivní, krásná a přinášet lidem kvalitní zážitky v každodenním životě.

Číst více
Pozvánka na exkurzi po zajímavých energo zařízeních v kraji

Věděli jste o tom, že i v našem kraji existuje několik míst, ve kterých obce nebo soukromí investoři vybudovali a provozují zajímavá energetická zařízení? Agentura regionálního rozvoje a Liberecký kraj se v rámci projektu Smart Akcelerátor LK snaží rozvíjet moderní energetická témata, a proto si Vás dovolují pozvat na exkurzi po energetických zařízeních.

Číst více
Na MMR se konala 22. Národní stálá konference

Jak dosáhnout toho, aby podpora regionálního rozvoje z evropských fondů a dalších zdrojů měla maximální efekt, bylo náplní dnešního jednání Národní stálé konference na Ministerstvu pro místní rozvoj. Na tradiční platformě pro výměnu informací mezi státem a regiony o tom debatovali zástupci MMR, ostatních resortů a územních partnerů z celé České republiky.

Číst více
Přihlaste se na 9. ročník konference k evaluaci evropských fondů

Největší setkání expertů věnujících se tématu evaluací v oblasti evropských fondů se uskuteční 8.–9. listopadu 2023 v Praze. Konference pořádaná Ministerstvem pro místní rozvoj každoročně přiláká téměř dvě stovky profesionálů nejen z České republiky, ale i z dalších zemí Evropské unie. Letošní ročník nese téma „Politika soudržnosti: společná cesta k výsledkům a dopadům“.

Číst více
MPO vydalo nové číslo zpravodaje Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídící orgán Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 vydává čtvrtletník - Informační zpravodaj „tak“, který především podnikatele informuje o dění v programu. MPO se snaží informovat veřejnost zejména o nových příležitostech pro získání finančních prostředků, o záměrech Řídícího orgánu na poli podpory podnikání a přináší další aktuální zprávy týkající se dotační politiky.

Číst více
MPO podporuje udržitelné podnikání. Ve výzvách z OP TAK je připraveno 3,7 miliardy korun

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvy v Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), které jsou zaměřené na nízkouhlíkové hospodářství, efektivnější nakládání se zdroji a na obnovitelné zdroje. MPO tak podpoří inciativu v rozvoji udržitelného podnikání v České republice. Pro firmy ve výzvách připravilo až 3,7 miliardy korun.

Číst více
Jak správně zpracovat cost-benefit analýzu u projektů spolufinancovaných z fondů EU? Poradí série seminářů MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj vstupuje do podzimu s další sérií seminářů zaměřených na cost-benefit analýzu (CBA) projektů financovaných z evropských fondů. Semináře pořádané regionálními Eurocentry nabídnou žadatelům i příjemcům dotací užitečné nástroje pro lepší plánování a realizaci projektů. Teoretické základy i praktické ukázky CBA čekají účastníky v šesti krajských městech.

Číst více
Česká republika si z Národní plánu obnovy půjčí 19,4 miliardy korun

Vláda schválila půjčku z Národního plánu obnovy (NPO) ve výši zhruba 19,4 miliardy korun. Finance z evropských peněz půjdou na investice do dostupného bydlení, na digitalizaci nebo vývoj čipů. Úprava částky z původních 137 miliard korun vychází z průběžných konzultací s Evropskou komisí (EK) a má za cíl dosáhnout větší kompatibility a relevance projektů v souladu s požadavky EK.

Číst více
Ohlédnutí za projektem Regionální stálá konference Libereckého kraje IV

K 31. srpnu byl ukončen projekt Regionální stálá konference Libereckého kraje IV. Během jeho trvání sekretariát uspořádal několik seminářů, propagoval fondy EU v Libereckém kraji nebo také zajišťoval přenos informací mezi krajem a ministerstvy. Plynule naváže pokračování projektu Regionální stálá konference Libereckého kraje V, který je opět na následující dva roky.

Číst více
Liberecký kraj stále přijímá žádosti o dotace na nové akumulační nádoby. Podporuje tím ekologické vytápění
Do konce roku 2023 Liberecký kraj přijímá žádosti o dotace v rámci programu Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva. Dotace může činit až 70 % ze způsobilých nákladů s limitem 50 000 korun. Určena je na pořízení akumulační nádoby a na její připojení na otopnou soustavu.
Číst více
"Oprav dům po babičce" nabídne zálohově více než milion korun a možnost výhodného úvěru na komplexní rekonstrukce starších rodinných domů
Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR spustí v září motivační dotační program pro české domácnosti. Jedinečná podpora má navýšit tempo renovací energeticky nevyhovujících rodinných domů a napomoci obnově stávajícího bytového fondu. Úspěšní žadatelé zároveň získají od ledna 2024 možnost čerpat od stavebních spořitelen zvýhodněný úvěr. Dotace je financována z Modernizačního fondu, tedy z peněz Evropské unie, celkově je pro dotace z Nové zelené úsporám připraveno 55 miliard korun.
Číst více
MMR podpoří 35 projektů zaměřených na rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
Naučné stezky, skateparky, ptačí pozorovatelna, interaktivní expozice v muzeích nebo hvězdárna. To je jen zlomek projektů, které Ministerstvo pro místní rozvoj navrhlo k podpoře v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, konkrétně v podprogramu určeného pro rozvoj infrastruktury. Celkem rozdělí přes 82 milionů korun.
Číst více
Sedmý ročník soutěže CHYTRÁ MĚSTA 2023 je v plném proudu
Máte chytré řešení a chcete se s ním pochlubit? Přihlaste ho do soutěže Chytrá města 2023. Nemusí jít o hotový projekt, stačí pilotní realizace nebo jen nápad, který byste v budoucnu rádi uskutečnili. Možná se právě ten Váš stane vítězem své kategorie letošního už 7. ročníku.
Číst více
MPO podpoří začínající inovativní firmy, vypsalo výzvu z Národního plánu obnovy

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s agenturou CzechInvest vyhlásilo výzvu z Národního plánu obnovy, v rámci které podpoří inovativní podnikání start-upů a nových firem v České republice. A to prostřednictvím regionálních inovačních center, které mají nejlepší znalosti o inovačním potenciálu firem v regionu a jsou schopny takovýmto firmám zajistit bezprostřední pomoc. Žádosti o podporu začal resort přijímat 1. srpna 2023.

Číst více
více než 2,9 miliardy korun z evropských fondů na rozvoj neveřejné síťové infrastruktury

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, spouští tři výzvy zaměřené na rozvoj neveřejné síťové infrastruktury. Ta je důležitá pro výkon a zajištění veřejné správy a veřejných služeb. Více než 2,9 miliardy korun přispěje k propojení subjektů veřejné správy a zlepšení jejich výkonu. Dotace pomohou budovat či modernizovat metropolitní, krajské, ale i státní sítě.

Číst více
Obce mohou díky nové metodice MMR lépe plánovat změny v krajině
Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Státním pozemkovým úřadem dva nové metodické materiály k územním studiím krajiny. Využijí je například obce s rozšířenou působností, které mají zájem vytvořit územní studie krajiny pro svůj správní obvod s podporou z Operačního programu Životní prostředí nebo z Operačního programu Spravedlivá transformace.
Číst více
Evropské fondy: Schváleno již přes 7 tisíc projektů, proplaceno přes 9 miliard korun
V novém programovém období evropských fondů 2021–2027 bylo zatím schváleno 7 056 projektů v hodnotě 55,6 miliard korun. Z nich bylo 9,2 miliard oprávněným příjemcům proplaceno. Česká republika již Evropskou komisi zažádala o platbu 134 milionů korun. Na svém jednání na Ministerstvu pro místní rozvoj o tom 19. června informovala Rada pro evropské fondy. Druhá část jednání se týkala nadcházejícího českého předsednictví zemí Visegrádské skupiny.
Číst více
MMR vyčlenilo na památky v ČR přes 1,5 miliardy korun

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, spouští v novém programovém období dvě výzvy, které se zaměřují na revitalizaci národních kulturních památek a památek UNESCO. Více než 1,5 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) půjde na zajištění ochrany kulturního dědictví a otevření dosud nepřístupných částí památek. Podpora zvýší atraktivitu turistických cílů v České republice.

Číst více
MPO podpoří firmy s infrastrukturou pro výzkum a vývoj ve výši jedné miliardy korun

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo první výzvu Potenciál v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 (OP TAK). Výzva je určena nejen malým, ale i středním podnikům a také malým společnostem se střední tržní kapitalizací a společnostem se střední tržní kapitalizací. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 2. června do 25. září 2023.

Číst více
Kreativní vouchery
Dne 26.4.2023 vyhlásilo Ministerstvo kultury výzvu z Národního plánu obnovy - Kreativní vouchery. Datum příjmu žádostí a otevření Celostátní galerie kreativců bude upřesněn (odhadovaný termín je konec května).
Číst více
závěrečná konference projektu Podpora strategického řízení a plánování ve veřejné správě
V pátek 9. června se pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj uskuteční závěrečná konference projektu „Podpora strategického řízení a plánování ve veřejné správě ČR“. Program konference naváže na už realizované workshopy strategické práce a představí klíčové výstupy, které se podařilo v rámci projektu uskutečnit. Konference proběhne hybridní formou
Číst více
Krajské setkání nejen Zdravých obcí a měst Libereckého kraje
Srdečně Vás zveme ke společnému diskusnímu setkání nad možnostmi sdílení dobré praxe a příležitostmi pro rozvoj našeho kraje. Diskuse bude inspirována zkušenostmi „Zdravých měst“ na území Libereckého kraje, z nichž vybraná přímo na akci představí své ukázkové aktivity. Akce proběhne pod záštitou Martina Půty, hejtmana Libereckého kraje.
Číst více
Jak na inovace? Poradí seminář pořádaný na MPO
„Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví a Technologickou agenturou ČR pořádá ve středu 24. května 2023 od 9:00 do 15:00 seminář „Inovace v čase krize“, který se uskuteční v budově Ministerstva průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1.
Číst více
Diskusní fórum pro a o HSOÚ - záznam
V březnu proběhlo v Akademii veřejného investování MMR diskuzní fórum, kde zaznělo mnoho zajímavých poznatků, které se týkají pomoci hospodářsky a sociálně ohrožených území ČR. Záznam z Diskusního fóra pro a o HSOÚ: Zaostřeno na rozvoj ohrožených území jsme pro Vás nahráli na YouTube, a vy jej můžete shlédnout z pohodlí Vašeho domova.
 
Číst více
Přes 20 miliard korun v příštích letech na dostupné bydlení
Státní fond podpory investic (SFPI) spadající pod MMR spouští program Nájemní bydlení. Ten podpoří 800 miliony korun výstavbu hlavně obecních nájemních bytů. Ministr Ivan Bartoš při té příležitosti představil sérii souvisejících kroků, kterými resort plánuje zlepšit bytovou situaci v České republice. Kromě investic ze státního rozpočtu a evropských zdrojů ve výši přes 11 miliard korun, je to například zákon o podpoře v bydlení. V dubnu se dostal do vnitroresortního připomínkového řízení.
Číst více
V Plzni se konalo 21. zasedání Národní stálé konference
Podpora regionálního rozvoje ať už prostřednictvím politiky soudržnosti nebo Národního plánu obnovy – nad těmito otázkami diskutovali zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, dalších resortů a územních partnerů. Tradiční zasedání se uskutečnilo ve dnech 13. – 14. dubna 2023 v západočeské metropoli.
Číst více