kde fondy EU pomáhají

V České republice bylo z evropských fondů úspěšně dokončeno již přes 70 000 projektů. Ministerstvo pro místní rozvoj nyní vydalo novou publikaci o vybraných zrealizovaných projektech z oblasti zdravotnictví, dopravy, životního prostředí, vzdělávání, rozvoje regionů a dalších oblastí. 

Elektronická verze publikace je k dispozici ZDE.

harmonogramy výzev pro rok 2018

Harmonogramy výzev IROP a všech operačních programů, Programu rozvoje venkova, Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ) a Dotačního fondu Libereckého kraje vyhlašovaných pro rok 2018 najdete na našich webových stránkách ZDE.

Bezplatné WiFi do obcí

V rámci evropského programu WiFi4EU budou mít obce a svazky obcí možnost žádat o instalaci bezplatného WiFi připojení na veřejných místech, jako jsou náměstí, radnice, školy, kulturní zařízení, parky, knihovny apod. Cílem programu je zlepšit obyvatelům i návštěvníkům veřejných míst přístup k internetovému připojení, a to v celé Evropě.

Číst více
PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA 2018

MMR vyhlašuje nové výzvy v programu obnovy a rozvoje venkova pro rok 2018. Cílem podprogramu je podpora obnovy a rozvoje venkovských obcí za účasti obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení na obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi.

Číst více
Informujeme o aktuálních výzvách

Na našich webových stránkách v sekci Výzvy - Aktuální ZDE najdete přehled aktuálně vyhlášených výzev.

Jedná se o výzvy IPRÚ, a to o11. výzvu na udržitelnou mobilitu a 12. výzvu na sociální podnikání III.