Informační akce pro česká města a regiony - Mise EU

Technologické centrum AV ČR pořádá akci, jejímž cílem je usnadnit městům a regionům orientaci v problematice misí EU a představit možnosti, jak se do projektů zapojit.

Akce se uskuteční 18.5. 2022 v TC AV a bude ji možné navštívit fyzicky nebo sledovat on-line. Bližší informace, program a odkaz na registraci jsou k dispozici na:https://www.horizontevropa.cz/cs/kalendar/yiifcalendarevent/379/informacni-akce-pro-ceska-mesta-a

Jedná se o mise:

  • Rakovina
  • Adaptace na změnu klimatu
  • Obnova našich oceánů a vod
  • Dohoda o půdě pro Evropu
  • Klimaticky neutrální a chytrá města

Program semináře naleznete zde, registrační formulář zde.

Akci je možno sledovat fyzicky v Technologickém centru AV ČR v Praze nebo on-line.

Zdroj: https://www.horizontevropa.cz/cs/kalendar/yiifcalendarevent/379/informacni-akce-pro-ceska-mesta-a