K dispozici je nové číslo zpravodaje Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydává čtvrtletník - Informační zpravodaj „tak“, který především podnikatele informuje o dění v Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027. MPO se snaží informovat veřejnost zejména o nových příležitostech pro získání finančních prostředků, o záměrech na poli podpory podnikání a přináší další aktuální zprávy týkající se dotační politiky.

Časopis je ke stažení ZDE. Další informace jsou k dispozici na webu www.optak.cz.

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-vydalo-nove-cislo-zpravodaje-operacniho-programu-technologie-a-aplikace-pro-konkurenceschopnost-2021-2027--280595/