Informační semináře pro žadatele o kotlíkové dotace

Krajský úřad Libereckého kraje pořádá informační semináře k připravované výzvě kotlíkových dotací pro domácnosti s nižšími příjmy.

Cílem akce je seznámit občany, kteří mají zájem o kotlíkovou dotaci, s vyhlášeným programem a informovat o celém procesu administrace.

Více informací na https://dotace.kraj-lbc.cz/kotlikove-dotace.

Seminare obce