MPO pomůže obcím i krajům s regenerací brownfieldů i energetickou náročností budov. Přijímá předběžné žádosti o podporu

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spouští nový program, který pomůže obcím i krajům zregenerovat zanedbané budovy a areály a využít je pro podnikatelské účely. Program má také přispět ke snížení energetické náročnosti budov. K dispozici bude 500 milionů korun. Související výzva bude financována z Národního plánu obnovy (NPO).

Kraje, obce, města i městské části z celé ČR, které mají na svém území brownfieldy vhodné pro budoucí převažující podnikatelské i částečně nepodnikatelské využití, včetně výstavby obecních bytů, mohou již podávat předběžné žádosti o podporu.

Cílem programu je podpořit projekty ve vlastnictví krajů, obcí a městských částí pro revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldy) se záměrem provést energeticky účinnou renovaci budov, příp. demolici a výstavbu nových energeticky účinných budov.

Rovněž mohou být podpořeny projekty, kde proběhne částečná rekonstrukce a částečná dostavba budovy. Koncovými uživateli jsou převážně podnikatelské subjekty s NACE na podnikatelskou činnost.

Podání předběžné žádosti o dotaci je podmínkou pro vznik uznatelných nákladů a pro zahájení fyzické realizace projektu. Více informací je k dispozici na https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/podpora-brownfieldu/

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-pomuze-obcim-i-krajum-s-regeneraci-brownfieldu-i-energetickou-narocnosti-budov--prijima-predbezne-zadosti-o-podporu--266505/