IROP podpořil vzdělávací projekty za 23,7 mld.

Vzdělávání v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) představuje více než šestinu podpořených projektů. Celkem byly k začátku září z IROP podpořeny téměř 3 tisíce projektů za 23,7 mld. Kč. Díky evropským dotacím tak mohou žáci a studenti využívat například 4 164 nových učeben s moderním vybavením, které přispějí k přípravě na budoucí zaměstnání.

K začátku září bylo podpořeno 2 947 vzdělávacích projektů za 23,7 miliardy korun z evropských zdrojů, přičemž dokončeno bylo 2 174 z nich. Díky podpoře z IROP se v rámci těchto projektů zmodernizovalo nebo vybudovalo už celkem 4 164 učeben. Z toho bylo 1 111 učeben přírodních věd, 603 učeben jazyků a 568 učeben informačních technologií a 552 odborných učeben (např. dílny) na základních školách. Na středních školách pak jde o 314 přírodovědných, 193 IT, 161 jazykových a 662 odborných (řemeslných) učeben. Počty se budou ještě navyšovat, neboť projekty se mohou realizovat až do roku 2023.

Střední školy pro Průmysl 4.0 v Libereckém kraji

Podobným příkladem je i centrum odborného vzdělávání Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické a Vyšší odborné školy Liberec. S podporou IROP ve výši 71,2 milionů korun zrekonstruovali budovu školy a doplnili technologické vybavení, robotické přístroje či vstřikovací lis na plasty. „Firmy oceňují vybavení, které odpovídá požadavkům trendu digitalizace Průmysl 4.0. Pozitivní ohlas přinesly návštěvy zástupců ze Švýcarska, Německa a Polska,“ říká ředitel školy Jaroslav Semerád. Z návštěvy zástupců z polského města Dzierżoniów dokonce vzniká spolupráce se školou. I zdejší studenti těží ze špičkově vybaveného pracoviště: firmy mají zájem je zaměstnávat, přičemž 80 % absolventů pokračuje ve studiu na technických vysokých školách.

Více také na: https://irop.mmr.cz/cs/projekty/06-2-zkvalitneni-verejnych-sluzeb-a-podminek-zivot/centrum-odborneho-vzdelavani-libereckeho-kraje-str

Zdroj: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/vzdelani-je-tou-nejlepsi-investici-irop-podporil-v