Kraj mapuje potřeby Hospodářsky a sociálně ohrožených území

Pro Hospodářsky a sociálně ohrožená území (HSOÚ) plánuje stát vyčlenit speciální oblast podpory. V následujících letech pro ně plánuje spustit samostatný dotační titul.

Jejich vymezení stanovuje Strategie regionálního rozvoje ČR 21-27, která byla schválena vládou v loňském roce. Do HSOÚ řadí takové typy území, které jsou charakteristické například svou vyšší mírou nezaměstnanosti nebo nedostatečnou dostupností některých služeb. Současně jsou zde i správní území zasahujících do bývalých vojenských újezdů.

„V Libereckém kraji se jedná momentálně o území Frýdlantska, Novoborska, Semilska, Tanvaldska a také bývalého vojenského újezdu Ralsko“ doplnil informaci Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Ve spolupráci s Regionální stálou konferencí Libereckého kraje probíhá mapování potřeb v jednotlivých územích prostřednictvím sběru konkrétních projektů, které budou součástí individuálních studií. Tyto studie budou zaslány na Ministerstvo pro místní rozvoj, které je využije při plnění aktivit Akčního plánu 21-22, pro nastavení aktivit Akčního plánu 23-24 a v neposlední řadě pro nový dotační titul.

„Pilotní studie vzniká pro území Frýdlantsko. Snažili jsme se zde zaktivovat starosty z území k tomu, aby své potřeby sdíleli skrz zadávání projektových záměrů do Informačního systému projektových záměrů. S těmito informacemi můžeme pak jako kraj dále pracovat na vyjednávací úrovni se zástupci z národní úrovně“ dále dodal Jiří Ulvr.

Informační systém projektových záměrů je od roku 2021 jedinou databází na území Libereckého kraje, která sdružuje projekty. Primárně je určen pro sběr záměrů obcí, kraje a jim zřizovaných organizací či orgánů státní správy. Vkládat záměry může jakýkoliv ekonomický subjekt. Informační systém nabídne do budoucna více užitečných funkcí, například propojení s dotačními příležitostmi, tedy bude docházet k včasnému upozornění na vyhlášení výzev dle charakteru vložených projektových záměrů. Naleznete jej na www.projektovezamery.cz.