Připomínkování ,,Strategie sociálního začleňování Libereckého kraje 2021+“

Dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou možnosti připomínkování ,,Strategie sociálního začleňování Libereckého kraje 2021+“ , která byla vypracována Libereckým krajem ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování – MMR ČR.

Dokument vznikl v rámci pracovní skupiny Regionální stálé konference Libereckého kraje sociální začleňování a zaměstnanost jako jeden z výstupů projektu ,,Agentura jako inovační aktér politiky sociálního začleňování“ realizovaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR – Odborem pro sociální začleňování. Jedná se o pracovní verzi, která bude na základě zaslaných připomínek upravena do finální podoby.

Strategie ukazuje směr, kterým by se řešení sociálního vyloučení měla ubírat, prosazuje společensky odpovědné hodnoty vztahující se k boji se sociálním vyloučením, upozorňuje na nedostatky při hledání řešení sociálního vyloučení a zasazuje se o šíření principu mainstreamingu sociálního začleňování na všech správních úrovních v rámci kraje.

Návrh Strategie sociálního začleňování, včetně připomínkovacího formuláře naleznete na webových stránkách https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/oddeleni-socialni-prace/zalezitosti-narodnostnich-mensin-a-cizincu/socialni-zaclenovani/strategie-socialniho-zaclenovani-libereckeho-kraje-2021-pripominkovani . Připomínky lze podávat výhradně prostřednictvím formuláře, který zde také naleznete.

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte přímo paní Ivanu Hrubou z Ministerstva pro místní rozvoj ČR (ivana.hruba@mmr.cz; 777 430 244) nebo pana Václava Strouhala z Krajského úřadu Libereckého kraje (vaclav.strouhal@kraj-lbc.cz, 725 704 057).

Vaše případné připomínky prosím zašlete nejdéle do 10. září 2021 na e-mail:  ivana.hruba@mmr.cz)

Předem mnohokrát děkujeme za Váš čas.